Login

Hydrotheek

help
Green Deal Grondstoffen: volgende stap naar duurzame afvalwaterverwerking \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2015
Eind vorig jaar ondertekenden de ministeries van Infrastructuur & Milieu en Economische Zaken, de Unie van Waterschappen en STOWA de Green Deal Grondstoffen. Doel is het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater de komende jaren verder te stimulere ...
help
Health risk assessment of organic micropollutants in greywater for potable reuse \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Etchepare, R. \ Hoek, J.P. van der \ 2015
In light of the increasing interest in development of sustainable potable reuse systems, additional research is needed to elucidate the risks of producing drinking water from new raw water sources. This article investigates the presence and potential ...
help
Goede perspectieven voor cross - flow microfiltratie van spoelwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1995
help
Hergebruik van gezuiverd afvalwater neemt wereldwijd toe : internationale workshop in Thessaloniki \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Claassen, T. \ 2004
Op 11 en 12 maart jl. vond te Thessaloniki een internationale workshop plaats met als titel 'Implementation and operation of municipal wastewater reuse plants'. Hoewel hergebruik van afvalwater al wereldwijd plaatsvindt, bestaat nog relatief weinig u ...
help
Bedrijfsleven neemt voortouw in decentrale verwerking afvalwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Mels, A. \ 2004
De firma Huber Technology AG verzorgde een symposium onder de titel "decentralised sanitation and reuse". Een verslag van deze bijeenkomst (met ruim 400 deelnemers), dat als uitgangspunt had, het behoud van goede waterkwaliteit en het doelmatig gebru ...
help
Kringloopinstallaties laten watergebruik wasserijen flink dalen : verbruik leidingwater gaat met 75 procent omlaag [thema proceswater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2004
Het verbruik van leidingwater in industriële wasserijen zal de komende 20 jaar met ruim 75 procent dalen. Dit verwacht de Federatie Textielbeheer Nederland (FTN). De daling wordt vooral veroorzaakt door de toepassing van moderne technieken, zoals de ...
help
Microfiltratie als nieuwe techniek voor de behandeling van spoelwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vos, G. \ Wortel, N.C. \ Oosterom, H.A. \ 1995
help
Compendium rwzi-effluent als bron voor "ander water" \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Kramer, F. \ Roeleveld, P.J. \ Velde, R. van de \ 2002
Voordracht gehouden tijdens de NVA najaarsvergadering over hergebruik van effluent van rioolwaterzuiveringsinrichtingen
help
Waterbedrijf Groningen kiest voor hergebruik spoelwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Heeroma, A. \ Melessen, C. \ 2014
Waterbedrijf Groningen heeft productielocatie De Punt zodanig aangepast dat spoelwater dat vrijkomt bij waterzuivering opnieuw wordt gebruikt. Deze aanpassing viel samen met een algehele renovatie van één van de oudste zuiveringslocaties van Nederlan ...
help
Relatie watersystemen en waterketen: kansen en bedreigingen [Presentatie]
Rijnaarts, H. \ Clemens, F. \ [ca. 2014]
Toenemende verstedelijking, industrialisatie en landbouw leidt tot een toenemende druk op zoetwaterbronnen. Schoon water heeft één kwaliteit: (te) goed. Afvalwater heeft één kwaliteit: (te) slecht. Hoe nu de watervoorziening in de stad te behartigen? ...
help
Waterdesinfectie op duurzame wijze : accuraat doseren en sterkere behoefte aan monitoring \ Fluids processing Benelux [Artikel]
Nuboer, C. \ 2013
Wereldwijd, maar ook in Nederland, wordt gevreesd voor watertekorten. Er is sprake van verzilting, oppervlaktewater/ afvalwater raakt meer en meer verontreinigd met bijvoorbeeld medicijnen/hormonen. Hergebruik is weer heel actueel, zeker nu de overhe ...
help
Aspects of agricultural use of potato starch waste water [Boek]
Haan, F.A.M. de \ Hoogeveen, G.J. \ Riem Vis, F. \ 1973
help
Toiletgebruik in relatie tot blootstelling aan micro-organismen in aërosolen [Boek]
Butijn, C.A.A. \ Groot-Marcus, J.P. \ Hijnen, W.A.M. \ Putten, M.C. van \ Terpstra, P.M.J. \ 2003
Er lijkt een verband te bestaan tussen de aanwezigheid van fecale micro-organismen in het standwater van de toiletpot en het voorkomen van dat micro-organisme in de lucht. Het blijkt dat het standwater een grotere rol speelt bij de besmetting van de ...
help
Hemelwater en afvalwater: wat doe je ermee? \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Guillaume, H. \ 2001
Mogelijkheden voor beheer van afvalwater en hemelwater of bedrijfsniveau: scheiding van waterstromen, kleinschalige waterzuivering, waterbesparende investeringen, actief slibsysteem
help
Gebruik van snelle zandfiltratie voor effluentpolishing en -hergebruik : toelichting bij de presentatie op de VEMW themadag "Hergebruik van effluenten", 25 mei 1999 [Boek]
Nieuwenhuijzen, A.F. van \ 1999
help
Grijswater is te duur : afvalwater scheiden aan de bron \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Keijts, B. \ 1998
help
Full-scale recycling of backwash water from sand filters using dead-end membrane filtration \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Willemse, R.J.N. \ Brekvoort, Y. \ 1999
help
De eenvoud van hergebruik : nieuwe inzichten in ultrafiltratie maken rwzi-effluent een alternatieve waterbron \ Voordrachtenbundel nieuwe ontwikkelingen in de afvalwaterketen : 19e vakantiecursus in riolering en afvalwaterbehandeling [Hoofdstuk uit boek]
Roorda J.H. \ 2000
help
Spoelwaterhergebruik bij waterleidingbedrijven [Boek]
Velde, J. van der \ 1993
help
Recycler bij rioolreiniging vermindert CO2-uitstoot en watergebruik \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
2013
De CO2-uitstoot en het gebruik van schoon oppervlaktewater bij rioolreiniging worden aanzienlijk verminderd met een rioolreiniger met waterrecycling.
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.