Login

Hydrotheek

help
Standaard inspectieplan : invulversie voor inspectieplan op maat [Boek]
Bakkenist, S. \ Dam, O. van \ Nat, A. van der \ Thijs, F. \ Vries, W. de \ [2012]
Het Standaard inspectieplan is een generiek document, dat de coördinator van de inspecties helpt bij het opstellen van het inspectieplan. Dit komt terug in de hoofdstukken 3 tot en met 6, waarin de deelprocessen leidend zijn bij de beschrijving van d ...
help
Wat de put schaft... : wat staat er op het meetmenu? \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Pijnappels, P. \ Diederen, H. \ Zijl, M. van \ 2012
Het monitoren van rioolstelsels heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen. Waar zo'n tien jaar geleden nog blind werd vertrouwd op theoretische modellen, is de sector zich er gelukkig steeds meer van bewust dat meten aan het rioolstelsel een gr ...
help
Vier jaar BRL K14020 : Kwaliteitsgestuurd Onderhoud aan Pompinstallaties en Gemalen \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Teunissen, H. \ 2014
Het is nu ongeveer 4 jaar geleden dat de KIWA Beoordelingsrichtlijn BRL K14020 getiteld 'Kwaliteitsgestuurd Onderhoud aan Pompinstallaties en Gemalen' op de markt kwam. Bedoeld als een APK keur en een stuk gereedschap voor rioolbeheerders bij aanbest ...
help
Handreiking Inspecties Waterkeringen 2012 - [Dl. 1]: Bouwstenen professionele inspectie : handreiking voor het organiseren van inspectie [Boek]
Bakkenist, S. \ 2012
De Handreiking Inspecties Waterkeringen 2012 bestaat uit drie rapporten voor verschillende gebruikers: het organisatie deel, Bouwstenen Professionele Inspecties; het technisch deel, Inspectiewijzer waterkering; het Standaard Inspectieplan.
help
Nieuwe leidraad toetsen op veiligheid regionale waterkeringen \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2015
Hoe kunnen we regionale waterkeringen in Nederland het best toetsen en welke methoden zijn er beschikbaar voor het effectief en doelmatig verbeteren van de keringen? De nieuwe Leidraad Toetsen op Veiligheid Regionale Waterkeringen helpt waterbeheerde ...
help
KD10P08 - Wout de Vries - Blauwe Handreiking [Video]
Vries, W. de \ STOWAvideo \ 2012
Presentatie op de 7e Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2010 met als titel: 'Handreiking inspecties waterkeringen. Van groen naar blauw' over de overgang van de groene versie naar de vernieuwde blauwe versie van de Handreiking. De Handreiking beschrij ...
help
Mooi water dichterbij : een handleiding voor YouTube films over de Kaderrichtlijn Water [Boek] - 2e ed
Luimstra, F. \ 2012
Deze handleiding is als volgt opgebouwd: na een korte inleiding in het maken van films start de stapsgewijze handleiding met de voorbereidingen vooraf. Daarna komt een deel over het maken van de opnames, gevolgd door de montage en upload naar YouTube ...
help
Handleiding voor het monitoren van effecten van beekherstelprojecten [Boek]
Reeze, B. \ Lenssen, J. \ 2015
De waterbeheerders hebben de ambitie de beken en rivieren te revitaliseren. Hun activiteiten op dit terrein hebben een extra impuls gekregen na de invoering van de Europese Kaderrichtlijn water. Tot op heden is al ca. 1.500 kilometer beek hersteld. G ...
help
Handreiking Inspecties Waterkeringen 2012 - [Dl. 3]: Standaard inspectieplan : invulversie voor inspectieplan op maat [Boek]
Bakkenist, S. \ 2012
De Handreiking Inspecties Waterkeringen 2012 bestaat uit drie afzonderlijke delen: een organisatorisch deel, dat de organisatie van inspecties en de plek van inspecties in de beheerorganisatie beschrijft; een technisch deel, dat de technische aspecte ...
