Login

Hydrotheek

help
Ontwikkelingen uit de fermentatie-industrie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Peze, H.F. \ 1983
Verwerking van afvalwater, ontstaan bij de produktie van gist, alcohol, peniciline en smaakstoffen
help
Perspectieven voor ultrasone slibdesintegratie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Stomp, T. \ Nieuwlands, J. \ Jonge, A. de \ 2010
Energie kan opgewekt worden uit veel bronnen, zoals fossiele brandstoffen, wind, zon en biogas. Waterzuiveringen produceren tot op heden biogas uit primair en secundair slib. Secundair slib bevat in relatie tot primair slib minder organische stof en ...
help
Praktijkonderzoek naar oorzaken schuimvorming in slibgistingstanks [Boek]
STOWA \ 2010
Het is van belang dat een slibgisting goed functioneert. Een belangrijk fenomeen dat in de praktijk tot problemen in de slibgisting kan leiden is schuimvorming in een gistingstank. De doelstelling van deze studie is om vanuit een praktisch ingesteld ...
help
Handboek slibgisting [Boek]
Nieuwenhuijzen, A.F. van \ 2011
Het Handboek Slibgisting is een praktische leidraad voor het ontwikkelen, ontwerpen, optimaliseren en bedrijven van slibgistingsinstallaties voor communaal zuiveringsslib. Ook geeft het handvatten voor het oplossen van operationele problemen. Voorsch ...
help
Energie uit hogedrukgisting bij behandeling afvalwater : [thema Afvalwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Grond, L. \ Moll, H. \ Barelds, J. \ Zagt, K. \ 2010
Het Nederlandse bedrijf Bareau Duurzame Technologie ontwikkelt samen met Wageningen UR en met financiële steun van Provincie Fryslân een technologie voor behandeling van organisch huishoudelijk afvalwater en keukenafval. Het betreft autogeneratieve h ...
help
Bio-energie van eigen bodem : voorbeelden van en ervaringen met kleinschalige installaties voor opwekking van elektriciteit uit biomassa [Boek]
Tijmensen, M. \ Vos, R. de \ 2005
Dit boek is geschreven om initiatiefnemers van projecten met bio-energie zo doeltreffend en eenvoudig mogelijk te begeleiden over de drempels in de eerste fase van hun project. In dit boek kunnen zij lering trekken uit succesvol en minder succesvol v ...
help
Reinigingsapparaat op indikband [: drinkwaterspecial] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Letteboer, H. \ 2009
Op de rwzi’s wordt sinds jaar en dag actiefslib mee vergist met het doel de hoeveelheid te verkleinen, er energie uit te winnen en om de ontwaterbaarheid te verbeteren. Voordat het spuislib in de gisting wordt gepompt moet het worden ingedikt. Dat ge ...
help
Schuim- en drijflaagvorming in gistingen van de rwzi Utrecht \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Maanen, H. van \ 2011
Net als een aantal andere communale zuiveringen met gistingen heeft ook de zuivering van Utrecht al een aantal jaren last van schuim- en drijflaagvorming in de gistingen. Daarom hier een korte samenvatting van de gebeurtenissen en de acties, die hier ...
help
Kinetics of syntrophic cultures : a theoretical treatise on butyrate fermentation \ Biotechnology and bioengineering [Artikel]
Kleerebezem, R. \ Stams, A.J.M. \ 2000
help
Dichloromethane utilization in a packed-bed reactor in the presence of various electron acceptors \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Best, J.H. de \ Ultee, J. \ Hage, A. \ 2000
help
Ultrasone slibdesintegratie : ultrasone slibdesintegratie; achtergrond, perspectieven en de toekomst \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Stomp, T. \ Nieuwlands, J. \ Jonge, A. de \ 2010
Energie kan opgewekt worden uit veel bronnen, zoals fossiele brandstoffen, wind, zon en biogas. Waterzuiveringen produceren tot op heden biogas uit primair en secundair slib. Secundairslib bevat in relatie tot primair slib minder organische stof en m ...
help
Environmental biotechnology : industrial applications \ Mededelingen / Universiteit Gent, Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen [Artikel]
Hesselink, P.G.M. \ Groenestijn, J.W. van \ 1993
help
Intensiveren van het slibgistingsproces via voorgeschakelde ultrasone slibdesintegratie \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Boersen, M. \ Sisselaar, D. \ 2008
Op rwzi Zeist is met een pilotopstelling het effect van ultrasone slibdesintegratie op het slibgistingsproces onderzocht. De proef is begeleid door technologen van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier e ...
help
Verwijdering siloxanen uit biogas rwzi Nieuwegein \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Oosterhoff, T. \ 2008
Op de rwzi Nieuwegein, waar het afvalwater van de kernen Nieuwegein, IJsselstein en Lopikerkapel wordt gezuiverd, wordt het hierbij geproduceerde slib samen met het slib van een aantal omliggende zuiveringsinstallaties vergist. Het hierbij geproducee ...
help
Energie vanuit rioolwater [Video]
2016
Afvalwater/rioolwater bevat stoffen die gebruikt kunnen worden in een biobased economy. Het bevat veel thermische energie dat benut zou kunnen worden. De kennisclip 'Energie uit rioolwater' richt zich op de organische stof uit rioolwater: CZV. Daarui ...
help
Biokunststoffen uit Brussels afvalwater : Evolia zoekt ketenpartners \ Solids processing Benelux [Artikel]
Groote, Y. de \ 2014
De ontwikkeling van een technologie voor de microbiële productie van biopolymeren uit afvalwater in een pilotinstallatie bij het Brusselse waterzuiveringsbedrijf Aquiris past binnen een duurzame kringloopeconomie. Belangrijk is wel dat de keten geslo ...
help
Huishoudelijke voedselresten in de afvalwaterketen : levenscyclusanalyse van de verwerking van groente- en fruitafval en afvalwater [Boek]
Odegard, Ingrid \ Bergsma, Geert \ Berg, Ronnie \ Telkamp, Paul \ 2015
In Nederland spoelen we voedselresten en groente- en fruitafval niet door het riool. Sinds de jaren negentig zamelen we voedselresten zo veel mogelijk gescheiden in bij het GFT-afval om de afvalstoffen na compostering of vergisting nuttig toe te kunn ...
help
Covergisting \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Ebbenhorst, J. \ 2003
Op de rwzi Amersfoort is een praktijkonderzoek uitgevoerd om de mogelijkheden voor het covergisten (of wel meevergisten) van vet afkomstig uit vetvangers bij horeca e.d. in beeld te brengen. In vervolg op dit project is onderzocht op welke wijze de g ...
help
Semi-continue vergistingstest PRV-1/3 [Presentatie]
Duin, O. \ 2009
Presentatie over het onderzoek rondom het uitvoeren van een semi-continue fermentatietest om lange termijneffecten van de vergisting van bepaalde substraten na te gaan. Items die aan bod komen zijn: Substraten; Voedingshoeveelheid; Biogasproductie; V ...
help
Waste to resource: converting paper mill wastewater to bioplastic \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Jiang, Y. \ Marang, L. \ Tamis, J. van \ Loosdrecht, M.C.M. \ Dijkman, H. \ Kleerebezem, R. \ 2012
In this study we investigated the feasibility of producing polyhydroxyalkanoate (PHA) by microbial enrichments on paper mill wastewater. The complete process includes (1) paper mill wastewater acidogenic fermentation in a simple batch process, (2) en ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.