Login

Hydrotheek

help
De grondwatertrap als karakteristiek van het grondwaterstandsverloop \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Sluijs, P. van der \ 1982
help
Schatting van GHG en GLG van tijdelijke peilbuizen met korte meetreeksen [Boek]
Oude Voshaar, J. \ Stolp, J. \ 1997
help
Grondwatertrappen \ Algemene bodemkunde [Hoofdstuk uit boek]
Sluijs, P. van der \ 1990
help
Vergelijking van twee ruimtelijk-temporele meetstrategieen voor het bepalen van grondwaterstandskarakteristieken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Riele, W.J.M. te \ 1994
help
Hatsi-kD : grondwaterspiegelmorfologie en ruimtelijke grondwaterdynamiek in de natuur \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Valk, M.R. van der \ 1999
help
Methoden van gerichte grondwaterstandsmetingen voor het schatten van de GHG [Boek]
Riele, W.J.M. te \ Brus, D.J. \ 1991
help
Methode voor de bepaling van de prioriteitsvolgorde van Gt-actualisatie [Boek]
Finke, P.A. \ Groot Obbink, D.J. \ Holst, A.F. van \ 1994
help
Nomogrammen en grafieken voor bepaling van kwel en wegzijging [Boek]
Grontmij \ 1965
help
Het effect van faseverschuivingen op het grondwaterstands - fluctuatiediagram [Boek]
Stol, P.T. \ 1965
help
Het plaatsen van grondwaterstandsbuizen en filters \ Richtlijnen voor veldwerkzaamheden bij de afdeling waterbeheersing [Hoofdstuk uit boek]
1989
help
Veranderingen in de berekening van de GHG en de GLG \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Sluijs, P. van der \ Heesen, H.C. van \ 1989
help
Grondwaterstand vertelt veel over het voorbije weer \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Hiemstra, G. \ Wartena, B. \ 1987
help
Waarnemingen van grondwaterstanden voor de landbouw \ Verslagen en mededelingen / Commissie voor Hydrologisch Onderzoek T.N.O. = Proceedings and informations / Committee for Hydrological Research T.N.O. [Artikel]
Hooghoudt, S.B. \ 1952
help
Hydrologisch onderzoek Ruurlo : de GHG's en GLG's van "natter deel" en "droger deel" bij de Gt's III en V in open zandgronden [Boek]
Ebbers, G. \ Hamming, C. \ 1978
Stiboka onderzoek.
help
Estimating fluctuation quantities from time series of water-table depths using models with a stochastic component \ Journal of hydrology [Artikel]
Knotters, M. \ Walsum, P.E.V. van \ 1997
help
Updating the (1:50,000) Dutch groundwater table class map by statistical methods : an analysis of quality versus cost \ Geoderma : an international journal of soil science [Artikel]
Finke, P.A. \ 2000
help
Eenvoudige stochastische modellen voor grondwaterstandsfluctaties. 1. Een stochastische differentiaalvergelijking \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bierkens, M.F.P. \ 1998
help
Eenvoudige stochastische modellen voor grondwaterstandsfluctuaties. Deel 2: Gecombineerd bodem-grondwatermodel met stochastische invoer \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bierkens, M.F.P. \ Walvoort, D.J.J. \ 1998
help
Tijdreeksmodellen voor de grondwaterstand : een kijkje in de black box \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Knotters, M. \ Bierkens, M.F.P. \ 1999
help
De GHG, zo veranderlijk als het weer \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Wouw, M. van der \ 2000
Onderzoek toont aan, dat de gemiddeld hoogste en laagste grondwaterstand (GHG, resp. GLG) sterk afhankelijk zijn van het weer. Dit in tegenstelling tot wat eerder altijd is aangenomen
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.