Login

Hydrotheek

help
Enkele resultaten van een hydrogeologisch onderzoek in het stroomgebied van de Luntersche Beek [Boek]
Rees Vellinga, E. van \ 1975
help
Enkele resultaten van een geologisch onderzoek in de Gelderse Achterhoek ten behoeve van de grondwater exploitatie [Boek]
Ridder, N.A. de \ 1964
Door de bijzondere geologische gesteldheid van de Achterhoek is de mogelijkheid tot grondwaterwinning slechts beperkt. Een plan voor uitbreiding voor waterwinning dient gebaseerd te zijn op juiste geohydrologische informatie. Vandaar dit onderzoek.
help
De stroming van het grondwater en de bepaling van de hydrologische constanten [Boek]
Wesseling, J. \ 1962
help
Hydrogeologie van het stroomgebied van de Leerinkbeek [Boek]
Ridder, N.A. de \ 1966
help
Een hydrologische beschouwing over de gesteldheid van de ondergrond in Noord-Holland benoorden het Noordzeekanaal [Boek]
Wit, K.E. \ 1980
help
Enkele opmerkingen over de richting van de beken in de Gelderse Achterhoek in verband met de ondergrond [Boek]
Vries, J.J. de \ Rees Vellinga, E. van \ 1967
help
De mogelijkheid van het gebruik van grondwater voor de watervoorziening van een noodkeuken in de centrale markt in de Jan van Galenstraat te Amsterdam [Boek]
Pomper, A.B. \ 1979
Een belangrijke norm bij de beoordeling van de bruikbaarheid van grondwater voor huishoudelijk gebruik is het gehalte aan chloride. Bij de drinkwaterbereiding wordt over het algemeen een chloridegehalte van 300 mg/l als maximaal toelaatbaar gehanteer ...
help
De geohydrologische gesteldheid van het Kromme Rijngebied [Boek]
Ridder, N.A. de \ 1965
help
Hydrogeologic investigations in the Noordplaspolder, the Netherlands [Boek]
Verma, B.P. \ [ca. 1974]
the Netherlands, the use of the ground water for domestic, municipal, industrial and agricultural purposes is rapidly increasing and with the increasing requirements, it has become necessary to have a better insight in the subsurface geology and hydr ...
help
Relatie tussen chemische samenstelling en beweging van het grondwater in de Achterhoek [Boek]
Vries, J.J. de \ 1967
help
De topogragie van het bovenste begrenzingsvlak en de mogelijke samenstelling van de afzettingen van de formatie van Kedichem in Midden-West Nederland [Boek]
Pomper, A.B. \ 1972
In verband met de bestudering van de achtergronden van het zoutbezwaar van het oppervlaktewater in Midden-West-Nederland is een diepgaand onderzoek uitgevoerd naar de opbouw van de ondergrond van het gebied. De kennis van de ondergrond is nodig om ee ...
help
A groundwater management plan for the province of Drenthe \ Planning for water resources management in the Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
Los, J.A. \ 1988
help
Notes on the tertiary and pleistocene geology of East Gelderland, The Netherlands [Boek]
Rees Vellinga, E. van \ Ridder, N.A. de \ 1973
help
Het Achterhoek onderzoek : samenvatting van de literatuur betreffende het hydrologisch onderzoek in de Achterhoek [Boek]
Bon, J. \ 1973
help
Hydrogeological investigations of the Peel region and its environs [Boek]
Ridder, N.A. de \ Hondius, P. \ Hellings, A.J. \ 1967
help
De betekenis van de chemische samenstelling van het grondwater voor het milieu van wilde planten \ Biovisie magazine : vakblad voor biologen [Artikel]
Kemmers, R.H. \ Wirdum, G. van \ 1988
help
Ontwerptechnische aspecten van waterbeheersingsplannen [Boek]
Visser, W.C. \ Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding \ [ca. 1967]
ICW drainageonderzoek, werkgroep ontwerptechniek
help
Geohydrologische onderzoekingen in Noord- en Midden-Limburg en zuidoostelijk Noord-Brabant [Boek]
Ridder, N.A. de \ 1962
Geohydrologisch onderzoek ICW
help
Kwantiteit en kwaliteit van grond- en oppervlaktewater in Noord-Holland benoorden het IJ [Boek]
Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding \ 1982
Verslag van een reeks onderzoekingen naar hydrologische processen (met name eutrofiering, oftewel "voedselrijk worden" en verzilting) die de kwaliteit van het oppervlaktewater in dit gebied beinvloeden
help
Een voorlopige systeembeschrijving en -analyse van het abiotisch en biotisch milieu in het landinrichtingsproject "Ochten - Opheusden" [Boek]
Cate, J.A.M. ten \ Mulder, J.R. \ Overkamp, E.T.M. \ 1990
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.