Login

Hydrotheek

help
Anisotropie, een verwaarloosd verschijnsel bij grondwatervraagstukken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Olsthoorn, T.N. \ 1982
help
Eenvoudig instrument ontwikkeld voor doorlatendheidsbepaling en grondwaterbemonstering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Herweijer, J.C. \ Verhoeff, E.K. \ 1983
Bepaling van de doorlatendheid van watervoerende lagen met behulp van puntmeting. Met het ontworpen instrument wordt grondwater door middel van een onderdruk onttrokken. Een filterkamer met filterpeil wordt op minimaal 50 cm onder de grondwaterspiege ...
help
Doorlatendheidsmetingen : absolute noodzaak of luxe uit het verleden? \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Pomper, A.B. \ Weerts, H.J.T. \ 1996
help
Doorlatendheidsmetingen : absolute noodzaak of luxe uit het verleden? [een reactie] \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Lambert, J. \ 1996
help
Schatting van doorlaatfactoren (k-waarden) aan de hand van in boorarchieven aanwezige boorbeschrijvingen \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Pomper, A.B. \ 1996
help
Single well and aquifer tests \ Drainage principles and applications [Hoofdstuk uit boek]
Boonstra, J. \ Ridder, N.A. de \ 1994
help
Onderzoek naar de toepassing van het waterspanningssondeerapparaat ten behoeve van de C - waarde bepaling van het holocene afdekkend pakket : afrondend onderzoek : hoofdrapport [Boek]
IWACO Adviesbureau voor Water en Milieu \ 1986
help
Determination of hydraulic characteristics of fractured rock aquifers \ Netherlands hydrogeological research in international cooperation : proceedings of the national meeting in Delft, The Netherlands, 31 March 1994 [Hoofdstuk uit boek]
Boehmer, W.K. \ 1994
help
Put- en pompproevendienstenpakket \ Jaarverslag 1982 / Dienst Grondwaterverkenning TNO [Artikel]
Mulder, P.J.M. \ 1983
help
Bepaling van geohydrologische constanten volgens klassieke onderzoekingsmethoden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ridder, N.A. de \ 1977
help
Schatting van de hydraulische weerstand van slechtdoorlatende lagen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Heij, G.J. \ 1984
Wanneer geohydrologische berekeningen moeten worden gemaakt voor systemen, waarin een of meer slechtdoorlatende lagen voorkomen, is de weerstand tot op heden een van de parameters die het moeilijkst bepaald kunnen worden. Methoden zijn nu ontwikkeld ...
help
Natuurwinst door hergebruik van natuursteen bij dijkverzwaringen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Sparrius, L. \ Aptroot, A. \ Nat, E. \ 2011
Dijktaluds met natuursteen, vooral de soms eeuwenoude steenglooiingen met graniet en basalt, hebben vaak een hoge natuurwaarde. Veel bedreigde korstmossen, mossen en varens zijn aan deze biotoop gebonden. Bij dijkverzwaringen worden taluds tegenwoord ...
help
Analysis and evaluation of pumping test data [Boek] - 2nd compl. rev. ed.
Kruseman, G.P. \ Ridder, N.A. de \ Verweij, J.M. \ 1990
help
Early diagenesis of phosphorus in continental margin sediments [Proefschrift]
Slomp, C.P. \ 1997
help
Analysis and evaluation of pumping test data [Boek]
Kruseman, G.P. \ Ridder, N.A. de \ 1970
help
De bepaling van k-waarden in het veld aan de hand van "putproeven" en "puntproeven" : resultaten van het onderzoek aan de Parkweg (Den Haag) [Boek]
Uffink, G.J.M. \ 1979
Voor regionaal onderzoek met behulp van digitale of analoge modellen zijn meer gegevens over de doorlatendheid van watervoerende pakketten en de ruimtelijke variatie hiervan (heterogeniteit) noodzakelijk. Deze gegevens kunnen snel en betrekkelijk goe ...
help
Meetschaaldoorlatendheden van een complexe deklaag \ Onzekerheid in grondwatermodellering : verslag lezingendag [Hoofdstuk uit boek]
Weerts, H.J.T. \ 1995
help
Anisotropic block - scale permeability and generalized principal directions : a correction to the direction of advective transport \ Groundwater quality management GQM 93 : proceedings of an international conference held at Tallinn, Estonia, from 6 to 9 September 1993 [Hoofdstuk uit boek]
Zijl, W. \ Stam, J.M.T. \ 1994
help
The symmetry approximation for nonsymmetric permeability tensors and its consequences for mass transport \ Transport in porous media [Artikel]
Zijl, W. \ 1996
help
Analysis of pumping test data from hard rock aquifers [Boek]
Verweij, J.M. \ 1995
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.