Login

Hydrotheek

help
From generic probabilities to localized risk in the Dutch flood management \ Network industries quarterly [Artikel]
Broekhans, B. \ Correljé, A.F. \ 2008
The assessment of flooding risks with hydrologic and civil engineering criterions will be replaced by an organic management and multi level governance arrangement. The securing of public values becomes an issue.
help
Bert Satijn “Living with Water in the delta means being able to enjoy the water some of the time, but it also means learning how to deal with the remaining risks that water embodies” \ Change magazine [Artikel]
2009
Living with Water in the delta means being able to enjoy the water some of the time, but it also means learning how to deal with the remaining risks that water embodies
help
The use of quantitative risk analysis for prioritizing flood risk management actions in The Netherlands \ Canadian Dam Association 2013 annual conference [Hoofdstuk uit boek]
Jongejan, R. \ Maaskant, B. \ 2013
Almost two-thirds of the Netherlands is exposed to the risk of flooding, making the provision of flood safety a vital yet costly affair. To be able to make better informed decisions about flood risk management, the Dutch Ministry of Infrastructure an ...
help
Klimaatverandering - probleem of kans? : ruimtelijke oplossingen en mechanismen voor de Nederlandse delta : een eerste verkenning [Boek]
Braakhekke, W. \ 2005
Het klimaat verandert.Welke consequenties dat precies heeft is onderwerp van internationaal onderzoek, maar sommige staan al vast. De zeespiegel stijgt en de rivieren in Noordwest-Europa krijgen hogere piekafvoeren. Extremen in neerslag zullen bij ee ...
help
Notitie Unie van Waterschappen over wateroverlast 1998 \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Bladeren, C. van \ 1999
help
Multilevel governance voor meerlaagsveiligheid : met maatwerk meters maken [Boek]
Buuren, A. van \ Teisman, G. \ Ellen, G.J. \ Verkerk, J. \ Horst, S. van der \ 2013
Het is niet eenvoudig om in een land dat excelleert in deltatechnologie en sinds 1953 een streng regime heeft om haar dijken op sterkte te houden, na te denken over vormen van waterveiligheid waarbij ook de ruimtelijke ordening en de rampenbeheersing ...
help
Normering regionale wateroverlast: opzet en inhoud van het normeringssysteem [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 2001
help
Minder kwetsbaar, minder rampen : hoe Nederlandse kennis de governance van overstromingen in andere landen kan helpen versterken \ Water governance [Artikel]
Reitsma, R. \ Smit, R. \ Kolen, B. \ Brinke, W. ten \ 2012
"Steeds weer lees je uitlatingen in de pers als ‘plotseling na een heel lange tijd’, ‘de ernstigste sinds 100 jaar’, etc. Nu is het niet mijn vak om vast te stellen of dit incidenten zijn of dat er sprake is van een trend, maar het is wel opvallend d ...
help
Anderhalf jaar na de Tohoku tsunami in Japan : leren van de zoektocht naar een acceptabel risico voor een nieuw waterveiligheidsbeleid tijdens de wederopbouw [case study] \ Water governance [Artikel]
Kolen, B. \ Jonkman, B. \ Bouwer, L.M. \ 2012
Een team van Nederlandse en Japanse experts heeft in juni kennis en ervaringen gedeeld over overstromingsrisico’s en beschermingsstrategieën in kustgebieden in een conferentie en driedaags veldbezoek. Centraal stond de huidige zoektocht naar het juis ...
help
Multifunctionele waterkeringen : onderzoek naar de mogelijkheden voor flexibel gebruik van de waterkering [Boek]
Tromp, E. \ 2012
Vernieuwingen in de aanpak van maatregelen voor hoogwaterbescherming zijn nodig. Eén van de aandachtsgebieden hierin betreft de verbetering/versterking van waterkeringen, vooral dijken, in samenhang met andere gebiedsopgaven.
help
Meerlaagse veiligheid : voorbij de spraakverwarring liggen kansen \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2012
Een nieuw begrip in het denken over de bescherming van de burger tegen het water is meerlaagse veiligheid (MLV). En zoals dat nu eenmaal gaat bij nieuwe begrippen zijn er al snel verschillende interpretaties: spraakverwarring dus. Wat houdt meerlaags ...
