Login

Hydrotheek

help
Rijnland en Woerden \ Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis [Artikel]
Ven, G.P. van der \ 2003
Een artikel over het ontstaan van afwateringssysteem van Woerden en Rijnland in de 12e eeuw, de verlanding van de Hollandse IJssel,de inname van de Woerdense Landen, conflicten over de Woerdense bijdrage, 1800-1960
help
Snoekbaars, zander, zandbaars en glasoog \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Collignon, F. \ 2011
Waarom heet een snoekbaars eigenlijk snoekbaars? Het voor de hand liggende antwoord is dat deze baars nu eenmaal op een snoek lijkt. Of, zoals het Woordenboek der Nederlandsche Taal zegt: de Lucioperca sandra vertoont in kleur en lichaamsbouw een zek ...
help
Inspectie van problemen : schatten van de schappen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ayar, B. \ 2007
Archiefstukken van waterschappen gaan vooral over water. De inspectieverslagen van het hoogheemraadschap van Rijnland laat meer zien dan louter waterhuishouding. Zoals illegale activiteiten van bewoners, dreigende overstromingen en een verwoest Neder ...
help
Wapen annex logo Rijnland zinnebeeld van geschiedenis : schatten van de schappen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ayar, B. \ 2007
Een eigen, herkenbaar beeldmerk is voor elke moderne organisatie onmisbaar. Voor hoogheemraadschappen is dat niets nieuws, zij drukken hun identiteit vaak al eeuwenlang uit in een wapen. Zoals het hoogheemraadschap van Rijnland
help
Afvalwaterzuivering in Nederland : van beerput tot oxidatiesloot [Boek]
Lohuizen, K. van \ 2006
De geschiedenis van de waterzuivering in Nederland, eindigend bij waar Pasveer in 1954 zijn wereldberoemde oxidatiesloot introduceerde. Een initiatief van de Historische Commissie van de NVA.. Het behandelt: hoofdlijnen in ontwikkelingen van de 20ste ...
help
Zoden aan de dijk: vijfentwintig peilingen naar Nederland en het water \ Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis / [uitg. van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis] [Artikel]
Pleij, H. \ 2008
Deze tekst werd geschreven naar aanleiding van de totstandkoming van de watercanon van Nederland. Waarom zijn mensen gaan wonen in de modder van een moerasdelta? Idealogie en praktijk zijn zoals gewoonlijk hand in hand gegaan bij de exploitatie van d ...
help
Boekbespreking : History of Hydrogeology \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Valk, M. van der \ 2014
Steeds vaker worden er archieven vernietigd, wordt er ervaring weggegooid, wordt wetenschapsgeschiedenis als irrelevant terzijde geschoven. We zien dit bij de door budgettaire problemen tot samenvoeging genoopte bibliotheken, opheffing van unieke col ...
help
From speculations to science : the founding of groundwater hydrology in the Netherlands \ Dutch pioneers of the earth sciences [Hoofdstuk uit boek]
Vries, J.J. de \ 2004
help
"Langs een beek ontstaan de mooiste gedachten" : over waterbeheer in de 21e eeuw \ Waterschappen in Groningen : ontwikkelingen tot het jaar 2000 [Hoofdstuk uit boek]
Hall, A. van \ 1999
help
Drukte en ruzie op en om de Haanwijkersluis \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ayar, B. \ 2006
Zo’n 25 keer per jaar opent de sluiswachter de deuren van de Haanwijkersluis in Harmelen. Meestal omdat een pleziervaarder wil passeren. Dat was in de 17e eeuw wel anders. Toen stond de wachter dag en nacht klaar voor schippers op doorweg naar Woerde ...
