Login

Hydrotheek

help
Governance without governance': how nature policy was democratized in the Netherlands \ Critical policy studies [Artikel]
Turnhout, E. \ Zouwen, M.W. van \ 2010
Trends in governance, including a changing role for the state and increasing civil society participation, are often seen as promising ways to achieve democratic legitimacy. The prominent presence of these claims and intentions in the new Dutch nature ...
help
Podium: ‘een goede water governance maakt het verschil: in Nederland en wereldwijd' \ Water governance [Artikel]
Kooiman, S. \ Terpstra, S. \ Havekes, H. \ Bronda, R. \ 2014
“Een goede water governance maakt het verschil: in Nederland en wereldwijd.” Met deze stelling nodigden het Water Governance Centre (WGC), de Unie van Waterschappen, het NWB-fonds en onze redactie het netwerk uit om de nieuwste inzichten en visies op ...
help
Van investeren naar evolueren: wat eigentijds asset management betekent voor de organisatie van het waterbeheer \ Water governance [Artikel]
Roovers, G.J. \ Buuren, M.W. van \ 2014
Water governance is inmiddels een veelgebruikt begrip in het waterbeheer. De laatste jaren is het gangbaar om moderne vormen van sturing en besluitvorming te duiden met het begrip ‘governance’. Water governance volgt de opkomst van ‘governance’ als a ...
help
Governance klimaat en bestuur [Boek]
[2014]
Onderzoekers, beleidsmakers en ondernemers werkten in Kennis voor Klimaat samen aan manieren om Nederland klimaatbestendiger te maken. Binnen het thema Governance zijn methodes bedacht en geanalyseerd om in verschillende samenwerkingverbanden adaptat ...
help
Klimaatadaptie in het waterbeheer : creatieve oplossingen, flexibele arragementen? [Boek]
Buuren, A. van \ Brinxma, M. \ Eshuis, J. \ Leeuwen, C. van \ Keessen, A. \ [2013]
Doel van dit project was om op basis van een negental casestudies te achterhalen in welke mate en in welke vorm er gekozen werd voor flexibele arrangementen bij de implementatie van adaptatiemaatregelen, welke rol monitoring daarbij speelde en in wel ...
help
Multilevel governance voor meerlaagsveiligheid : met maatwerk meters maken [Boek]
Buuren, A. van \ Teisman, G. \ Ellen, G.J. \ Verkerk, J. \ Horst, S. van der \ 2013
Het is niet eenvoudig om in een land dat excelleert in deltatechnologie en sinds 1953 een streng regime heeft om haar dijken op sterkte te houden, na te denken over vormen van waterveiligheid waarbij ook de ruimtelijke ordening en de rampenbeheersing ...
help
Water governance met de buren, verbinden van culturen \ Water governance [Artikel]
Cerutti, M. \ 2012
Enigszins verbaasd reageerde ik toen ik gevraagd werd om iets te schrijven over de culturele context van water governance. De aanleiding bleek mijn vorige functie te zijn. Als voormalig secretaris van de Internationale Maascommissie zou ik vast een a ...
help
Concerndenken : een denkraam voor efficiënter waterbeheer \ Water governance [Artikel]
Vliet, A. van \ 2012
Het is de uitdaging van iedere samenleving en samenwerking: Hoe verenigen we het individuele belang tot een collectief belang? En hoe ruilen we een individuele opvatting in voor een gezamenlijk uitgedragen mening? Waar aanvankelijk het instituut wate ...
help
Het bestuurlijke proces op z'n kop \ Water governance [Artikel]
Haitjema, A. \ 2012
Vanuit een ongenoegen dat er vaak weinig te kiezen valt heeft het Algemeen Bestuur (AB, bij Rijnland heet dit Verenigde Vergadering VV) de wens uitgesproken meer in het voortraject betrokken te willen zijn. Door de economische crisis (2011) wilde het ...
help
Minder kwetsbaar, minder rampen : hoe Nederlandse kennis de governance van overstromingen in andere landen kan helpen versterken \ Water governance [Artikel]
Reitsma, R. \ Smit, R. \ Kolen, B. \ Brinke, W. ten \ 2012
"Steeds weer lees je uitlatingen in de pers als ‘plotseling na een heel lange tijd’, ‘de ernstigste sinds 100 jaar’, etc. Nu is het niet mijn vak om vast te stellen of dit incidenten zijn of dat er sprake is van een trend, maar het is wel opvallend d ...
