Login

Hydrotheek

help
Harmen Hoogeveen, directeur van Waterbedrijf Groningen: "Meer mogelijk dan fusie alleen" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
GAst, M. \ 2005
Toen ik mijn lidmaatschap van de redactiecommissie van H2O namens de VEWIN overdroeg aan Frits Vos van het Waterbedrijf Groningen, vertelde Harmen Hoogeveen, sinds 1 september 2004 de nieuwe directeur als opvolger van Jan Koelink, mij een enthousiast ...
help
Samenvatting van de resultaten van het regionaal hydrologisch onderzoek in de provincie Groningen [Boek]
Beugelink, G.P. \ 1985
In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste resultaten van het geohydrologische onderzoek, zoals dat door RIVM in de afgelopen jaren is verricht.
help
Water in Westerwolde : surrogaat? of toch maar het echte : een vergelijking van verschillende alternatieven voor wateraanvoer in Westerwolde [Studentenverslag]
Hoogveld, J. \ Dommisse, K. \ Hardonk, M. \ 1986
help
Onnerpolder: noodberging en drinkwaterproductie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Woerdt, D. van der \ Graaf, P. de \ Tamminga, K. \ 2011
De Onnerpolder is sinds december 2005 officieel door Gedeputeerde Staten van Groningen aangewezen als een noodwaterbergingsgebied: het gebied kan bij extreme wateroverlast onder water worden gezet. Hoewel de verwachte frequentie van onderwaterzetting ...
help
De otter als onderdeel van ecologische doelstellingen voor het waterbeheer ? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Roos, C. \ Vries, D. de \ Stegink - Wei, P. \ 1993
help
Slibdrooginstallatie \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Huitsing, H. \ 2004
De Waterschappen Noorderzijlvest en Hunze & Aa’s hebben met Swiss Combi Technology (SCT) per 1 januari 2000 een slibverwerkingsovereenkomst afgesloten voor een periode van 18 jaar. In dit artikel een overzicht van de hoofdkenmerken van de installatie ...
help
Uitbreiding rwzi Garmerwolde op basis van prestatie-inkoop \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Frans, O. \ 2012
De grootste rioolwaterzuivering in Noord-Nederland, in Garmerwolde, breidt uit. Het consortium GMB Civiel / Imtech Infra is in opdracht van Waterschap Noorderzijlvest begonnen met de bouw van een innovatieve en energiezuinige Nereda zuiveringsinstall ...
help
Uitvoeringsplan keringen naar aanleiding van aardbevingen [Brochure]
2014
Bij de ingezetenen in ons beheergebied is er een gevoel van onveiligheid ontstaan n.a.v. de aardbevingen. Daarbij is ook de positie van de overheid in het geding. Voor het waterschap zijn de keringen, persleidingen en kunstwerken (sluizen, coupures) ...
help
Rwzi Wehe Den Hoorn kan weer 'opgelucht ademhalen' \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Visscher, W. \ Zonneveld, A. van \ 2012
De rzwi Wehe den Hoorn in Groningen is een zogenaamde Schreiber-installatie en in bedrijf vanaf 1982. Een Schreiber-installatie bestaat uit een ronde beluchtingstank met een snel ronddraaiende brug, waaraan beluchters zijn gemonteerd. De ontwerpbelas ...
help
Een zee van ruimte : het watersysteem voor deelplan II Meerstad Groningen \ Topos : periodiek over landschapsarchitectuur, ruimtelijke planning en sociaal-ruimtelijke analyse [Artikel]
Oomen, D. \ 2006
Dit masterplan uit Groningen geeft in grote lijnen aan waarlangs het overwegend agrarische landschap omgevormd gaat worden tot een multifunctioneel woon-, werk- recreatie- en natuurgebied. De totale ontwikkeling is voorzien voor de periode 2006-2026. ...
help
De organisatie van de waterstaatszorg in de provincie Groningen \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Remkes, J.W. \ 1984
De gedeputeerde voor waterstaatszaken in de provincie Groningen gaat in op de komende wijzigingen in het waterstaatsbestel in de provincie. Het betreft het opheffen van waterschappen, het dijkbeheer en de functionele samenstelling van waterschapsbest ...
help
Lysimeter-onderzoekingen aan het Rijkslandbouwproefstation te Groningen en elders - II: De scheikundige samenstelling van het drainwater [Boek]
Maschhaupt, J.G. \ Have, J. ten \ 1941
help
Herinrichting Haren : planwijziging, op basis van art. 84 van de landinrichtingswet [Boek]
Ruijter, K. de \ 2008
De provincie Groningen heeft in 2005 via een uitwerking van het Provinciaal Omgevingsplan de Onner- en Oostpolder in de gemeente Haren aangewezen als noodwaterbergingsgebied. Deze recente aanwijzing als noodwaterbergingsgebied staat nog niet beschrev ...
help
Grondwater modelstudie zuidelijk Westerkwartier Groningen [Boek]
IWACO Adviesbureau voor Water en Milieu \ 1993
help
Ellersinghuizerveld : verkenning locale geohydrologische situatie en potenties : eindrapportage [Boek]
Grontmij \ Iwaco \ 2001
help
De Smeerpijp (-loop) \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Dijken, J. A. van \ 2009
De schoonmaak van de voormalige rioolwaterpersleiding tussen Groningen en Delfzijl, in de volksmond de 'smeerpijp' is één van de grootste projecten van het waterschap Noorderzijlvest van de afgelopen jaren. Ter gelegenheid van de afronding van de san ...
help
Portret Waterschap Noorderzijlvest : nait soezen! \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Jochemsen, M. \ 2011
'Nait soezen!' oftewel 'niet zeuren': die instelling past bij waterschappers. Bij Waterschap Noorderzijlvest hebben ze bovendien nog een flinke portie noordelijke nuchterheid tot hun beschikking. Daarmee gewapend treedt dit waterschap het werk tegemo ...
help
Ook in Groningen wijziging in het waterschapsbeheer : voorjaarsbijeenkomst Groninger waterschapsbond \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Trouw, J.A.L. \ 1994
help
A hydrogeological and palaeoenvironmental data set for large - scale groundwater flow model simulations in the northeastern Netherlands \ Neogene and quaternary geology of North-West Europe : contributions on the occasion of Waldo H. Zagwijn's retirement [Hoofdstuk uit boek]
Gijssel, K. van \ 1995
help
Waterschappen in Groningen \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Kamp, J.T. van der \ 1982
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.