Login

Hydrotheek

help
Verwerking van afvalwaterslib in een rietveld \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kampf, R. \ Tutein Nolthenius, C. \ 1983
Een verwerkingsmethode van slib, waarbij natuurlijke ontwatering, droging en rijping van afvalwaterslib tot "zwarte grond" en bestemming in een proces bijeengebracht zijn
help
Handboek zuiveringsmoerassen voor licht verontreinigd water [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 2001
help
Helofytenfilters : plus of minus? [Boek]
Spoelstra, J. \ 1999
help
Removal of pharmaceutically active compounds in constructed wetlands: mechanisms and application [Proefschrift]
He, Yujie \ 2017
help
Houten zuivert overstortwater in een biezenveld \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1986
help
Aqualân Grou: van effluent naar levend water \ H2O online [Artikel]
Herpen, F. van \ Claassen, T.H.L. \ Kampf, R. \ Schomaker, T. \ Boomen, R. van den \ 2015
In 2006 werd bij de rioolwaterzuivering Grou Aqualân aangelegd. Deze waterharmonica is de natuurlijke schakel tussen effluent van de rwzi en het oppervlaktewater. Aqualân is de afgelopen jaren uitgebreid onderzocht en gemonitord. Dit artikel vat in h ...
help
Zuivering van sloot- en drainwater in helofytenfilters is kosteneffectief \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Haan, J. de \ Schoot, J.R. van der \ Buck, A. de \ 2012
Speciaal aangelegde moerassen met rietplanten kunnen bij een gecontroleerde watertoevoer ruim 60 procent van de stikstof of 40 procent van het fosfaat verwijderen uit drain- en slootwater. Dat blijkt uit proeven in Limburg door de universiteit van Wa ...
help
Emissiereductie vanuit puntbronnen blijkt kansrijk in Wetterlânnen [thema afvalwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Lont, C. \ Blom, J. \ Brummelman, H. \ Claassen, T.H.L. \ 2012
In 2008 stelden de gemeente Tytsjerksteradiel en Wetterskip Fryslân samen het waterplan van de gemeente op. Voor verschillende wateraspecten werden ambities vastgesteld. Voor waterkwaliteit was de ambitie hoog. Investeren, maar wel in kosteneff ectie ...
help
Water zuiveren met drijvende planten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Keizer-Vlek, H.E. \ Verdonschot, P.F.M. \ Verdonschot, R.C.M. \ Dekkers, T.B.M. \ 2013
Drijvende moerassystemen met helofyten, ook wel floating treatment wetlands of floatlands genoemd, worden in Nederland uitsluitend toegepast om natuurbeleving te stimuleren en de biodiversiteit van het oppervlaktewater te vergroten. Floatlands zijn e ...
help
Afvalwater zuiveren bij een waterwingebied \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Claessen, V. \ 2011
De winning van drinkwater wordt met speciale regels bewaakt. Met beschermende maatregelen wordt ervoor gezorgd dat het grondwater in de omgeving van waterwingebieden schoon blijft. In verschillende beschermingszones is het dan ook verboden om bodembe ...
help
Floatlands veelbelovend als waterzuiveraar in stadswateren \ H2O online [Artikel]
Keizer-Vlek, H.E. \ Verdonschot, P.F.M. \ Dekkers, T.B.M. \ 2013
Drijvende moerassystemen met helofyten, ook wel floating treatment wetlands of floatlands genoemd, worden in Nederland uitsluitend toegepast om natuurbeleving te stimuleren en de biodiversiteit van het oppervlaktewater te vergroten. Floatlands zijn e ...
help
Waterharmonica's in Nederland 1996-2011: van effluent tot bruikbaar oppervlaktewater [Boek]
Boomen, R. van den \ Kampf, R. \ Claassen, T. \ 2012
Natuurlijke zuiveringssystemen - Waterharmonica's - worden in Nederland al jaren ge­bruikt om de kwaliteit van afvalwater te verbeteren voordat het wordt geloosd op het oppervlaktewater of wordt hergebruikt. Een eerste opzet voor een Waterharmonica a ...
help
Helophyte filters: sense or non-sense? : a study on experiences with helophyte filters treating grey wastewater in the Netherlands [Studentenverslag]
Nanninga, T.A. \ 2011
The use of helophyte filters for wastewater treatment is increasing in Western countries where decentralised wastewater treatment is being experimented with, but also in developing countries where the helophyte filters are implemented as part of deve ...
help
Afvalwaterzuivering met helofytenfilters in Nederland : rapportage in het kader van de stimuleringsregeling milieutechnologie [Boek]
Gleichman - Verheijen, E.C. \ Putten, W.H. van der \ Liere, L. van \ 1992
Haalbaarheidsonderzoek vegetatie NIOO KNAW
help
Onderzoeksprogramma over de toepassing van helofytenfilters voor kwaliteitsverbetering van het oppervlaktewater in het landelijk gebied \ PAO - cursus "Moerassen voor de zuivering van water", 1, 2 en 3 mei 1990, Internationaal Agrarisch Centrum, Wageningen = Post Academic Course "Wetlands for the purification of water" [Hoofdstuk uit boek]
Duel, H. \ 1990
Hydrologisch onderzoek TNO
help
Verzilting bedreigt bloembollen : overheid loopt te hard van stapel met onderzoek \ Nieuwe oogst. Gewas / uitg. van de land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Vaart, L. van der \ 2009
Volgens de waterplannen van de provincies moet de bloembollensector in West-Nederland over tien tot twintig jaar zijn eigen waterhuishouding regelen. De bollensector krijgt zeker te maken met verzilting. Diverse onderzoeken kijken naar oplossingen vo ...
help
Toepassing helofytenfilters : een kwestie van intelligent ontwerpen! : special Golf en duurzaam waterbeheer \ Greenkeeper : vakblad voor greenkeeping [Artikel]
Boer, B. de \ 2012
Helofytenfilters zijn in de agrarische sector, maar ook in de industrie, allang geen onbekend fenomeen meer. Op golfbanen is de toepassing ervan nog een vreemde eend in de bijt. En dat terwijl veel situaties zich uitstekend zouden lenen voor deze nat ...
help
Helofytenfilters voor verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater in het landelijk gebied : een programmeringsstudie [Boek]
Duel, H. \ Boekhorst, J.K.M. te \ 1990
help
Meer dan schoon : handboek ruimtelijke inrichting helofytenfilters [Studentenverslag]
Berns, J. \ Bruinenberg, J. \ 2002
Dit handboek bestaat uit vier delen en geeft handvatten in het ontwerpproces van een helofytenfilter. Deze zijn gericht op een optimale benutting van helofytenfilters (vloeivelden, infiltratievelden en wortelzonesystemen) bij de zuivering van grijs h ...
help
Retention and distribution of Cu, Pb, Cr, and Zn in a full-scale hybrid constructed wetland receiving municipal sewage \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Xiao, H. \ Zhang, S. \ Zhai, J. \ He, Q \ Mels, A. \ Ning, K. \ Liu, J. \ 2013
This study was conducted to investigate the retention and distribution of Cu, Pb, Cr, and Zn in a hybrid constructed wetland (CW) that consists of both vertical baffled flow wetlands and horizontal subsurface flow wetlands with unique flow regimes an ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.