Login

Hydrotheek

help
Fosfaatvrije wasmiddelen en eutrofiering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Jong, A.L. de \ 1995
help
Fosfaatfracties in de bodem van een aantal Nederlandse meren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Graaf, I.M. de \ Golterman, H.L. \ 1989
help
Phosphorus retention in freshwaters in The Netherlands: comparing a mass-balance and flow-path approach \ IPW4 : proceedings of the 4th international phosphorus workshop : critical evaluation of options for reducing phosphorus loss from agriculture, 16th-19th August 2004, Wageningen, The Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
Bakker, D. \ Klein, J. de \ 2004
In this study phosphorus retention is quantified at the national scale by combining a mass-balance and a more mechanistic flow-path approach. general objective was 1) to study the total retention in freshwaters and its annual variation; 2) to relate ...
help
Handboek biologische fosfaatverwijdering : bespreking STOWA rapport \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Roeleveld, P.J. \ 2002
Het betreft Stowa rapport 2001 nummer 15-15
help
Belasting van de bodem met stikstof en fosfaat \ Effecten van varianten van verliesnormen op de kwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland [Hoofdstuk uit boek]
Oenema, O. \ Roelsma, J. \ Oosterom, H.P. \ 2002
help
Recycling van zuiveringsfosfaat in de fosforindustrie \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Schipper, W. \ 2004
Concluderend kan gesteld worden dat recycling van fosfaat uit afvalwaterbehandeling in de fosforindustrie technisch goed mogelijk is, en wel via zijstroomafscheiding in bio-P-installaties. Investeringen hierin zijn vooralsnog relatief hoog en verdien ...
help
Verbeterde verwijdering van fosfaat en zwevend stof op rwzi Zeist \ H2O online [Artikel]
Verhoeven, M. \ Wouters, H. \ 2014
Rioolwaterzuiveringsinstallatie Zeist is sinds 2009 uitgerust met een zandfilterinstallatie voor vergaande fosfaatverwijdering. In eerste instantie voldeed de installatie niet aan de doelstellingen. Een optimalisatie heeft geleid tot het alsnog halen ...
help
Fosfaat uit afvalstromen : terugwintechnologie voor 'P out of Poo' \ Milieumagazine : vakblad voor milieumanagement [Artikel]
Schot, J. van der \ 2011
De aardse fosforvoorraden, essentiële grondstof voor alle leven op aarde, raken binnen afzienbare tijd op. Dit doemscenario moeten we (nog) met een korreltje zout nemen, maar aansporing tot ketensluting is wel aan de orde. Waar nu fosfor enkel nog al ...
help
Fosfaatschaarste vraagt om hergebruik \ Afval! [Artikel]
Eijk, A. van der \ 2011
Terwijl de nederlandse bodem verzadigt raakt met nutriënten, stevent de wereld af op een fosfaattekort. De fosfaatschaarste wordt onderbelicht, stellen experts. Ze waarschuwen voor een crisis en hameren op hergebruik. Fosfaatterugwinning biedt perspe ...
help
Relation between phosphate accumulation, soil P levels and P leaching in agricultural land [Boek]
Schoumans, O.F. \ 1997
help
Reaching ultra low phosphorus concentrations by filtration techniques [Proefschrift]
Scherrenburg, S.M. \ 2011
De rioolwaterzuiverinsinstallaties (rwzi’s) in Nederland verwijderen vooral zwevende stof en nutriënten en verminderen het chemisch en biologisch zuurstofverbruik van het afvalwater (rwzi effluent) voordat het wordt geloosd op het oppervlaktewater. W ...
help
Advies fosfaatverzadiging in landbouwbodems [Boek]
2007
TCB advies over de aanpak van fosfaatverzadigde gronden in de Nederlandse landbouw. Op verzoek van LNV, VROM en Verkeer en Waterstaat. De TCB ziet mogelijkheden om met gedifferentieerde fosfaatgebruiksnormen een bijdrage te leveren aan het terugdring ...
help
Dispersie van fosfaten in grond [Boek]
Verhagen, J.H.G. \ 1982
Modelstudie van de verspreiding van fosfaat in de grond. In vroegere studies (Beek, J., Phosphate retention by soil in relation to waste disposal 1979, Wageningen) bleek de verspreiding in de natuur groter dan op grond van de modellen was berekend. D ...
help
Scenarios of phosphorus recovery from sewage for industrial recycling \ Phosphorus in environmental technologies : principles and applications [Hoofdstuk uit boek]
Klapwijk, A. \ Temmink, H. \ 2004
help
Trendanalyse chemische kwaliteit zoete rijkswateren, op basis van stikstof, fosfaat en chlorofyl a \ Mest en oppervlaktewater : een terugblik 1985-2000 : rapportage van de cluster diagnose oppervlaktewaterkwaliteit, ten behoeve van de evaluatie meststoffenwet 2002 [Hoofdstuk uit boek]
Kooistra, K. \ Oudendijk, M. \ 2002
help
Humic substances interfere with phosphate removal by lanthanum modified clay in controlling eutrophication \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Lürling, M. \ Waajen, G. \ Oosterhout, F. van \ 2014
The lanthanum (La) modified bentonite Phoslock® has been proposed as dephosphatisation technique aiming at removing Filterable Reactive Phosphorus (FRP) from the water and blocking the release of FRP from the sediment. In the modified clay La is expe ...
help
Slib(voor)behandeling: energie eruit halen die erin zit! : 1 juli 2015 Kameryck, Kamerik [Presentatie]
2015
Op 1 juli bracht STOWA belangstellenden op de hoogte van de laatste stand van zaken op het gebied van energie en slibverwerking en de raakvlakken met het terugwinnen van grondstoffen. De presentaties daarvan staan nu online.
help
NVA workshop technologische aspecten van het defosfateringsproces : samenvatting van de voordrachten en discussies van de workshop \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dijk, H. \ 1989
help
Defosfateren van huishoudelijk afvalwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Jong, P. de \ Starkenburg, W. van \ 1989
help
Ontwikkeling van magnetische defosfatering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Velsen, A.F.M. van \ Reuver, J.L. de \ Vlugt, A.J. van der \ 1990
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.