Login

Hydrotheek

help
Enige comfortaspecten bij het ontwerpen van een doelmatige warmwaterbereiding \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zwan, J.T. van der \ Schellekens, G.A.P. \ 1984
De Werkgroep Warm Water houdt zich bezig met het opstellen van aanwijzingen voor warmwatervoorzieningen in woningen. Daarbij stelt men comforteisen op voor een doelmatige warmwaterinstallatie
help
Hergebruik van stedelijk afvalwater voor drinkwatervoorziening, in Nederland alleen in specifiek plaatselijke omstandigheden van betekenis \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hrubec, J. \ Marsman, P. \ Dordrecht, P. \ 1984
In 1975 werd door het Rijksinstituut voor de Drinkwatervoorziening een onderzoeksprogramma opgesteld, waarmee beoogd werd de technologische, economische en gezondheidsaspecten van hergebruik van afvalwater te bestuderen. Twee systemen werden beproefd ...
help
Enquete warmwatervoorziening \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dielesen, F. \ Jongens, G.J. \ Overman, P.T.J. \ 1985
help
Het beperken van energie- en waterverlies bij warmwaterinstallaties \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1988
help
'Plassen buiten de deur bespaart thuis' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Braunius, S. \ Berges, F. \ Schimmel, P. \ 1996
help
Ervaringen met FAK-apparaten zoals bekend bij de waterleidingbedrijven in Nederland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hoven, T.J.J. van der \ Brink, H. \ Eekeren, M.W.M. van \ 1991
FAK = fysisch anti-kalk apparaten
help
Krachtwerktuigen / NOVEM symposium 'Fysische waterbehandeling : FAK of fake?' : symposium over fysische anti-kalk-apparatuur laat vele vragen onbeantwoord \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vinke, G.B. \ 1991
help
IBA helpdesk website [Website]
Van Hall Instituut \ 2001
Vraagbaak en deskundigheidscentrum voor particulieren, overheden, bedrijven en pers, die de helpdesk kunnen benaderen met vragen over techniek en technologie, aanleg en beheer en beleid op het terrein van Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA)
help
Vademecum water : drinkwater- en warmwaterbesparing [Boek]
Wieringen, J.T. \ Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) \ 1999
De afgelopen jaren is het begrip duurzaam watergebruik steeds mee doorgedrongen in de maatschappij. Veel organisaties zoeken naar mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan het bewust omgaan met water. Dit boek is daar een voorbeeld van.
help
'Wonderapparaten' geven geen garantie tegen gif in water : minder dan één tot twee procent van de Nederlanders 'behandelt' drinkwater [thema drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Berkhuizen, H. \ Hulsmann, A. \ 2002
De vraag is in hoeverre waterbehandelingsapparaten op huishoudelijke en kleinzakelijke schaal werkelijk bescherming kunnen bieden tegen vervuild water
help
Health risk assessment of organic micropollutants in greywater for potable reuse \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Etchepare, R. \ Hoek, J.P. van der \ 2015
In light of the increasing interest in development of sustainable potable reuse systems, additional research is needed to elucidate the risks of producing drinking water from new raw water sources. This article investigates the presence and potential ...
help
Op weg naar minder koper in het water : landbouw en corrosie waterleidingen vormen belangrijkste vervuilingsbronnen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Baalen, S. van \ Faassen, M. van \ Paassen, J. van \ 2003
In H2O nr. 19 van 27 september 2002 publiceerden M. Groenendijk en E. Coppens een artikel over de gevolgen van de nieuwe kopernorm. Daarbij gingen ze nadrukkelijk in op het ontbreken van een directe relatie tussen het koperoplossend vermogen van wate ...
help
Evaluatie van praktijkervaringen met huishoudwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Oesterholt, F. \ Sluijs, A. \ Mons, M. \ Medema, G-J. \ 2003
Binnenkort komt het Ministerie van VROM met een definitief beleidsstandpunt betreffende de centrale levering van een tweede waterkwaliteit aan huishoudens. Dit beleidsstandpunt zal grotendeels zijn gebaseerd op onderzoek dat Kiwa Water Research in op ...
help
Europa in zijn drinkwaterverbruik uiterst verschillend \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Achttienribbe, G.E. \ 1987
help
De kwaliteit van water uit warmtetoestellen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Nuijt, M.F. \ Wiegant - van Houten, L.H.M. \ 1984
Warm water uit boilers en geijsers is onderzocht op de aanwezigheid van negen zware metalen, waaronder cadmium, koper en lood. Het onderzoek geeft geen steun aan de mening, dat water uit warmwatertoestellen in het algemeen niet geschikt zou zijn voor ...
help
Long-term development and effectiveness of private flood mitigation measures: an analysis for the German part of the river Rhine \ Natural hazards and earth system sciences / European Geosciences Union [Wetenschappelijk artikel]
Bubeck, P. \ Botzen, W.J.W. \ Kreibich, H. \ Aerts, J.C.J.H. \ 2012
Flood mitigation measures implemented by private households have become an important component of contemporary integrated flood risk management in Germany and many other countries. Despite the growing responsibility of private households to contribut ...
help
Water consumption \ Weather impacts on natural, social and economic systems in The Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
Olsthoorn, A.A. \ Tol, R.S.J. \ 2000
help
Legionella in woninginstallaties \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Oesterholt, F. \ Kooij, D. van der \ 2003
Een onderzoek is uitgevoerd naar de aanwezigheid van legionellabacteriën in leidingwaterinstallaties in woningen. In 16 van de 400 onderzochte woningen werden legionellabacteriën aangetoond boven de (voorgestelde) toekomstige norm van 100 kve/l. In a ...
help
Regelgeving voor afvalwater per 1 juli 2011 compleet \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Stobbelaar, G. \ 2011
De begin deze eeuw ingezette herziening van de afvalwaterregeling is met de inwerkingtreding van het Besluit lozen buiten inrichtingen op 1 juli compleet, maar zeker nog niet af. Voor de meeste afvalwaterlozingen gelden nu algemene regels, neergelegd ...
help
Warmte: gratis energie, zonde om weg te spoelen : vuil water, daar zit wat in! \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Pronk, P. \ 2013
Afwasmachines, douches en ligbaden. Door de miljoenen afvoerputjes in Nederland stroomt elke dag heel wat warm water weg. Weggegooid geld als we daar niets mee doen. Riothermie zet dit ongebruikte potentieel uit rioolwater om in warmte. De 3e aflever ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.