Login

Hydrotheek

help
(Eco)hydrologisch onderzoek Roodborn : inventarisatie (geo)hydrologische gegevens [Boek]
Peters, L.J.E. \ 1994
help
3D modelling of the shallow subsurface of Zeeland, the Netherlands \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
Stafleu, J. \ Maljers, D. \ Gunnik, J.L. \ 2011
The Geological Survey of the Netherlands aims at building a 3D geological voxel model of the upper 30 m of the subsurface of the Netherlands in order to provide a sound basis for subsurface related questions on, amongst others, groundwater extraction ...
help
Het Achterhoek onderzoek : samenvatting van de literatuur betreffende het hydrologisch onderzoek in de Achterhoek [Boek]
Bon, J. \ 1973
help
Action programme for groundwater protection and management [Boek]
European Commission \ 1996
help
Activering systeem schept nieuwe mogelijkheden voor Trechter en Poort : eerste fase optimalisatieslag achter de rug \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Koning, A.A. \ Koenraadt, M.P.M. \ Rosbergen, W. \ 1999
Het Trechter en Poort concept voor de sanering van verontreinigd grondwater maakt gebruik van de natuurlijke grondwaterstroming. In een verbeterde, actieve versie wordt de natuur een handje geholpen door de grondwaterstroming te beinvloeden m.b.v. ve ...
help
Analyse van grondwaterstanden voor de bepaling van de drainageweerstand, de ontwateringsbasis en de bergingscoefficient [Studentenverslag]
Verkade, G.J. \ 1987
help
Analytical solutions of geohydrological problems [Boek]
Bruggeman, G.A. \ 1999
help
Application of geographic information systems in hydrology and water resources management : proceedings of an international conference held in Vienna, Austria, from 19 to 22 April 1993 [Congresverslag]
Kovar, K. \ Nachtnebel, H.P. \ 1993
help
Applications of Kalman filtering in the analysis and design of groundwater monitoring networks [Proefschrift]
Geer, F.C. van \ 1987
help
Aquifer dynamics \ Understanding water in a dry environment : hydrological processes in arid and semi-arid zones [Hoofdstuk uit boek]
Gehrels, J.C. \ Gieske, A.S.M. \ 2003
help
Areaal verdroogd gebied in Nederland stabiliseert zich : RIZA en IPO werken gegevens uit 1996 bij \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1999
De Verdrogingskaart 1998 geeft een landelijk overzicht van verdroogde (natuur)gebieden in Nederland. Nieuw zijn overzichten van de hydrologische effecten van anti-verdrogingsmaatregelen ('herstelkaart') en van de typen verdroging die zich regionaal v ...
help
Beheer van grensoverschrijdende aquifers \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Smidt, E. \ Weert, F. van \ 2011
Het initiatief uit 2002 voor een internationale wet over het beheer van grensoverschrijdende aquifers leidde al in 2008 tot concept wetsartikelen, waarop de algemene vergadering van de Verenigde Naties zeer positief reageerde. Dit is één van de succe ...
help
Beheer van grondwater voorraden [Boek] - herz. uitg.
Molen, W.H. van der \ 1977
help
Beheer van grondwater voorraden [Boek]
Molen, W.H. van der \ 1973-1974
help
Beleidsanalyse winningsmogelijkheden grondwater Midden- en Oost-Brabant : eindrapport van voorstudie [Boek]
Wesseling, J.W. \ Most, H. van der \ 1988
help
Berekening van bodemconstanten uit pompproefgegevens met behulp van niet-lineaire regressieanalyse [Boek]
Leijnse, A. \ 1980
In deze mededeling wordt een methode beschreven voor de berekening van de bodemconstanten uit pompproefgegevens. De berekeningsmethode is gebaseerd op niet-lineaire regressie-analyse en geeft meer en betere informatie omtrent de waarden van de te ber ...
help
Bodem, vegetatie en waterhuishouding van enkele hooilanden in het stroomdal van het Merkske (N.Br.) [Boek]
Bijlmakers, L. \ Buskens, R. \ 1984
Orienterend onderzoek naar de samenhang tussen grondwaterregime, hydrochemie, bodem en vegetatie van een aantal verschillende hooilandpercelen. De bedoeling is dat dit onderzoek een bijdrage levert aan kennis en inzichten in de factoren, die bepalend ...
help
Bronnen en bronmilieus : een onderzoek naar abiotische factoren van bronnen en bronmilieus in Zuid-Limburg [Studentenverslag]
Eijsten, P. \ Hendriks, R. \ 1985
help
Calibratie FIESTA grondwatermodel voor de omgeving Hoorn : [ten behoeve van te nemen tegenmaatregelen met de geohydrologische gevolgen van de aanleg van de Markerwaard] [Boek]
Claessen, F.A.M. \ Endema, D. \ Kasemier, E.A. \ 1989
help
Challenges ahead in international hydrological research \ Turning the water wheel inside out : foresight study on hydrological science in The Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
2005
A Committee has identified major challenges in international hydrological research that are believed to be of great significance in hydrological science for the coming decade. Within this chapter two contributions: "Upscaling, why and what (Leijnse, ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.