help
Versneld ophogen regionale keringen : handreiking vanuit en voor de praktijk, deel 1 [Boek]
2014
Sinds het doorbreken van een veendijk bij Wilnis in 2003 staan regionale keringen volop in de belangstelling. Er zijn en worden nog volop plannen gemaakt voor kadeverbeteringen. In de praktijk blijkt echter dat het tempo waarin kadeverbeteringen word ...
help
International guidance manual for the management of toxic cyanobacteria [Boek]
Newcombe, G. \ cop. 2009
This international manual covers information required to: - understand the importance of cyanobacteria and the toxins they produce; - assess the risks associated with a particular water source; - develop a monitoring program and incident management s ...
help
Handreiking Inspecties Waterkeringen 2012 - [Dl. 2]: Inspectiewijzers waterkeringen : technische informatie uitvoering inspecties [Boek]
Bakkenist, S. \ 2012
De Handreiking Inspecties Waterkeringen 2012 bestaat uit drie rapporten voor verschillende gebruikers: het organisatie deel, Bouwstenen Professionele Inspecties; het technisch deel, Inspectiewijzer waterkering; het Standaard Inspectieplan.
help
Handreiking maakt inspecties waterkeringen transparant \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Blommaart, P.J.L. \ Moser, G.M. \ Wentholt, L.R. \ 2008
Het eerste concept van de Handreiking Inspectie Waterkeringen is klaar. Deze ‘groene’ versie biedt uitgangspunten voor uniformering, standaardisering, transparantie en professionalisering van inspecties. Om de vier delen waaruit de handreiking inspec ...
help
Handleiding wegenbouw : ontwerp hemelwaterafvoer [Boek]
Ammerlaan, L.A.W. \ Linden, P.W. van der \ 1988
Deze handleiding geeft aanwijzingen inzake ontwerpcriteria, aanleg, onderhoud en beheer van hemelwaterafvoerstelsels. Het betreft richtlijnen voor Rijkswaterstaat voor autosnelwegen. En dient gebruikt te worden in combinatie met NPR 3218 "Buitenriole ...
help
Promotor gebruikershandleiding : versie 3.0 [Boek]
Bakker, M. \ Kuijper, B. \ Nederpel, A.C. \ 2010
Doel van deze gebruikershandleiding is om de gebruiker te begeleiden bij het afleiden van extreme waterstanden en de toetsing op hoogte van regionale keringen met PROMOTOR. Bij een gegeven frequentie kan de gebruiker hiermee het bijbehorende hydrauli ...
help
Achtergronden hydraulische belastingen dijken IJsselmeergebied - Deelrapport 1: Gebruikershandleiding HYDRA_M [Boek]
Blaakman, E.J. \ Lisman, R. \ 1999
help
Maaionderhoud waterlopen : handleiding voor het programma MWW (versie 2.1) [Boek]
Querner, E.P. \ 1995
help
Leidraad voor het afkoppelen van verharde oppervlakken [Boek]
Oldenkamp, S.A. \ Campen, A.L.B.M. van \ 1989
help
Leidraad keuzemethodiek dijk- en oeverbekledingen [Boek]
Riemsdijk van Eldik, J. \ 1988
In de leidraad wordt een methode behandeld voor het selecteren van bekledingsmaterialen voor dijken en oevers. Eisen worden geformuleerd die in het algemeen aan bekledingsmaterialen kunnen worden gesteld. Uit deze eisen worden criteria afgeleid. Op b ...
help
Handleiding bij methode Spencer-Van der Meij : macrostabiliteit in DGeoStability [Boek]
Meij, R. van det \ 2014
De methode Spencer-Van der Meij is een veiligheidsbeschouwing voor grondlichamen geïmplementeerd in DGeoStability. De methode combineert een evenwichtsbeschouwing volgens Spencer met een genetisch algoritme voor het vinden van het maatgevende glijvla ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.