Login

Hydrotheek

help
Zuivering geneesmiddelen uit afvalwater : eindrapportage [Boek]
Vergouwen, L. \ 2011
Het doel van het project “Zuivering geneesmiddelen uit afvalwater” is geweest het in overleg met alle betrokken partijen beantwoorden van de volgende 3 vragen: 1. Waar en op welke wijze kan zuivering in de afvalwaterketen worden toegepast? 2. Wat is ...
help
Risico-evaluatie van geneesmiddelen en hun omzettingsproducten in drinkwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Laak, T. ter \ Jongh, C. de \ Aa, M. van der \ 2012
Sommige omzettingsproducten van geneesmiddelen hebben dezelfde werkzaamheid als hun moederstof. Uit onderzoek blijkt dat omzettingsproducten van geneesmiddelen in vergelijkbare concentraties voorkomen in de waterketen. Daarom is het belangrijk dat me ...
help
Symposium One-Step Filter 2013 [Video]
STOWAvideo \ 2013
Symposium ter gelegenheid van de officiele ingebruikname van het 1-Step Filter systeem op RWZI Horstermeer, met uitgebreid uitleg over het hoe en waarom van dit innovatieve systeem. Met de volgende sprekers en presentaties: 1. Peer Rooijmans (AGV) | ...
help
Milieurisico's van geneesmiddelen : signalement [Boek]
Gezondheidsraad \ 2001
Omdat geneesmiddelen voor mens en dier in het milieu worden aangetoond in niveaus van nanogram tot microgram per liter, een concentratietraject dat ook karakteristiek is voor resten van bestrijdingsmiddelen in het milieu, én omdat geneesmiddelen biol ...
help
STOWA buigt zich over pillen en poeiers in afval- en oppervlaktewater \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2009
STOWA en enkele waterschappen hebben bij 3 ziekenhuizen metingen laten verrichten naar de medicijnconcentraties in het afvalwater. Dit gebeurt in het kader van het project ‘Verg(h)ulde Pillen’. De gevonden concentraties waren - niet verrassend - veel ...
help
Medicijnen in grondwater worden een probleem \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Berg, J. van den \ 2005
Steeds meer stoffen en chemische verbindingen komen terecht in het oppervlakte- en grondwater. In menig land zijn sporen van medicijnen aangetroffen. Het zal een steeds grotere opgave zijn om te zorgen dat deze niet in het drinkwater belanden. Ook in ...
help
Gebiedsstudie geneesmiddelen in de provincie Utrecht \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vergouwen, L. \ Hehenkamp, M. \ Veldhuizen, H. van \ Breedveld, R. \ 2011
Geneesmiddelen in het milieu staan al sinds het begin van deze eeuw internationaal en ook nationaal volop in de belangstelling. Ze zijn regelmatig aangetoond in oppervlaktewater. Aantasting van het aquatisch ecosysteem is bewezen en ook de drinkwater ...
help
Geneesmiddelen in het oppervlaktewater : aanwezigheid en risico's [Boek]
Derksen, J.G.M. \ Poorter, L.R.M. de \ 1997
Het document behandelt de aanwezigheid van geneesmiddelen in drink-, grond- en oppervlaktewater en de mogelijke consequenties voor de drinkwaterbereiding
help
Development of an international priority list of pharmaceuticals relevant for the water cycle [Boek]
KIWA Water Research \ CIRSEE \ 2008
Numerous studies have shown that a wide variety of pharmaceuticals (PhACs) are present in wastewater effluents, surface waters, and ground waters. The large number of compounds reported makes it difficult to evaluate the impact of all PhACs on the wa ...
help
Prioritering hormoonverstorende stoffen voor waterbeheerders [Boek]
Hekster, F. \ Mons, M. \ 2004
Onder waterbeheerders krijgt de aanwezigheid van hormoonverstorende stoffen (EDC) steeds meer aandacht. De aanwezigheid van medicijnen in afval- en oppervlaktewater is een bron van zorg. Chemische analyse van dergelijke stoffen is vaak een kostbare z ...
