Login

Hydrotheek

help
Het onthardingsproces in het pompstation van de NV Waterleiding Friesland te Noordbergum \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ammers, M. van \ 1984
help
De onthardingsinstallatie te Noordbergum \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zwierstra, L.J. \ 1984
help
Bioassays, toegepast in het proefproject integrale eutrofieringsbestrijding de Oude Venen, Friesland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bolier, G. \ Veer, B. van der \ Claassen, T.H.L. \ 1993
help
Waterkwaliteit in Friesland [Er gaat niets boven water : themanummer] \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Veldt, M. in 't \ 2003
Theo Claassen en Paul van der Vegt houden zich allebei bezig met de kwaliteit van water in Friesland. Claassen is ecoloog in dienst van Wetterskip Fryslân. Van der Vegt is beleidsmedewerker van de Friese Milieu Federatie. Een gesprek over manieren om ...
help
Waterbeheer in Friesland : de voordrachten tijdens de NVA - voorjaarsvergadering samengevat \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Klink, J.F. \ 1987
help
Dijkgraaf Paul van Erkelens van het Wetterskip Fryslân: "Duizend kilometer kade op hoogte brengen" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2005
Het grootste waterschap van Nederland is het Wetterskip Fryslân, sinds 2004 een integraal waterschap belast met alle waterschapstaken in de gehele provincie Friesland, inclusief de vier Friese waddeneilanden en een klein deel van de provincie Groning ...
help
Waterhuishoudingsplan Fryslân 2010-2015 : ‘Wiis mei Wetter’ [Boek]
Provinciale Staten van Friesland \ 2009
De Provincie Friesland en Wetterskip Fryslân hebben samen het Waterhuishoudingsplan (WHP) en het Waterbeheerplan (WBP) uitgewerkt. Het is voor het eerst in Nederland dat een provincie en een waterschap zo nauw samenwerken om de plannen naadloos op el ...
help
Wat te doen wanneer een nieuwe put te weinig water levert : het ontwikkelen van een put te Oudega \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Beek, C.G.E.M. van \ Sprong, D. \ 1983
Bij regeneratie van verstopte putten met chloorbleekloog is gebleken, dat sommige putten na het doorspoelen een grotere opbrengst hebben dan bij ingebruikneming. Deze methode is nu gehanteerd bij het ontwikkelen van een nieuwe put
help
Een aanzet tot integratie van watertypologie en landschapsecologie in Friesland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Claassen, T.H.L. \ 1987
help
Actief biologisch beheer in de Sondelerleien : een meer met korte verblijftijd \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Claassen, T.H.L. \ Clewits, M.R.A. \ 1995
help
Een dagje bij Vitens in Friesland \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Letteboer, H. \ 2012
In Friesland verzorgt Vitens de drinkwatervoorziening. Een groot deel daarvan wordt geleverd vanuit het productiebedrijf Spannenburg. Naast deze drinkwaterproductie heeft Vitens in Leeuwarden een modern bedrijfsvoeringscentrum en het laboratorium. Ik ...
help
Achtergronddocument: beschrijving watersysteem en wettelijk kader [Boek]
Provinciale Staten van Friesland \ Waterschap Friesland \ 2009
De Provincie Friesland en Wetterskip Fryslân hebben samen het Waterhuishoudingsplan (WHP) en het Waterbeheerplan (WBP) uitgewerkt. Het is voor het eerst in Nederland dat een provincie en een waterschap zo nauw samenwerken om de plannen naadloos op el ...
help
Voorkomen van blauwalgen in relatie tot fysisch-chemische omstandigheden in Friese oppervlaktewateren [Boek]
Harezlac, V. \ cop. 2013
Wetterskip Fryslân heeft voor een groot aantal meren waterkwaliteitsparameters en (blauw-) algentellingen beschikbaar en wilt graag weten wat de, in het beheergebied van het Wetterskip, voorkomende soorten blauwalgen zeggen over de bijbehorende sture ...
help
Van kust tot Koningsdiep : analyse knelpunten vismigratie in het beheergebied van Wetterskip Fryslân [Studentenverslag]
Leeraar, R. \ 2007
Het doel van dit onderzoek is: het in kaart brengen van een aantal belangrijke migratieroutes en de knelpunten die zich hierin bevinden voor vismigratie in het beheergebied van Wetterskip Fryslân; per knelpunt een voorkeursoplossing aandragen voor he ...
help
Dreaun troch it wetter : tweede waterhuishoudingsplan Fryslân 2000-2008 : ontwerp [Boek]
Provincie Fryslân \ 1999
help
Studies on Lake Vechten and Tjeukemeer, The Netherlands [Boek]
Gulati, R.D. \ Parma, S. \ 1982
25 jaar Limnologisch Instituut
help
Specifiek ecologisch beheersprogramma de Leijen [Boek]
Grontmij \ Grontmij \ 1997
help
Bodemkundig- en geohydrologisch onderzoek Houtwiel, gemeente Dantumadeel [Boek]
Grontmij \ 1991
help
Systematisch onderzoek zeedijken proefprofiel Wierum [Boek]
Centrum voor Onderzoek Waterkeringen \ [ca. 1977]
Bij de installatie van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen in september 1965, werd door de toenmalige Minister van Verkeer en Waterstaat opgemerkt dat er moest worden gestreefd naar een zekere standaardisering van de technische beoord ...
help
Enige beschouwingen omtrent de mogelijkheid van een tandemdijk als beveiliging van de Friese Waddenzee kust [Boek]
Seijffert, J.J.W. \ 1983
Het Waterschap Fryslan heeft de vraag gesteld of de beveiliging van de Friese kust tegen stormvloeden nabij Ferwerderadeel verkregen kan worden door een combinatie van twee elkaar aanvullende dijken die samen voldoen aan de normen die behoren bij de ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.