help
Water management challenges in The Netherlands \ Tijdschrift voor economische en sociale geographie = Dutch journal of economic and social geography = ... : orgaan der Nederlandsche Vereeniging voor Economische Geographie [Artikel]
Steen, P.J.M. van \ Pellenbarg, P.H. \ 2004
In this article an overview is given of the history of floodings and attempts to control the water. Subsequently the position of the water boards are given. Finally, the financial challenges of future water management in The Netherlands are discussed
help
Over vallen en doorgaan : ‘De Rand van ’t Land’: waterschapsgeschiedenis van Schouwen en Duiveland \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Wel, A. van der \ 2005
Per 1996 ging waterschap Schouwen-Duiveland op in waterschap Zeeuwse Eilanden. Eén van de laatste besluiten van de Schouwse "gezworenen" en "hoofdingelanden" was het doen boekstaven van de zes eeuwen waterschapsgeschiedenis van het eiland. Dijkvallen ...
help
Hoogheemraden van Rijnland waren streng maar rechtvaardig : de doodstraf 'ter horreur en afschrikken van anderen' \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ayar, B. \ 2005
De dijkgraaf van Rijnland heeft een mooie, ruime kamer in een modern gebouw in het bedrijvenpark van Leiden. Eentje die past bij zijn functie. Dat zijn voorgangers andere taken hadden blijkt uit een curieus voorwerp dat hij op zijn kast heeft staan. ...
help
Mysteries rond Lingebrief in pocketformaat \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ayar, B. \ 2005
Van sommige historische objecten is bijna alles bekend. Boeken vol zijn er over geschreven. Als je alles weet over de oorsprong van een document of voorwerp is het extra spannend om het object in het echt te zien, en vast te houden. Toch zijn de myst ...
help
Lofdicht op molenaar Portengen : 'Het leven van een molenaar ging niet over rozen' \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ayar, B. \ 2005
De heer J. Portengen, molenaar-machinist van beroep, kreeg bij zijn 25-jarig jubileum in 1930 van het bestuur van de Diemerpolder geen speech maar een lofdicht. Nog altijd te raadplegen in het één kilometer lange archief van hoogheemraadschap Amstel, ...
help
Reest en Wieden in historisch perspectief : 'We schrijven elke dag weer geschiedenis' \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Hoving, R. \ 2005
Een modern en vernieuwend waterschap kan ook in historisch opzicht belangwekkend zijn. Dat bewees onlangs het waterschap Reest en Wieden. De ene dag werd de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis ontvangen en een dag later de Gemalenstichting. Beide ...
help
AGV toont eenvoudig hoe het verleden is veranderd \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ayar, B. \ 2005
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) is trots op zijn verleden en dat mag gezien worden. Een klein deel van het 1,5 kilometer lange archief is daarom te raadplegen via de website. Een aantal andere bijzondere voorwerpen is uitgestald in de v ...
help
Herinneringscultuur van overstromingsrampen : gedenkboeken van de overstromingen van 1775, 1776 en 1825 in het Zuiderzeegebied \ Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis / [uitg. van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis] [Artikel]
Pieters, H. \ 2012
De Zuiderzee vormde tot de afsluiting in 1932 een voortdurende bedreiging voor de gebieden die aan deze binnenzee lagen. Grote en vooral ook catastrofale overstromingen kwamen ongeveer eens per eeuw voor, maar kleinere overstromingen veel regelmatige ...
help
Zuiveren van afvalwater : de Nederlandse vakliteratuur in boekvorm \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Starkenburg, W. van \ Berg, E. van den \ 2012
Bij toeval, maar wat is toeval bij een boekhandelaar, dook er tussen veel andere boeken een ‘water’ boek op. Het ging om het boek van P. Nauta ‘Zuivering van Afvalwater’. De ondertitel van het boek: Methoden en Installaties voor de zuivering van Rioo ...
help
Nieuwe historische waterverhalen in 'WaterWerk' : waterschapswerken in het verleden \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
2011
Zevenhonderd jaar geleden, op Pinksterdrie (4 juni) 1308, kreeg Overijssel zijn eerste 'grondwet' voor het waterschapswezen: het Dijkrecht van Salland. Het werd afgekondigd door bisschop en landsheer Guy van Avesnes. Het Waterschap Groot Salland best ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.