Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
OLGA - SUN : infosysteem hydrologische gegevens natuurterreinen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Bracht, M.J. van \ Meulen, K. van der \ 1995
De beheerders van natuurterreinen en bossen Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Unie van Provinciale Landschappen hebben aansluiting gezocht bij TNO Grondwater en Geo-energie voor de opslag van hydrologische gegevens
help
Grondwater als leidraad voor het oppervlaktewater op herhaling \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Galen, S. van \ 1999
Verslag van een discussiebijeenkomst over het watersysteem in relatie met de ruimtelijke ordening van gebieden, met name wat betreft landbouwwatervoorziening en natuurfuncties
help
Ruimtelijke ordening in veengebieden in relatie tot bodemdaling \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Oostdam, J.A.J. \ 1999
Veengebieden in Nederland staan onder invloed van maaivelddaling, zeespiegelstijging en toename van de afvoeren van de grote rivieren. Voor een duurzame inrichting dient het watersysteem sturend te zijn voor de functietoekenning in het kader van de r ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.