Login

Hydrotheek

help
Geochemistry, groundwater and pollution [Boek]
Appelo, C.A.J. \ Postma, D. \ 1993
help
De invloed van geochemische processen op waterbodemkwaliteit : toepassingen \ Bodemwaterkwaliteit in wisselwerking met biologische, chemische en hydrologische processen : 8e CHO - Studiebijeenkomst, 8 mei 1990, IAC te Wageningen [Hoofdstuk uit boek]
Rooij, N.M. de \ 1990
help
Visiedocument 'Synergie in het modelinstrumentarium voor waterkwaliteit bij Deltares' [Boek]
Jeuken, A. \ 2008
Dit rapport presenteert een visie op de gewenste modelontwikkelingen voor waterkwaliteit bij Deltares. Het rapport bevat een hoofddocument en twee bijlagen, waarbij het hoofddocument zich richt op de algemene visie en de twee bijlagen op visies met b ...
help
De duurzaamheid van kunstmatige infiltratie, geochemisch gesproken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Stuyfzand, P.J. \ Kortleve, M. \ Olsthoorn, T.N. \ 2005
Het is al lang niet meer zo, dat kunstmatige infiltratie bij drinkwaterbereiding ingezet mag worden om verontreinigingen door de bodem te laten uitfiltreren. Het Infiltratiebesluit uit 1993 voorkomt dit door strenge eisen aan de kwaliteit van het kun ...
help
Kation-uitwisselingspatronen bij zoet / zout grondwaterverplaatsingen \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Griffioen, J. \ 2003
help
Geochemical and statistical interpretation of the Dutch national ground water quality monitoring network = Geochemische en statistische interpretatie van het landelijk meetnet grondwaterkwaliteit [Proefschrift]
Frapporti, G. \ 1994
help
De rol van het waterschap bij de opsporing en winning van schaliegas [Boek]
Putter, P. de \ Aerts, M. \ 2014
Schaliegas is een vorm van aardgas dat zich op 3 à 4 km diepte in leisteenlagen (schalie) bevindt. Om het schaliegas vrij te maken dient het gesteente gebroken te worden (fracken) door onder hoge druk grote hoeveelheden water, gemengd met zand en che ...
help
Preliminary characterisation of the reactivity of the Dutch subsurface at intermediate depth (30 - 400m) [Boek]
Kempen, Cheryl van \ Griffioen, Jasper \ 2016
The objective of this study is to statistically characterise the geochemical composition of the Dutch subsurface at intermediate depth (30-400 m) as such characterisations were lacking before. Data-sets of geochemical analyses were obtained from TNO ...
help
Hatsie - PHREEQC ofwel gemakkelijk hydrogeochemisch rekenen \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Appelo, C.A.J. \ 2003
Voorbeeldberekeningen van het computerprogramma PHREEQC-2, dat geschikt is om grondwaterverontreinigingen te berekenen
help
Het veenweidegebied: pompen en verzuipen? [thema natuurkwaliteit en biogeochemie] \ De levende natuur [Artikel]
Smolders, A.J.P. \ Diggelen, J. van \ Loermans, J. \ Dijk, G. van \ Mullekom, M. van \ Lamers, L.P.M. \ 2013
In de veenweidegebieden is als gevolg van ontwatering ten behoeve van landbouwkundig gebruik het veen vrijwel overal sterk ingeklonken. Om verdere daling te voorkomen, de waterkwaliteit te verbeteren en liefst veenvormende processen weer te herstelle ...
help
Bodembescherming bij doorgangsdepots voor baggerspecie : verwaarloosbaar bodemrisico met een geochemische bariière \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Zoest, R. van \ Harmsen, J. \ Groenenberg, B.J. \ Rietra, R. \ 2015
Bij het ontwateren en rijpen van nuttig toepasbare baggerspecie wordt veelvuldig gebruik gemaakt van doorgangsdepots. Op initiatief van de waterschappen is een alternatief ontwikkeld voor de bodembescherming met behulp van een folie. Met een minerale ...
help
Topsoil removal in degraded rich fens : can we force an ecosystem reset? \ Ecological engineering : the journal of ecotechnology [Artikel]
Emsens, W.J. \ Aggenbach, C.J.M. \ Smolders, A.J.P. \ Diggelen, R. van \ 2015
Global land-use intensification and drainage has altered the biogeochemical properties of many peatlands, and concomitant eutrophication has led to a loss of low-competitive fen species. We investigated the hypothesis that removal of a degraded and e ...
help
Biologisch en geochemisch onderzoek naar het voorkomen en het gedrag van zware metalen in Nederlandse zoetwatergebieden : opname en afgifte door organismen [Boek]
Marquenie, J.M. \ 1984
help
De Kathager Beemden geohydrologisch onder de loep \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Bus, S. \ Dijk, G. van \ Smolders, A.J.P. \ Straathof, N. \ 2015
In de Kathager Beemden bevindt zich een uniek kalkmoeras dat bedreigd wordt door de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg. De bijzondere vegetatie van dit kalkmoeras kan het meest effectief beschermd worden als er voldoende kennis over de geohydr ...
help
Sulfaat in veenweiden : gebiedsvreemd of gebiedseigen? \ H2O online [Artikel]
Hendriks, R.F.A. \ Twisk, W. \ Gerven, L. van \ Harmsen, J. \ 2013
Sulfaat is een belangrijke stof in sloten in veenweidegebieden. Het wordt in de zuurstofloze waterbodem door micro-organismen omgezet in sulfide, dat zich bindt aan ijzer. Daardoor komt fosfaat vrij, wat slecht is voor de ecologische kwaliteit van he ...
help
Vitens wint methaangas uit grondwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2014
Vitens is het als eerste waterbedrijf gelukt om methaangas te onttrekken aan het opgepompte grondwater en dit in te zetten als energiebron. Deze innovatie levert Vitens de komende jaren miljoenen euro’s aan gratis energie op. De installatie is in geb ...
help
Geochemistry, groundwater and pollution [Boek] - 2nd ed
Appelo, C.A.J. \ Postma, D. \ 2005
Building on the success of its 1993 predecessor, this 2nd edition of Geochemistry, Groundwater and Pollution has been thoroughly re-written, updated and extended into a complete and authoritative account of modern hydrogeochemistry. Offering a quanti ...
help
Geochemische en biologische aspecten van het aquatische milieu - onderzoek : aanzet tot een integrale aanpak [Boek]
Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek \ Instituut voor Bodemvruchtbaarheid \ Waterloopkundig Laboratorium \ 1987
Inventarisatie vanuit TNO, WL en IB
help
Slechte grondwaterkwaliteit Maasvlakte : puntbronnen of een diffuse bron? \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Schipper, P.N.M. \ Snieders, T. \ Loch, J.P.G. \ 2004
In de jaren '80 zijn op de Maasvlakte afvalstortdepots aangelegd, te weten de C2- en C3-deponie en de Slufter. Uit monitoring blijkt dat het grondwater sterk verhoogde concentraties aan diverse sporenelementen bevat. De hypothese is dat dit niet door ...
help
Chlorine isotope ratios in pore waters from the Dutch IJsselmeer sediments : diffusion and mixing \ [Delta]37 Cl : the geochemistry of chlorine isotopes = De geochemie van chloorisotopen [Hoofdstuk uit boek]
Eggenkamp, H.G.M. \ Beekman, H.E. \ Appelo, C.A.J. \ 1994
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.