help
De staat van het klimaat 2008 : actueeel onderzoek en beleid nader verklaard \ De staat van het klimaat ... : actueel onderzoek en beleid nader verklaard / uitg. van het PCCC, het Platform Communication on Climate Change [Jaarverslag]
2009
In de nieuwe PCCC brochure worden nieuwe ontwikkelingen gesignaleerd rond waterbeheer, omgaan met een groter overstromingsrisico en klimaatbestendiger natuur. Het jaar 2008 stond vooral in het teken van de Deltacommissie, zo stelt de Staat van het Kl ...
help
Exploring high-end scenarios for local sea level rise to develop flood protection strategies for a low-lying delta : The Netherlands as an example \ Climatic change : an interdisciplinary, international journal devoted to the description, causes and implications of climatic change. [Wetenschappelijk artikel]
Katsman, C.A. \ Sterl, A. \ Beersma, J.J. \ Brink, H.W. van den \ Hazeleger, W. \ 2011
Sea level rise, especially combined with possible changes in storm surges and increased river discharge resulting from climate change, poses a major threat in low-lying river deltas. In this study we focus on a specific example of such a delta: the N ...
help
You gain some funding, you lose some freedom : the ironies of flood protection in Limburg (The Netherlands) \ Environmental science & policy [Artikel]
Wesselink, A. \ Warner, J.F. \ Kok, M. \ 2013
In this paper we show how applying an analytical framing of hegemony to policy making can draw out strategic positioning and negotiation of the actors involved that would remain hidden with a more rationalistic analysis. We show how long established ...
help
Are Dutch water safety institutions prepared for climate change? \ Journal of water and climate change [Wetenschappelijk artikel]
Brink, M.A. van den \ Termeer, C.J.A.M. \ Meijerink, S.V. \ 2011
For the water sector, adapting to the effects of climate change is a highly complex issue. Due to its geographical position, The Netherlands is vulnerable to sea level rise, increasing river discharges and increasing salt intrusion. This paper deals ...
help
The Dutch Delta Committee as a boundary organisation \ Environmental science & policy [Wetenschappelijk artikel]
Boezeman, D. \ Vink, M.J. \ Leroy, P. \ 2013
Scholars stress the need to bring science and policy together for effective policy making. This paper highlights an interesting site of co-production: the second Dutch Delta Committee. Consisting of representatives of science, politics, policy and in ...
help
Changing climate, changing frames : Dutch water policy frame developments in the context of a rise and fall of attention to climate change \ Environmental science & policy [Wetenschappelijk artikel]
Vink, M.J. \ Boezeman, D. \ Dewulf, A.R.P.J. \ Termeer, C.J.A.M. \ 2013
Water management and particularly flood defence have a long history of collective action in low-lying countries like the Netherlands. The uncertain but potentially severe impacts of the recent climate change issue (e.g. sea level rise, extreme river ...
help
Inventory of Flood Information Systems in Europe : a study of available systems in Western-, Central- en Eastern Europe [Boek]
Berkom, F. van \ Wetering, C. van de \ Gooijer, K. de \ Neher, A. \ 2007
Many flood management and information systems are used in Europe. A wide variety of applications exist, with most use found in the field of hydro-meteorological forecasting and flood prevention. In some cases the system is also used for calamity mana ...
help
Nieuw kennisprogramma voor water en klimaat in de 21ste eeuw \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2015
Het is geen pot met geld. Laat dat duidelijk zijn. Wie meedoet, moet zijn eigen kennis meebrengen en - indien nodig - ook bereid zijn uit eigen middelen te investeren. Dat geldt voor waterschappen, gemeenten, voor kennisinstellingen, voor bedrijven, ...
help
NKWK : Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat [Website]
[ca. 2015]
De inhoudelijke aanleiding voor het NKWK komt voort uit het strategische water- en klimaatbeleid (Deltaprogramma, Adaptatiestrategie, kustbeleid) en de noodzaak dit beleid slim en snel om te zetten in de uitvoering bij publieke en private partijen. M ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.