Login

Hydrotheek

help
Verrassende uitkomsten in stromingen. 4. Te ver doorschietende stroomlijnen \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bakker, M. \ 2005
Een aanvulling op drie eerdere bijdragen van Bruggeman (1998-2004) over verrassende uitkomsten. Het betreft hier de vorm van het intrekgebied van een put in een uniforme stroming, waarbij de put achter een ondoorlatende cilinder ligt
help
Een aantekening bij het toepassen van numerieke exploratie in een gebied met begonnen grondwateronttrekking [Boek]
Stol, P.T. \ 1977
Wanneer in een gebied van onderzoek op een bepaald tijdstip kunstmatig water gaat worden onttrokken, streeft de methode na de grondwaterstanden in de, door de onttrekking, beïnvloede peilbuizen met behulp van de afgeleide regressievergelijkingen te r ...
help
Is de balans zoek? \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Akker, C. van den \ 2015
De juistheid van geohydrologische conclusies van het artikel van Kees Maas "Het geval Terwisscha" is aan opmerkingen onderhevig. De strekking van het betoog wordt gegeven via hydrologische kanttekeningen. Met daarna een naschrift van de redactie (die ...
help
Bedrijfsonderzoek naar putverstopping van start : zoeken naar structurele oplossing \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2001
De verstopping van winputten vormt een groot probleem bij grondwaterwinning en infiltratie. Een uniek samenwerkingsverband van waterleidingbedrijven, onderzoeksinstituten en industriële bedrijven ontving onlangs een subsidie voor fundamenteel onderzo ...
help
Gegraven putten en hun debiet : commentaar \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Molen, W.H. van der \ 1984
Kommentaar wordt gegeven op het artikel van P.S. Grashoff in H2O 17, no. 7 onder dezelfde titel
help
Tussen De Glee en Dupuit, revisited \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Olsthoorn, T.N. \ 2014
In voorliggend artikel wordt onderzocht in hoeverre de door Van den Akker (2013) geintroduceerde kromme om de doorwerking te beschrijven van een stijghoogteverlaging door waterwinning op de grondwaterstand in een matig tot slecht doorlatende toplaag ...
help
Grondwaterwinning onder het Eemien in Salland [Studentenverslag]
Silva, W. \ Vinkers, H. \ 1974
help
Vijfde ISMAR-symposium \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Timmer, H. \ Wielen, P. van der \ 2005
ISMAR (International Symposium on Management of Aquifer Recharge) is een driejaarlijks wetenschappelijk symposium dat deze zomer plaatsvond in Berlijn. Het handelt over kunstmatige grondwateraanvulling en processen die hierbij een rol spelen
help
Drinkwaterwinning rond zandwinplassen: een eerste verkenning \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Groot, W.T. de \ Drijver, C.A. \ 1981
help
Verdroging door beregening uit het grondwater: een onvermijdelijke ontwikkeling? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zweegman, J. \ 1982
Naast de waterleidingbedrijven gaat ook de landbouw een belangrijke rol spelen in de grondwaterontrekking. De schrijver gaat in op de totaal winbare hoeveelheid grondwater, de schaderegeling voor landbouwer en andere belanghebbenden en een wettelijke ...
help
Classificatie van grondwaterwinningen en van het voor vergunningsaanvragen gewenste onderzoek \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Meinardi, C.R. \ 1982
Het effect van onttrekking van grondwater in relatie tot het belang van derden is onder meer afhankelijk van de hydrologische situatie, de grootte van de onttrekking en de aanwezigheid en de mate van belangen van derden. De Werkgroep Geohydrologische ...
help
Wat te doen wanneer een nieuwe put te weinig water levert : het ontwikkelen van een put te Oudega \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Beek, C.G.E.M. van \ Sprong, D. \ 1983
Bij regeneratie van verstopte putten met chloorbleekloog is gebleken, dat sommige putten na het doorspoelen een grotere opbrengst hebben dan bij ingebruikneming. Deze methode is nu gehanteerd bij het ontwikkelen van een nieuwe put
help
Gegraven putten en hun debiet \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Grashoff, P.S. \ 1984
He debiet van gegraven putten kan berekend worden met de formule van Forchheimer, uitgaande van halve bolbronnen. De gevonden waarde is het debiet bij stationaire stroming
help
Enige ontwikkelingen in het winnen van grondwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Verruijt, A. \ 1984
help
Ontwikkelingen in de industriewatermarkt \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2006
De industrie vraagt om een gelijke bescherming van haar grondwateronttrekkingen als de drinkwaterbedrijven genieten. Die onttrekkingen zouden ook verruimd moeten worden in steden waar zich problemen met te hoge grondwaterstanden voordoen als gevolg v ...
help
Hydrologisch onderzoek in Nederland. 1. Grondwaterproblemen en grondwateronderzoek in Nederland \ De ingenieur : orgaan van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (der Vereniging van Burgerlijke Ingenieurs) [Artikel]
Krul, W.F.J.M. \ 1958
Van een systematische ontwikkeling van geohydrologie was pas sprake lang nadat de eerste waterleidingen met gebruik van grondwater waren aangelegd (Amsterdam, 1853, Den Haag 1874 en Nijmegen 1878). Nadat in 1899 de Amsterdamse Duinwatermaatschappij d ...
help
Regionaal geo-hydrologisch onderzoek bij de bepalling van de optimale grondwateronttrekking in een groot stroomgebied \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Visscher, W. \ 1970
help
Spreiding in de verblijfszones van grondwaterwinningen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kooiman, J.W. \ Athmer, W.H.G.J. \ 1995
help
Project waterwinstation Harderbroek \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Waal, L.M. de \ Klerk, S. de \ Hendriks, L.J.W. \ 1998
help
Beëindiging industriële grondwateronttrekkingen in steden : thema nabeschouwing Aquatech / IWW \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Lapperre, R. \ Woestenenk, M. \ 2011
De International Water Week en Aquatech zijn voorbij. Waterbedrijven uit binnen- en buitenland hebben zich gepresenteerd. Vele lezers van dit blad hebben kennis genomen van nieuwe ontwikkelingen. Een bekende Nederlandse naam, die dit maal voor het la ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.