help
Nieuwe stoffen in ons water : wat weten we ervan, wat moeten we ermee?, wat doen we ernee? [Boek]
Derksen, A. \ Weeren, B.-J. \ 2009
In de media verschijnen steeds vaker verontrustende berichten over geneesmiddelen, hormonen en andere ‘nieuwe’ stoffen in ons afvalwater, oppervlaktewater en drinkwater. Vaak zijn deze stoffen al langer aanwezig. Maar door steeds betere analysetechni ...
help
Ervaring en kennis uitwisselen : zuiveren medicijnresten \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Blankesteijn, I. \ 2010
Resten van geneesmiddelen, die in het watersysteem terecht komen, kunnen schadelijk zijn voor het water- en bodemleven, vooral op langere termijn. De gevolgen komen op het bordje van waterbeheerders terecht. De vraag is: wat kunnen zij eraan doen? Me ...
help
Onderzoek brengt risico's in kaart : screening van hotspots van nieuwe verontreinigingen : thema waterkwaliteit \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Laak, T. ter \ Derksen, A. \ Lahr, J. \ Gylstra, R. \ 2014
Nieuwe verontreinigingen zijn stoffen, die niet of niet volledig zijn gereguleerd en waarvan verspreiding en de risico's in het milieu minder bekend zijn. Het betreft bijvoorbeeld medicijnen en hormonen.
help
Nieuw membraan zorgt voor beter bestaan : 'rietjesmembraan' verwijdert ook microverontreinigingen uit drinkwater \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Bruysters, J. \ 2015
Nieuwe selectieve membranen in de vorm van dunne holle rietjes, kunnen de waterzuivering verbeteren. Dat komt naar voren uit onderzoek van Joris de Grooth van UT-onderzoeksinstituut MESA . De belangrijkste voordelen van de nieuwe membranen zijn dat z ...
help
Verwijdering hormonen en geneesmiddelen uit drinkwater ter discussie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Nederlof, M. \ Leerdam, R. van \ Groenendijk, M. \ 2009
Voor- en tegenstanders discussieerden, tijdens de jaarlijkse BTO-workshop Waterbehandeling, uitgebreid over de stelling ‘Hormonen en geneesmiddelen moeten volledig verwijderd worden uit drinkwater’. Voorstanders beargumenteerden dat verwijdering nodi ...
help
Microbial removal of the pharmaceutical compounds ibuprofen and diclofenac from wastewater \ BioMed Research International [Artikel]
Langenhoff, A. \ Inderfurth, N. \ Veuskens, T. \ Schraa, G. \ Blokland, M. \ Kujawa-Roeleveld, K. \ Rijnaarts, H. \ 2013
Studies on the occurrence of pharmaceuticals show that the widely used pharmaceuticals ibuprofen and diclofenac are present in relevant concentrations in the environment. A pilot plant treating hospital wastewater with relevant concentrations of thes ...
help
Reductie geneesmiddelen in het watermilieu \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Pharmaceuticals in the Environment (gedeeltelijk volledige tekst via Google books)
Roorda, J. \ 2010
De afgelopen jaren is in dit vakblad het onderwerp geneesmiddelen in het watermilieu veelvuldig aan bod gekomen. De conclusie die daarbij veelal getrokken werd, is dat de kwaliteit van het oppervlaktewater en het grondwater voortdurend onder druk sta ...
help
Zoeken naar oplossingen voor reductie van geneesmiddelen in afvalwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2010
Tijdens de najaarsvergadering van Waternetwerk konden geïnteresseerden naar een kleine zuiveringsinstallatie bij de nieuwbouw van het Isala-ziekenhuis waar geneesmiddelen uit het afvalwater gehaald worden. Met SLIK (Sanitaire Lozing Isala klinieken) ...
help
Geneesmiddelen in drinkwater en drinkwaterbronnen : resultaten van het meetprogramma 2002 [Boek]
Versteegh, J.F.M. \ 2003
Hundreds of active substances are used in human and veterinary drug formulas. Because pharmaceuticals are broadly applied, their residues can reach the environment via several pathways. Since pharmaceutical compounds are not completely eliminated in ...
help
Pharmaceutical residues in waters in the Netherlands [Boek]
Sacher, F. \ Stoks, P.G. \ 2003
As part of the monitoring program of the Association of River Waterworks in the Dutch part of the Rhine catchment area (RIWA) a total of 78 pharmaceuticals including, among others, analgesics, antiepileptics, antibiotica and X-ray contrast media (XRF ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.