Login

Hydrotheek

help
Waterwonen in de stadshavens van Rotterdam \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Weele, E. van \ Middendorp, H. \ 2012
Rotterdam zoekt innovatieve oplossingen om de klimaatverandering en bijbehorende wateroverlast het hoofd te bieden, zoals groene daken en het drijvend paviljoen in de Rijnhaven. Waterwoningen zijn er echter nog niet. Waterwoningen in de stadshavens v ...
help
Oplegnotitie bij de rapportages over de berging van baggerspecie op loswallen : conclusies naar aanleiding van onderzoek naar de loswallen in de Noordzee voor baggerspecie uit het Rijnmondgebied [Boek]
Stutterheim, S. \ 2003
In dit document staan de conclusies naar aanleiding van het onderzoek naar de loswallen. Het betreft de loswallen op de Noordzee waar baggerspecie uit het Rotterdamse havengebied werd of nog wordt gestort. Er bevinden zich drie loswallen op de Noordz ...
help
Kademuur van 500 meter verrijst binnen één jaar \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Geleijnse, C. \ 2009
De opdracht voor de aanleg van 500 meter kademuur aan de Rotterdamse Missisippihaven ontving Ballast Nedam Infra Zuid-West op 8 april 2008. De kade dient voor de overslag van brammen van Thyssen Krupp. Dit 2e artikel gaat over de uitvoering ervan
help
Zandwinning uit baggerspecie : haalbaar en betaalbaar \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Brunink, G.J. \ 1998
help
Stadshavens Rotterdam klimaatbestendig : afweging klimaat en ruimte op stedelijk niveau [Boek]
Asselman, N. \ [2008]
Stadshavens Rotterdam is de verzamelnaam voor een groot aantal havens aan weerszijde van de Nieuwe Maas. Een enorm, buitendijks gelegen gebied van ongeveer 1.600 ha in een sterk verstedelijkte regio. De gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterda ...
help
Zuivering op de schop : vervangingsmarkt industriële afvalwaterzuivering komt op gang \ WaterForum [Artikel]
Hooijdonk, A. van \ 2013
De industriële afvalwaterzuivering beleeft een ‘revival’. Jarenlang was de markt stabiel, tegenwoordig is er weer volop beweging. Bestaande installaties zijn toe aan vervanging of vernieuwing. En nieuwe technologieën brengen betere prestaties, kosten ...
help
Transportmodellering op de schaal van een megasite \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Valstar, J. \ Marsman, A. \ Baaren, E. van \ Nieuwkerk, E. van \ 2009
Voor het opzetten van een gebiedsgericht beheer van verontreinigd grondwater in de Rotterdamse havens is een specifieke modelcode ontwikkeld. Hiermee wordt het transport van verontreinigd grondwater inclusief biologische afbraak langs stroombanen ber ...
help
Methoden en kosten van het onderhoud van waterlopen [Boek]
Unie van Waterschappen \ 1986
help
Nader onderzoek baggerspecie Rotterdamse haven: TIE-fase II onderzoek [Boek]
Leonards, P. \ 2005
Baggerslib wordt momenteel niet alleen chemisch maar ook biologisch met bioassays beoordeeld. Een van de gebruikte assays is de DR-CALUX die reageert op verbindingen met een dioxine-achtige toxiciteit. In 2005 zijn in een aantal slibmonsters verhoogd ...
help
Chemical osmosis in compacted dredging sludge \ Soil Science Society of America journal [Artikel]
Keijzer, T.J.S. \ Loch, J.P.G. \ 2001
help
Natuurlijke afbraak helpt gebiedsgerichte aanpak : zelfreinigend vermogen van bodem Rotterdamse haven \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Nieuwkerk, E. van \ Ras, N. van \ Hattem, W. van \ Hartog, N. \ 2011
Bij een gebiedsgerichte aanpak van de aanwezige grondwaterverontreinigingen in de Rotterdamse haven vormt het optreden van natuurlijke afbraak (NA) een essentieel uitgangspunt. De lange reistijden die de diepe grondwaterverontreinigingen afleggen voo ...
help
Deurganckdoksluis : bouw van de grootste sluis ter wereld \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Reyns, M. \ 2014
Momenteel is de Antwerpse Berendrechtsluis met een breedte van 68 m, een lengte van 500 m en een diepte van -13.58 m TAW de grootste sluis ter wereld. Dankzij haar diepte van -17.80 m TAW neemt de Deurganckdoksluis de fakkel over van de Berendrechtsl ...
help
"Rio de Janeiro 'importeert' drijvende bollen" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2011
Een grotere versie van de drie aan elkaar geschakelde drijvende halve bollen, die in de Rotterdamse Rijnhaven samen een futuristisch, klimaatbestendig, innovatief, duurzaam en flexibel paviljoen vormen, komt in Rio de Janeiro te liggen. Een delegatie ...
help
Waterbodems in Noord-Brabant onderzocht \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1987
help
Verwijdering van zware metalen uit Rotterdams havenslib \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gommers, P.J.F. \ Hoek, G.L.M. van \ Overwater, J.J.A.S. \ 1983
Mobilisatie van zware metalen door regeneratie van een sterk bindende ionenwisselaar
help
De haven wordt weer stad : samenwerking uit pure noodzaak \ Waterwonen [Artikel]
Wesselink, J.-W. \ 2009
De Rotterdamse Stadshavens (1.600 ha) zijn misschien wel de grootste binnenstedelijke herontwikkelingslocatie van Nederland. Havens, waar nu schepen worden gelost, krijgen de komende 30 jaar een veel meer stedelijk karakter waar wordt gewerkt, maar o ...
help
Zandwinning uit baggerspecie : techniek verbetert en prijs daalt \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1998
help
Reduction of siltation in harbours \ NCR-days 2003 : dealing with floods within constraints, november 6-8 [Hoofdstuk uit boek]
Schijndel, S.A.H. van \ 2004
In order to determine the siltation rate in a harbour it is important to distinguish the processes that bring the sediment into the harbour. These proceedings describe the results of two case studies where a river situation without tidal effects (har ...
help
Harmonising sediment criteria of North Sea and Rhine river basin \ Journal of soils and sediments : protection, risk assessment and remediation [Artikel]
Kuijper, E. \ 2002
help
Waterbeheer op de NDSM-werf in Amsterdam \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Jong, J. de \ 2012
De NDSM-werf in Amsterdam-Noord is een levendig gebied. Op deze voormalige scheepswerf verzamelen zich steeds meer kunstenaars, bedrijven, bewoners en festiviteiten. De NDSM-werf wordt de komende tien tot 20 jaar ontwikkeld tot een gemengd stedelijk ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.