Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
REGIS : regional geohydrological information system \ Memoires of the international symposium on hydrogeological maps as tools for economic and social development, Hannover, 30 May - 2 June, 1989 [Hoofdstuk uit boek]
Boswinkel, J. \ 1989
help
De waterhuishouding in het stedelijk gebied \ Grondwateroverlast in stedelijk gebied : technisch en/of bestuurlijk probleem [Hoofdstuk uit boek]
Segeren, W.A. \ Dijckmeester, P.N.M. \ 1989
help
The historical base of ground-water hydrology in the Netherlands \ Ground water : journal of the National Water Well Association [Artikel]
Vries, J.J. de \ 1989
help
Een fundamenteel onderzoek naar een optimale bemonsteringsdichtheid voor ondiep grondwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schuit, N.B.E. van der \ Vriend, S.P. \ Hoogendoorn, J.H. \ 1989
help
Een oriënterende studie naar de herkomst van het grondwater in het natuurgebied "De Oude Tiend" ten zuiden van de Drunensche Duinen [Boek]
Stuurman, R.J. \ Broers, H.P. \ Meij, J.L. van der \ 1989
help
Seismisch onderzoek Oost - Twente [Boek]
Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek \ [ca. 1989]
Grondwaterkaart
help
Geohydrologie van de Goois / Utrechtse stuwwal en het Vechtplassengebied \ Integraal waterbeheer in het Goois-Utrechts stuwwallen- en plassengebied [Hoofdstuk uit boek]
Verstraelen, P.J.T. \ Roijackers, R.M.M. \ Liere, L. van \ 1989
help
Calibratie FIESTA grondwatermodel voor de omgeving Hoorn : [ten behoeve van te nemen tegenmaatregelen met de geohydrologische gevolgen van de aanleg van de Markerwaard] [Boek]
Claessen, F.A.M. \ Endema, D. \ Kasemier, E.A. \ 1989
help
Kalkrijke vegetaties in een duinvallei op Schiermonnikoog \ Duin : contactblad van de Stichting Duinbehoud en Waterwinning [Artikel]
Esselink, H. \ Grootjans, A.P. \ Hartog, P. \ 1989
help
Integral water management at regional level : an environmental study of the Gooi and the Vechtstreek = Integraal waterbeheer op regionale schaal : een milieukundige studie van het Gooi en de Vechtstreek [Proefschrift]
Witmer, M.C.H. \ 1989
help
Ecohydrologisch onderzoek "De Borkeld" : aanvullend onderzoek ten behoeve van het beheersplan "De Borkeld" [Boek]
Kleijberg, R.J.M. \ Sjoukes, K.J. \ 1989
help
Hydrochemie en hydrologie van duinen en aangrenzende polders tussen Egmond aan Zee en Petten [Boek]
Stuyfzand, P.J. \ Vrije Universiteit \ Provinciale Waterstaat Noord-Holland \ Keuringsinstituut voor Waterleidingartikelen \ 1989
help
Grondwateroverlast in stedelijk gebied : technisch en/of bestuurlijk probleem [Boek]
Bruijne, M. de \ Segeren, W.A. \ Dijckmeester, P.N.M. \ 1989
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.