help
The role of knowledge and power in climate change adaptation governance: a systematic literature review \ Ecology & society : a journal of integrative science for resilience and sustainability [Wetenschappelijk artikel]
Vink, M.J. \ Dewulf, A.R.P.J. \ Termeer, C.J.A.M. \ 2013
The long-term character of climate change and the high costs of adaptation measures, in combination with their uncertain effects, turn climate adaptation governance into a torturous process. We systematically review the literature on climate adaptati ...
help
The Dutch Delta Committee as a boundary organisation \ Environmental science & policy [Wetenschappelijk artikel]
Boezeman, D. \ Vink, M.J. \ Leroy, P. \ 2013
Scholars stress the need to bring science and policy together for effective policy making. This paper highlights an interesting site of co-production: the second Dutch Delta Committee. Consisting of representatives of science, politics, policy and in ...
help
Changing climate, changing frames : Dutch water policy frame developments in the context of a rise and fall of attention to climate change \ Environmental science & policy [Wetenschappelijk artikel]
Vink, M.J. \ Boezeman, D. \ Dewulf, A.R.P.J. \ Termeer, C.J.A.M. \ 2013
Water management and particularly flood defence have a long history of collective action in low-lying countries like the Netherlands. The uncertain but potentially severe impacts of the recent climate change issue (e.g. sea level rise, extreme river ...
help
Waarom water governance? \ Water governance [Artikel]
Gastkemper, H. \ 2013
De waterwereld is in de ban van governance. Techniek is niet voldoende, we hebben governance nodig – liefst met een hoofdletter! En dan wordt er naarstig gewerkt op governance (benaderingen, methoden en tips), zijn er aparte onderzoeksprogramma’s, is ...
help
Nederlandse modellen om schades van overstromingen te schatten : empirische verschillen \ Water governance [Artikel]
Veen, A. van der \ Vreeken, W. \ 2013
“Nederland is opgedeeld in 95 dijkringen. De dijkringen en de hoogte van de veiligheidsnormen zijn sinds 1996 vastgelegd in de Wet op de waterkeringen, en nu in de Waterwet. In 2008 heeft de Deltacommissie geadviseerd de normen aan te passen aan toeg ...
help
Tools and processes to facilitate collaboration across policy and science : applications in the field of water management \ Water governance [Artikel]
Bouma, G. \ Slob, A. \ 2013
The EU Water Framework Directive has transformed approaches to water management in Europe. It addresses the river basin scale, prompting new approaches that can deal with the water system as a whole. It also promotes the participation of a variety of ...
help
Spraakwater: contra intuïtief innoveren in de waterwereld \ Water governance [Artikel]
Termeer, C.J.A.M. \ 2012
Veel innovaties in de waterwereld ontmoeten in eerste instantie vooral scepsis, denk aan wateropslag onder kassen, waterhouderijen of waterdiensten. Hoe komt het nu dat wanneer innovaties aan de orde zijn, mensen al snel roepen dat het niet kan of da ...
help
Water governance capacity: the art of dealing with a multiplicity of levels, sectors and domains \ Internatiuonal journal of water governance [Wetenschappelijk artikel]
Edelenbos, J. \ Teisman, G.R. \ 2013
This paper elaborates water issues as a problem of water governance capacity to face multiplicity of levels, sectors and domains. In order to do so, we will apply a complexity embracing theoretical approach, aiming to understand the interdependencies ...
help
A method for the deliberate and deliberative selection of policy instrument mixes for climate change adaptation \ Ecology & society : a journal of integrative science for resilience and sustainability [Wetenschappelijk artikel]
Mees, H.L.P. \ Dijk, J. \ Soest, D. van \ Driessen, P.P.J. \ Rijswick, H.F.M.W. van \ Runhaar, H.A.C. \ 2014
Policy instruments can help put climate adaptation plans into action. Here, we propose a method for the systematic assessment and selection of policy instruments for stimulating adaptation action. The multi-disciplinary set of six assessment criteria ...
help
Towards adaptive spatial planning for climate change: balancing between robustness and flexibility \ Journal for European environmental & planning law [Wetenschappelijk artikel]
Buuren, M.W. van \ Driessen, P.P.J. \ Rijswick, H.F.M.W. van \ Rietveld, P. \ Salet, W. \ Spit, T. \ Teisman, G.R. \ 2013
Adaptation to climate change necessitates serious adjustments to the spatial organization of our environment. However, the uncertainties, the controversial character of the climate debate, the variety of climate change consequences and the inherently ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.