Login

Hydrotheek

help
Symposia : ModelCare99 \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Olsthoorn, T.N. \ Rolf, H. \ 1999
help
6e MicroFEM-gebruikersdag \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Valk, M.R. van der \ 1999
help
Gebruik van GIS bij grondwatermodellering : CHO lezingendag, 5 oktober 1993, De Reehorst te Ede [Boek]
Bolt, F.J.E. van der \ Droesen, W.J. \ Geerts, J.J.G.M. \ Hooghart, J.C. \ 1993
Bij het modelleren van kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van grondwater spelen Geografische Informatie Systemen een steeds belangrijker rol. Deze systemen kunnen worden gebruikt voor de opslag, bewerking, analyse en visualisatie van de vele ruim ...
help
Waterschap Rijn en IJssel geeft invulling aan doelstelling 'andere overheid' \ VI matrix [Artikel]
Veurman, B. \ 2005
Rijn en IJssel heeft als eerste Nederlands waterschap een organisatiebrede database operationeel gemaakt. Deze basisregistratie maakt het werken intern makkelijker, maar ook het toegankelijk maken voor derden - een Europese eis
help
Modelresultaten in een ander perspectief \ InFormatie / Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen. Editie grondwater en bodem : nieuwsbrief [Artikel]
Vermeulen, P. \ 1999
help
Systematiek van gebruik van GIS bij het modelleren \ Gebruik van GIS bij grondwatermodellering : CHO lezingendag, 5 oktober 1993, De Reehorst te Ede [Hoofdstuk uit boek]
Tusveld, M.C.L. \ 1993
help
GIS en waterbeheersplannen [Studentenverslag]
Bruin, R. de \ 1994
help
Identification of field attribute error under different models of spatial variation \ International journal of geographical information systems [Artikel]
Heuvelink, G.B.M. \ 1996
help
Sources of error and error propagation in groundwater models linked to GIS \ ModelCARE 90 : calibration and reliability in groundwater modelling : proceedings of the conference held at The Hague, The Netherlands, 3 - 6 September 1990 [Hoofdstuk uit boek]
Bierkens, M.F.P. \ Burrough, P.A. \ Deursen, W.P.A. van \ 1990
help
HydroGIS 1993 : application of geographic information systems in hydrology and water resources management, Wenen, 19 - 22 April 1993 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Olsthoorn, T.N. \ 1993
help
Verslag GIN studiedag geo-informatie en waterbeheer \ Geo-info : tijdschrift voor geo-informatie Nederland [Artikel]
Wit, J. de \ Vosselman, G. \ 2007
In de wereld van het waterbeheer speelt geo-informatie een belangrijke rol. Diverse organisaties verzamelen, bewerken en analyseren geo-informatie voor de uitvoering van hun taken. Op 14 februari 2007 vond een kennisuitwisseling plaats over: het gebr ...
help
Het ontsluiten van databanken met GIS \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Beets, W. \ Oostwoud, D.J. \ 2011
We zijn er inmiddels aan gewend dat eindeloos veel gegevens over de wereld beschikbaar komen via het internet. Niet iedereen beseft echter wat allemaal mogelijk is met deze gegevens. In dit artikel wordt ingegaan op het combineren van en rekenen met ...
help
Gissen bij het Lozingenbesluit \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Buschgens, A.J.B. \ 2002
ESRI Nederland heeft in opdracht van de Unie van Waterschappen de mogelijkheden onderzocht om GIS in te zetten bij processen rond de uitvoering van het 'Lozingenbesluit Open teelt en Veehouderij'
help
Bodem-GIS bij Rijkswaterstaat, directie Oost-Nederland \ Kartografisch tijdschrift [Artikel]Bijbehorende website
Kuenen, R.C. \ Hoogerwerf, T. \ 2000
help
Geintegreerd modelleren met GIS : productielijn MODelleren (PMOD) \ InFormatie / Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen. Editie grondwater en bodem : nieuwsbrief [Artikel]
Vermeulen, P.T.M. \ 1999
help
A national groundwater model combined with a GIS for water management in The Netherlands \ HydroGIS 93 : application of geographic information systems in hydrology and water resources : proceedings [Hoofdstuk uit boek]
Lange, W.J. de \ Meij, J.L. van der \ 1993
help
National water resources management planning based on GIS \ HydroGIS 93 : application of geographic information systems in hydrology and water resources : proceedings [Hoofdstuk uit boek]
Keser, G. \ Bogardi, J.J. \ 1993
help
Development of the GIS-based "RIVM national groundwater model for The Netherlands (LGM)" \ HydroGIS 93 : application of geographic information systems in hydrology and water resources : proceedings [Hoofdstuk uit boek]
Lieste, R. \ Kovar, K. \ Verlouw, J.G.W. \ 1993
help
Toepassing van landelijk grondwater model voor milieu toekomstverkenningen \ Gebruik van GIS bij grondwatermodellering : CHO lezingendag, 5 oktober 1993, De Reehorst te Ede [Hoofdstuk uit boek]
Pastoors, M.J.H. \ Lieste, R. \ Kovar, K. \ 1993
help
GIS - gebruik bij de functietoekenning in het waterbeheer : gissen over watersysteemfuncties [Boek]
Bootsma, G. \ Dijkstra, J. \ Groote, W. \ 1995
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.