Login

Hydrotheek

help
Zuivering van met cyaniden en fenolen verontreinigd grondwater van voormalige gasfabrieksterreinen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schellekens, P. \ Malderen, K. van \ 1987
help
Groundwater treatment at the former gas work remediation site 'Griftpark' in Utrecht, the Netherlands : results of the semi permanent testing facility \ International conference advanced waste water treatment : nutrient removal, anaerobic processes, Amsterdam 23 - 25 September 1996 [Hoofdstuk uit boek]
Oesterholt, F.I.H.M. \ Pluim, M.P. \ Vries, P.W. de \ 1996
help
Beroepsmatige blootstelling aan ozon in een drinkwaterproductiebedrijf \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Willems, H. \ Boeleij, J. \ 1983
Gemeten blootstellingsniveaus aan ozon laten dusdanig lage waarden zien, dat onder normale omstandigheden een kans op normoverschrijding niet aanwezig is
help
Methaanverwijdering door vacuumontgassing \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Woerdt, D. van der \ 1998
Aandacht voor een methode om het methaan te verwijderen zonder dat het ruwe water in contact komt met zuurstof
help
De maskerade van cyanide-complexen : grondwater terrein gasfabriek vaak te duur gereinigd \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Schuurbiers, A.J. \ 1992
help
Maatregelen tegen gevolgen van eutrofiering en verzuring in bossen \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Klap, J.M. \ Schmidt, P. \ 1993
help
Veenbonken gehoorzamen de gaswetten \ H2O online [Artikel]
Diest, P. van \ Hogervorst, F. \ 2014
Veenbonken zijn compacte stukken veen die uit de veenwaterbodem losraken en opdrijven. Leuk voor natuurontwikkeling, vervelend voor de scheepvaart. Over het hoe en waarom van het plotseling verschijnen van veenbonken doen veel verhalen de ronde. Bagg ...
help
Initiele experimenten en procesaannames [Themanummer CAPWAT-onderzoek] \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Lubbers, C. \ Clemens, F. \ 2007
Ter voorbereiding van een gedetailleerd meetprogramma voor de laboratoriumexperimenten is eerst een serie visuele waarnemeningen gedaan aan de optredende processen die van belang zijn bij het ontstaan van gasophopingen en het transport van gas. Op ba ...
help
Reiniging van grondwater van voormalige gasfabrieksterreinen [Boek]
Koning, J. \ Schoeller, M. \ 1986
Bodemsanering bij voormalige gasfabrieken
help
UV en peroxyde breken samen cyanide-complexen af : nieuwe fotochemische methode voor zuiveren grondwater \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Aksay, B. \ Biessen, P.J. den \ 1992
help
Combinatie technieken krijgt cyanide klein : proefzuivering levert gunstig resultaat \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Aksay, B. \ Kampf, R. \ 1992
help
De analyse van opgeloste gassen en de toepassing bij de grondwaterwinning en zuivering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Speksnijder, P. \ Kruithof, J.C. \ Niekerk, C.C. van \ 1989
help
De berekening van het zuurstofverzadigingspercentage van water \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Fieggen, W. \ 1989
help
Geschillen Openbaar Nut : achtergronden van de Geschillencommissie en beknopte statistiek van reeds gedane uitspraken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Perfors, H.D. \ 1987
help
Algen en zuurstofhuishouding van de Rijn \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Urk, G. van \ 1984
help
Geochemistry, groundwater and pollution [Boek] - 2nd ed
Appelo, C.A.J. \ Postma, D. \ 2005
Building on the success of its 1993 predecessor, this 2nd edition of Geochemistry, Groundwater and Pollution has been thoroughly re-written, updated and extended into a complete and authoritative account of modern hydrogeochemistry. Offering a quanti ...
help
Amsterdam beproeft in drie aquifers biosparging \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Soeter, C.M. \ Voorst, W.F. van der \ 2002
Grondwaterveronteiniging bij een gasfabriek: uitleg van de nieuwe saneringsaanpak van de Oostergasfabriek (1887-1923) in Amsterdam. Naast bronverwijdering wordt de biologische afbraak gestimuleerd door persluchtinjectie in het diepere grondwater
help
Decentrale stankbestrijding : de energiezuinige manier van stankbestrijding! \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Corèl, H.G. \ 2010
Al langere tijd bestrijden droge fysisch chemische geurfilters stank bij vooral pompstations. Door gebruik te maken van decentrale stankbestrijding kunnen we nu ook op hele waterzuiveringen de stank bestrijden. Het principe, dat aan decentrale stankb ...
help
CAPWAT II: gastransport in rioolpersleidingen : experimentele opzet en resultaten van grootschalige testopstelling \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Schuit, T. \ Pothof, I. \ Clemens, F. \ 2009
Gasophoping in de neergaande delen van een afvalwaterpersleiding veroorzaken extra energieverliezen met capaciteitsreductie tot gevolg. In eerder onderzoek door Lubbers (2007) werd een verschil waargenomen tussen laboratorium- en veldmetingen. Lubber ...
help
Biorotor bevestigt vertrouwen : biofilmsysteem goed geschikt voor grondwaterzuivering \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Oesterholt, F.I.H.M. \ Pluim, M.P. \ Kerkhof, W.A.M. \ 1996
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.