Login

Hydrotheek

help
Modellering van het AOC-afbraakproces in biologisch actieve filters \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Willemse, R.J.N. \ Dijk, J.C. van \ 1994
help
Vereenvoudigd model voor de beschrijving van de werking van nano- en hyperfiltratie-installaties \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hofman, J.A.M.H. \ Taylor, J.S. \ Schippers, J.C. \ Kruithof, J.C. \ 1995
help
Handboek over nanofiltratie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Roorda, J. \ 2005
Membraanfiltratie heeft in de afgelopen jaren veel aandacht gekregen als methode om water te kunnen zuiveren. De meeste ervaring is daarbij opgedaan met omgekeerde osmose (voor ontzouting) en met micro- en ultrafiltratie (voor deeltjesverwijdering en ...
help
Regeling van filters met een constant gehouden bovenwater-spiegel \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bos, R.H.M. \ 1986
help
Bepaling biomassagehalte op filtermateriaal [Boek]
Schoonenberg, F. \ Hoek, J.P. van der \ Hijnen, W.A.M. \ 1991
help
MBR verantwoord alternatief voor toekomstige samenwerking \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Roest, H. van der \ Uijterlinde, C. \ Geraats, B. \ 2005
De hoofdredacteur van dit vaktijdschrift schreef in één van zijn commentaren vorig jaar "Het denken op korte termijn wordt een plaag". Deze woorden zijn van toepassing op vele hedendaagse situaties en vormen regelmatig een belemmering voor potentieel ...
help
MBR in de industrie op alle fronten inzetbaar \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Lawrence, D. \ Gool, H. van \ Zilverentant, A. \ 2003
Het lijkt momenteel alsof de aandacht voor de membraanbioreactor (MBR) vooral gericht is op de behandeling van huishoudelijk afvalwater. Industriële waterverbruikers worden zich echter ook steeds meer bewust van de mogelijkheden die een MBR biedt, ni ...
help
MBR nog geen verantwoord alternatief voor communale zuivering : economische en maatschappelijke belemmeringen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ellermeijer, R. \ Maas, J. \ 2004
Ernst & Young voert een scenariostudie uit naar de toekomst van de communale afvalwaterzuivering in 2010. In drie tot vier toekomstscenario's wordt ingegaan op de ontwikkeling van de belangrijkste uitdagingen voor de sector en worden toekomstige orga ...
help
MBR voor huishoudelijk afvalwater : een uitdaging voor de toekomst [Boek]
Roest, H. van der \ Roeleveld, P. \ 2002
help
MBR for municipal wastewater treatment - Supplementary report with side studies [Boek]
STOWA \ 2002
help
Zuivering krijgt facelift met hybride membraanbioreactor \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Evenblij, H. \ Mulder, J.W. \ Nieuwenhuijzen, A.F. van \ Kramer, F. \ 2007
Door toenemende afvalwaterstromen, ruimteschaarste en het in werking treden van de Europese Kaderrichtlijn Water zijn waterschappen genoodzaakt nieuwe technieken en procesfiguraties toe te passen op rwzi's om aan de toekomstige eisen te voldoen. In v ...
help
MBR-technology in municipal wastewater treatment: challenging the traditional treatment technologies \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Roest, H.F. van der \ Bentem, A.G.N. van \ Lawrence, D.P. \ 2002
In the Netherlands a development programme for the application of the MBR technology in municipal wastewater treatment has started. This paper briefly describes this development programme and goes into detail for the first step: a large pilot plant s ...
help
Full-scale partial nitritation/anammox experiences : an application survey \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Lackner, S. \ Gilbert, E.M. \ Vlaeminck, S.E. \ Joss, A. \ Horn, H. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ 2014
Partial nitritation/anammox (PN/A) has been one of the most innovative developments in biological wastewater treatment in recent years. With its discovery in the 1990s a completely new way of ammonium removal from wastewater became available. Over th ...
help
Verwijdering van bromaat door hyperfiltratie membranen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hoek, J.P. van der \ Bonne, P.A.C. \ Rossum, W.J.M. van \ 1996
help
Verwijderen van aluminium uit grondwater te Epe \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Reijnen, G.K. \ Kostense, A. \ Verdouw, J. \ 1990
help
Nitraatverwijdering met langzame zwavel - kalksteen filtratie op demonstratieschaal \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hoek, J.P. van der \ Kruithof, J.C. \ Hijnen, W.A.M. \ 1990
help
Eerste praktijkinstallatie voor nitraatverwijdering in bedrijf gesteld door NV Waterleidingsmaatschappij Oosterlijk Gelderland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Mijnarends, B.J. \ Mulder, F.G. \ Hoek, J.P. van der \ 1991
help
Flinke groei in toepassing van membraanfiltratie : AWWA Membrane Technology Conference in Phoenix \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hofman, J. \ Beerendonk, E. \ 2005
Ongeveer 1.100 deelnemers vormden het gehoor op het tweejaarlijkse membraancongres van de American Water Works Association (AWWA) dat van 6 tot 9 maart plaatsvond in Phoenix (Arizona). Het congres leverde geen berichten op over grote nieuwe doorbrake ...
help
The growing importance of education for MBR staff, operators and management [MBR special III] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Buijzer, E. de \ 2005
For good operational results of MBR installations it is essential that operators have sufficient knowledge of the processes and skills. The course ‘Membrane Bioreactor’ by Wateropleidingen, which examines all aspects of the MBR technology, has proved ...
help
Capillaire nanofiltratie: éénstaps behandeling voor ruw huishoudelijk afvalwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Sayed, S. \ Dijkstra, I. \ Moerman, C. \ 2005
Vitens heeft onderzoek verricht naar de technische haalbaarheid van behandeling van ruw huishoudelijk afvalwater door middel van capillaire nanofiltratie. De methode geeft in één stap een hoge kwaliteit permeaat. In vergelijking met een membraanbiore ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.