Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Onderwijs: hydro(geo)logie in Utrecht \ Geo.brief : nieuwsbrief van KNGMG, ALW en KTFG [Artikel]
Bierkens, M.F.P. \ 2013
Traditioneel werden hydrologen in Nederland opgeleid in Wageningen, Delft en aan de VU te Amsterdam, waarbij de eerste twee opleidingen waterhuishoudkundige ingenieurs afleverden, en de opleiding aan de VU meer aardwetenschappelijk georiënteerde hydr ...
help
Schijngrondwaterspiegel in Oosterbeek (1) \ De wijerd [Artikel]
Zuurdeeg, N. \ 2009
De gang van het hemelwater in de bodem van de stuwwal is onvoorstelbaar en houdt mensen die er oog voor hebben altijd bezig. Dit artikel behandelt de ingewikkelde opbouw van de ondergrond van de stuwwal. Behalve het dorp Oosterbeek hebben ook de dorp ...
help
De hydrologische gesteldheid van Nederlands bodem \ Natuurwetenschappelijk tijdschrift : tolk van het Vlaamsch Natuurkundig Congres van den Wetenschappelijken Kring van Antwerpen [Artikel]
Krul, W.F.J.M. \ 1924
Achtereenvolgens aandact voor: duingebied, polderland, Veluwe en de Utrechtse en Gooische hoogten, Noordbrabant en Noord- en Midden-Limburg, Zeeland, Zuid-Limburg, het oosten des lands, het noorden des lands
help
De geohydrologie van de polder Markerwaard : de aanleg van de Markerwaard in het licht van de geohydrologische geschiedenis van het aangrenzende gebied in Noord-Holland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hebbink, A.J. \ Schultz, E. \ 1984
In dit artikel is ingegaan op de geohydrologische veranderingen die zich in het Noord-Hollandse kustgebied, grenzend aan de Markerwaard, hebben voorgedaan, alsmede op de veranderingen die ten gevolge van de aanleg van de Markerwaard worden verwacht. ...
help
Hatsi-kD : vuistregels in de hydrologie \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Maas, C. \ 1997
help
Kation-uitwisselingspatronen bij zoet / zout grondwaterverplaatsingen \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Griffioen, J. \ 2003
help
Nederlandse grondwaterkaart gereed, maar hoe nu verder? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1990
help
Verslag van de bijeenkomst rond MLAEM / NAGROM / REGIS \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hooghart, J.C. \ 1995
help
Het opsporen van grondwaterstromingsbarrières en anisotrope zones in gestuwde gebieden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Goes, B.J.M. \ Meekes, S. \ Oosterhof, A. \ Tank, R.G.B.M. \ 2002
Er is een methode ontwikkeld om stromingsbarrières voor laterale grondwaterstromingen en anisotrope zones in gestuwde gebieden te karteren
help
Drinkwater onder de (Noord)zee : ook voor de kust bij Zandvoort op 20 meter diepte \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Valk, M. van der \ 2005
De medewerkers van het Amsterdamse Acacia Institute geloven in grondwater en vonden drinkwater - onder de zee. Nu onderzoeken ze of er meer is. Naar verwachting is er genoeg - ook voor de Nederlandse kust
help
Waterwinning en hydrologie, interactie van onderzoek en praktijk : verslag van de Kiwa / TUD workshop van 5 september 1996 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vinkers, H.J. \ 1996
help
Van wichelroe naar wetenschap : de ontwikkeling van de grondwaterhydrologie rond de eeuwwisseling \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Vries, J.J. de \ 1995
In dit eerste van twee artikelen wordt het werk van twee prominente pioniers belicht die de discussie over de herkomst en de beweging van het grondwater naar een wetenschappelijk niveau hebben getild
help
Ontwikkeling Brabants grondwatermodel tot kennissysteem \ H2O online [Artikel]
Verhagen, F. \ Wal, B. van der \ Moorman, J. \ Westerhof, H. \ Peerdeman, K. \ Sijl, J. van \ 2014
Regionale grondwatermodellen zijn vaak niet eenvoudig aan te passen en te verbeteren. In Noord-Brabant is een werkwijze ontwikkeld die het mogelijk maakt om vanuit basisdata de modellen stapje voor stapje te verbeteren. Al doende ontstond in de loop ...
help
Nieuwe grondwaterclassificatie identificeert hydrogeochemische processen : hulpmiddel voor exploratie van grondwaterkwaliteitsgegevens \ InFormatie / Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen. Editie grondwater en bodem : nieuwsbrief [Artikel]
Broers, H.P. \ 2001
help
The historical base of ground-water hydrology in the Netherlands \ Ground water : journal of the National Water Well Association [Artikel]
Vries, J.J. de \ 1989
help
GIS as a tool in dataprocessing in geohydrology \ EGIS '90 [Artikel]
Hoogendoorn, J.H. \ Boswinkel, J.A. \ 1990
A Regional Geohydrologic Information System (REGIS) is being developed at the Institute of Applied Geoscience - TNO. This system will comprise all relevant (geo)hydrologic data and procedures to process these data and will eventually provide various ...
help
Beheer van grensoverschrijdende aquifers \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Smidt, E. \ Weert, F. van \ 2011
Het initiatief uit 2002 voor een internationale wet over het beheer van grensoverschrijdende aquifers leidde al in 2008 tot concept wetsartikelen, waarop de algemene vergadering van de Verenigde Naties zeer positief reageerde. Dit is één van de succe ...
help
Hydrologische effecten van diepinfiltratie in de Kennemerduinen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Roelofs, H.J. \ Groenewoud, P. \ 1993
help
Hydrogeologisch onderzoek en ontwikkelingssamenwerking \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hooghart, J.C. \ 1994
help
Het waterspanningssondeerapparaat : toepassing en gebruik ter bepaling van geotechnische parameters \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ommen, J.H.G. van \ Lange, W.J. de \ 1987
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.