Login

Hydrotheek

help
Topografie en vorm van het grondwatervlak als achtergrond van de te verwachten afvoeren in de Gelderse Achterhoek [Boek]
Bon, J. \ 1969
help
Notes on the tertiary and pleistocene geology of East Gelderland, the Netherlands \ Eiszeitalter und Gegenwart : Jahrbuch der Deutschen Quartärvereinigung [Artikel]
Rees Vellinga, E. van \ Ridder, N.A. de \ 1973
help
Estimation of the waterbalance in the Hupselse beek basin over a period of three years and a first effort to simulate the rainfall - runoff process for a complete year \ Hydrological research basins and their use in water resources planning : proceedings of the international symposium held in Berne, Switzerland, September 21 - 23, 1982 = Bassins de recherches hydrologiques et leur importance pour la gestion des eaux = Hydrologische Untersuchungsgebiete und ihre Bedeutung fuer die Wasserwirtschaft [Hoofdstuk uit boek]
Stricker, J.N.M. \ Warmerdam, P.M.M. \ 1982
help
Waterkwaliteitsbeheersplan Veluwe \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Rietveld, W. \ 1986
Januari 1986 is het waterkwaliteitsbeheersplan van het Zuiveringsschap Veluwe openbaar gemaakt. Het is daarmee een van de eerste plannen, betrekking hebbende op de periode 1985 - 1995, dat verschijnt als opvolger van de zuiveringsplannen
help
Het Needse Achterveld : een ecohydrologisch en bodemkundig onderzoek [Boek]
Hijdra, R.D.W. \ Meulen, L. van der \ 1985
help
Uitvoering van het waterhuishoudkundig beleid in 1996 : voortgangsverslag [Boek]
[ca. 1997]
help
Reiniging van de KZD - reactor te Montferland [Boek]
Donker, F.L.M. \ 1990
help
Onderzoek naar reinigingsmethoden voor de KZD - reactor [Boek]
Donker, F.L.M. \ Jong, R.C.M. \ Kappelhof, J.W.N.M. \ 1989
help
Vallei en Eem schakelt over van b.o.g.- naar OGB-waarde : samenwerking bij overstap naar OGB van groot belang \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Dalhuisen, G.P. \ Beek, J. van de \ 1992
help
Gemeenten, Gelderse Bond en provincie komen met voorstel voor financiering : conclusie na dag over bodemlozingen en overstortproblematiek \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Meesters, J. \ Romijn, E. \ 1992
help
Centrifuges zorgen voor directe ontwatering zuiveringsslib : grootste aeratietank komt in Etten \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Molenaar, T. \ 1992
help
VerTech natte oxydatie : techniek en privatisering : verwerking zuiveringsslib door Zuiveringsschap Veluwe \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Dijkema - Bolkestein, J.A. \ Tessel, P.J. \ Rademaker, H.E.J. \ 1991
help
Richtlijnen voor het beheer van oppervlaktewater \ Water in onderzoek : uitgave naar aanleiding van de voorlichtingsmiddag onderzoek water Provincie Gelderland 9 mei 1990 te Arnhem [Hoofdstuk uit boek]
Boer, B. de \ Sluis, J.W. van \ Veeningen, R. \ 1990
help
Het inlaten van gebiedsvreemd water in een aantal droogtegevoelige gebieden \ Water in onderzoek : uitgave naar aanleiding van de voorlichtingsmiddag onderzoek water Provincie Gelderland 9 mei 1990 te Arnhem [Hoofdstuk uit boek]
Leenen, J.D. \ Brinkhof, H.J. \ 1990
help
[Interview met] Polderdistrict Betuwe, 30 november 1999 \ Water als ordened principe : interviews [Hoofdstuk uit boek]
Engelen, J. van \ 2002
help
Lectoraat waterbeheer \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Jansen, A.J.M. \ Hoof, H.J. van \ Spoelstra, J. \ 2004
Het werkveld van Larenstein uitgelegd aan de hand van de gebieden: Waterwereld volop in beweging (over wB21); Waternood: werkwijze voor het nieuwe waterbeheer; Hemelwater biedt ruimtelijke kwaliteit (over stedelijk waterbeheer); Duurzaam water stroom ...
help
Arnhemse onderwereld: plaatselijk instabiel : moerriool moet aangepakt worden \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Ven, F. van de \ 2012
In het februari-nummer (2012) van vakblad Riolering stond een artikel over het moerriool uit Arnhem. Het stelsel dateert uit de 19e eeuw. De gemeente wilde weten wat de staat van het riool was en op aanraden van senior rioolbeheerder Erik Laurentzen ...
help
Arnhemse onderwereld gaat voor de Franse slag : onderzoek constructie moerriool \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Ven, F. van der \ 2012
In de gemeente Arnhem is onlangs het moerriool geïnspecteerd met als doel de huidige toestand te beoordelen. Senior rioolbeheerders Erik Laurentzen en Casper Stuivenberg schakelden de hulp in van een Franse professor in om de staat van het riool in k ...
help
Onderhoud watergangen Waterschap Vallei en Eem \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Schoutens, A. \ 1998
help
Peilbeleid bij Waterschap Vallei en Eem \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Noord, J. van \ 1998
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.