Login

Hydrotheek

help
Recensie: Grondwaterzakboekje [van] auteur Bram Botje, 2011 \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Heijkers, W.J.M. \ 2011
Het grondwaterzakboekje bestaat uit 21 hoofdstukken en een uitgebreide appendix. Het boekje gaat over het gedrag van grondwater en over het gebruik. Het is een resultaat van de auteur, gekoppeld aan een groot aantal meelezers. "... in elk geval een s ...
help
Samenvatting van de resultaten van het regionaal hydrologisch onderzoek in de provincie Groningen [Boek]
Beugelink, G.P. \ 1985
In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste resultaten van het geohydrologische onderzoek, zoals dat door RIVM in de afgelopen jaren is verricht.
help
Geohydrologische kartering \ Verslag technische bijeenkomst / Commissie voor Hydrologisch Onderzoek T.N.O. = Proceedings of the technical meetings / Committee for Hydrological Research T.N.O. = Comptes rendus des sessions technique / Section T.N.O. des Recherches Hydrologiques [Jaarverslag]
1964
De wenselijkheid van het opstellen van geo-hydrologische kaarten als inventarisatie van beschikbare gegevens en uitgangsmateriaal voor verder geohydrologisch onderzoek is de laatste jaren sterk naar voren gekomen. Geo-hydrologische kaarten moeten wor ...
help
Wederkerigheid en retourbemaling \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bot, B. \ 2016
Artikel over bemaling, retourbemaling en wederkerigheid - wederkerigheid geldt voor een willekeurige hoeveelheid grond met verzadigd grondwater, waarbinnen alleen onttrekkingen in de punten A en B plaats vinden.
help
Voortgang grondwaterzakboekje \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bot, B. \ 2015
In november 2011 is het grondwaterboekje uitgegeven, een compendium op het gebied van grondwater voor (ontwerp en advies) praktijk. Er ligt nog een stuwmeer aan slecht ontsloten of in onbruik geraakte grondwaterkennis in kantoorkasten, die in snel te ...
help
Bronnen in Zuid-Limburg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Hendrix, W.P.A.M. \ 1990
help
Hydrologisch onderzoek in Nederland. 1. Grondwaterproblemen en grondwateronderzoek in Nederland \ De ingenieur : orgaan van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (der Vereniging van Burgerlijke Ingenieurs) [Artikel]
Krul, W.F.J.M. \ 1958
Van een systematische ontwikkeling van geohydrologie was pas sprake lang nadat de eerste waterleidingen met gebruik van grondwater waren aangelegd (Amsterdam, 1853, Den Haag 1874 en Nijmegen 1878). Nadat in 1899 de Amsterdamse Duinwatermaatschappij d ...
help
Regionaal geo-hydrologisch onderzoek bij de bepalling van de optimale grondwateronttrekking in een groot stroomgebied \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Visscher, W. \ 1970
help
Eenige opmerkingen over zoogenaamde smeltwaterruggen in de omgeving van Apeldoorn \ Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap [Artikel]
Edelman, C.H. \ Maarleveld, G.C. \ 1944
De langgerekte, smalle en vaak steile heuvelruggen die op de Veluwe en in het Gooi in grooten getale voorkomen, en van deze landschappen een integreerend bestanddeel vormen, vooral wanneer ze in de heide gelegen zijn, worden gewoonlijk als smeltwater ...
help
Boekbespreking : History of Hydrogeology \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Valk, M. van der \ 2014
Steeds vaker worden er archieven vernietigd, wordt er ervaring weggegooid, wordt wetenschapsgeschiedenis als irrelevant terzijde geschoven. We zien dit bij de door budgettaire problemen tot samenvoeging genoopte bibliotheken, opheffing van unieke col ...
help
From speculations to science : the founding of groundwater hydrology in the Netherlands \ Dutch pioneers of the earth sciences [Hoofdstuk uit boek]
Vries, J.J. de \ 2004
help
Over de kwel als oorzaak van dijkdoorbraken \ Boor en spade =: Auger and spade : verspreide bijdragen tot de kennis van de bodem van Nederland [Artikel]
Schaik, H.C. van \ 1948
Eerder verschenen in: Maandblad van de Landbouwvoorlichtingsdienst 3(1946). Nadere beschouwing van een dijkdoorbraak als gevolg van kwelbanen (als derde mogelijkheid van dijkdoorbraak, naast: ijsdammen en te hoge waterstanden). Kwelbanen en kwelplekk ...
help
Zout grondwater in de Nederlandse kustprovincies \ Gea : driemaandelijks tijdschrift van de Stichting Geologische Aktiviteiten voor Belangstellenden in de Geologie en Mineralogie [Artikel]
Post, V.E.A. \ 2005
Op dit moment is er volle aandacht voor zout grondwater tegen de achtergrond van de voorspelde klimaatsverandering. Een stijging van de zeespiegel zal zorgen voor een toename van de zoute kwel in de lage polders. Daarbij spitst de discussie zich toe ...
help
Kwetsbaarheidsstudie klasse IV - gebieden [Boek]
1989
In 1988 zijn de grondwaterbeschermingsgebieden in de provincie Gel- derland ingedeeld in een aantal kwetsbaarheidsklassen, waarbij de vierde klasse de minst kwetsbare is. Hiervan zijn negen gebieden aangemerkt. Haskoning onderzocht deze gebieden wat ...
help
Een snelle benadering van de formule van Hantush \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Maas, C. \ Veling, E.J.M. \ 2010
De formule van Hantush voor het interpreteren van tijdsafhankelijke pompproeven in semi-spanningswater is één van de beroemste formules uit de geohydrologie. Het is echter een lastige wiskundige uitdrukking. In de loop der jaren zijn er vaak methoden ...
help
Proefproject verdroging Epe [Boek]
1992
Grondwateraanvulling pompstation Epe.
help
Bodemkundig- en geohydrologisch onderzoek Houtwiel, gemeente Dantumadeel [Boek]
Grontmij \ 1991
help
Rapport inzake een geo-hydrologisch onderzoek van terreinen der N.V. Maatschappij tot Exploitatie van onroerende Goederen "Voorne's Duin" [Boek]
Rijksbureau voor Drinkwatervoorziening \ 1934
help
Biogeochemisch functioneren van grondwatersystemen \ Systeemgericht grondwaterbeheer : de natuurwetenschappelijke werking van grondwatersystemen in relatie tot ecosystemen en grondwaterbeheer [Hoofdstuk uit boek]
Griffioen, J. \ 2003
help
Ellersinghuizerveld : verkenning locale geohydrologische situatie en potenties : eindrapportage [Boek]
Grontmij \ Iwaco \ 2001
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.