Login

Hydrotheek

help
Geochemistry, groundwater and pollution [Boek]
Appelo, C.A.J. \ Postma, D. \ 1993
help
Data assimilation in particle models for groundwater contamination [Proefschrift]
El Serafy, G. \ 2000
help
Inverse modeling of groundwater flow and transport [Proefschrift]
Valstar, J.R. \ 2001
help
"Waar moeten we onze grondwaterwingebieden tegen beschermen en hoe?" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dam, F.A. van \ Jonkman, P. \ 1988
help
Assessment of uncertainty in simulation of nitrate leaching to aquifers at catchment scale \ Journal of hydrology [Artikel]
Thorsen, M. \ Refsgaard, J.C. \ Hansen, S. \ Pebesma, E. \ 2001
help
Toenemende verzilting vraagt ‘mentale omslag bij waterbeheerders en -gebruikers’ \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Talsma, M. \ Ruijtenberg, R. \ 2012
Het programma Kennis voor Klimaat, het platform Zoet-zout van Rijkswaterstaat en STOWA hielden op 31 mei en 1 juni op Texel een symposium over de toenemende, door de opwarming van de aarde extra aangejaagde verzilting van grond- en oppervlaktewater. ...
help
An analysis of different strategies for the prioritization of groundwater quality prediction studies with a sequential numerical game \ Calibration and reliability in groundwater modelling : from uncertainty to decision making [Hoofdstuk uit boek]
Vink, K. \ Schot, P. \ 2006
Groundwater quality prediction studies are carried out to increase the reaction time when drinking water companies have to respond to breakthroughs of contaminants. The rliability and accuracy of predictions improve if more funds are invested in data ...
help
Achtergrondconcentraties van 17 sporenmetalen in het grondwater van Nederland [Boek]
Fraters, B. \ Boumans, L.J.M. \ Prins, H.P. \ 2001
Er worden drie typen achtergrondconcentraties onderscheiden: natuurlijk, semi-natuurlijk en regionaal.Geconcludeerd wordt dat het gebruik van de semi-natuurlijke achtergrondconcentratie bij het afleiden van het Verwaarloosbaar Risico, zoals onder and ...
help
Gevoeligheidsanalyse transportparameters voor de ondergrond \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Karreman, W. \ Veling, E.J.M. \ 2006
Het model PROFCD (profile convection - diffusion) is geschreven om snel een inschatting te kunnen maken van het transport van vervuiling in de ondergrond (Veling, 1993). In het kader van een bachelor project is onderzocht, hoe onzekerheid in de invoe ...
help
Bijeenkomsten : arsenic in groundwater, a world problem \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Blomen, E. \ 2007
Verslag van een symposium georganiseerd door IAH en NHV, 29 november 2006, Utrecht. Over de hele wereld vinden meldingen plaats van arsenicumvergiftiging van het grond- en drinkwater, waaronder in de Gangesdelta van Bangladesh. Ook in Nederland vindt ...
help
Groundwater pollution : proceeding of technical meeting, 31 [Boek]
1976
With contributions: Characteristic Examples of the Natural Groundwater Composition in The Netherlands, C.R.MEINARDI; Interaction-Mechanisms in Soil as related to Soil Pollution and Groundwater Quality, F.A.M. DE HAAN; Nitrogen, Phosphate and Biocides ...
help
Agricultural effects on ground and surface waters : research and policy at the edge of science and society : introduction \ Agricultural effects on ground and surface waters: research at the edge of science and society : proceedings of an international conference held at Wageningen, The Netherlands, in October 2000 [Hoofdstuk uit boek]
Steenvoorden, J.H.A.M. \ Strigel, G. \ Zuidema, F.C. \ 2002
This contribution includes the Wageningen statement, with recommandations for governments and international organizations
help
Ondeugdelijke boring bedreigt kwaliteit grondwater \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Theuns, R.A.J. \ Hulsmans, J.J. \ 2002
Bij het slaan van waterputten bestaat het risico dat verontreinigingen in het grondwater zich kunnen verspreiden, waardoor de grondwaterhuishouding kan worden verstoord. Daarom pleit de stichting Erkenning voor het Grondboor- en Bronbemalingsbedrijf ...
help
Stappenplan voor de beoordeling van het optreden van Natuurlijke Afbraak in grondwater nabij stortplaatsen : rapportage fase 4 [Boek]
Wolbrink, R.J. \ Heimovaara, T.J. \ 2001
help
Selecting MODFLOW cell sizes for accurate flow fields \ Ground water : journal of the National Water Well Association [Artikel]
Haitjema, H.M. \ Kelson, V.A. \ Lange, W.J. de \ 2001
help
Natuurlijke afbraak van microverontreiniging op grensvlak grondwater - oppervlaktewater \ InFormatie / Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen. Editie grondwater en bodem : nieuwsbrief [Artikel]
Valstar, J. \ 2003
De afbraak van organische verontreinigingen onder invloed van (an)aerobe processen
help
Komt uw gebiedsgericht grondwaterbeheer van de grond? : slimme suggesties voor successvolle uitvoering \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Schuur, G. \ Koenraadt, R. \ 2012
In de loop van 2012 treedt de gewijzigde Wet bodembescherming in werking waarmee het mogelijk wordt grootschalige grondwaterverontreiniging gebiedsgericht aan te pakken. Verschillende gemeenten en provincies willen het graag in de praktijk brengen. D ...
help
MtBE, wat moeten we ermee?! : aantonen en stimuleren biologische afbraak van MtBE \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Langenhoff, A.A.M. \ Veld, H. \ Zaan, B.M. van der \ Gerritse, J. \ 2012
Methyl tertiair-butylether (MtBE) wordt in Europese benzine bijgemengd om de verbrandingswaarde te verhogen en de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen te verlagen. Inmiddels is duidelijk dat deze organische verbinding ook niet risicoloos is. De ...
help
Gebiedsgerichte aanpak van verontreinigd grondwater : reflectie op de voorgestelde wijziging van de Wet bodembescherming \ Milieu en recht [Artikel]
Kremers, G.J. \ 2012
De sanering van grootschalige grondwaterverontreinigingen komt maar moeilijk van de grond. Dit is voor het kabinet aanleiding geweest met het voorstel tot wijziging van de Wet bodembescherming van 25 maart 2011 te komen waarmee grootschalige en compl ...
help
Bestrijdingsmiddelen in grondwater \ Bestrijdingsmiddelen en milieu [Hoofdstuk uit boek]
Linden, A.M.A. van der \ 1999
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.