Login

Hydrotheek

help
KNMI neerslagdata op de kaart \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Woltjer, D.J. \ 2012
In het kader van de openstelling van overheidsdata stelt ook het KNMI sinds 2009 een groot deel van haar klimaatwaarnemingen vrij beschikbaar. De data wordt veelal gebruikt voor klimaatonderzoek. Maar er zijn ook andere toepassingen. Eén daarvan is e ...
help
Terug naar handmatig kalibreren? : verdere integratie van meten en modelleren binnen de hydrologie \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Dekker, S.C. \ Weerts, A.H. \ 2002
Toepassing van de methode PIMLI in de hydrologie (parameter identificatie methode gebaseerd op het lokaliseren van informatie)
help
Waterleidinghydrologie en dataopslag in 2020 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Baggelaar, P. \ Boukes, H. \ Nijhuis, J. \ Oosterhof, A. \ 2011
Drinkwaterbedrijven ervaren knelpunten bij de opslag van hydrologische gegevens. De meeste slaan deze gegevens op in Dawaco, maar dit systeem begint tegen zijn grenzen aan te lopen. Belangrijke oorzaken zijn een sterk groeiende gegevensstroom door ge ...
help
Verslag NHV-NHI-STOWA middag, 1 november 2011, Reehorst, Ede \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Vissers, M. \ 2011
De NHV-NHI-STOWA middag, ofwel officieuze NHV Najaarsbijeenkomst 2011, had als onderwerp het NHI (de officiële was op 12 januari). De bijeenkomst geldt als een belangrijk communicatie- en ijkmoment. Immers, NHI versie 2.2 is recent (1-10-2011) opgele ...
help
Beschouwing rond het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium [reactie en weerwoord] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gaast, J.W.J. van der \ Lange, W.J. de \ 2012
Het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI) is het model dat in toenemende mate wordt ingezet voor zowel beleidsstudies als operationele toepassingen. Daarnaast wordt verwacht dat het NHI zal uitgroeien naar een systeem ter onderbouwing van grot ...
help
'Grondwaterstanden : vragen en antwoorden’ \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Knotters, M. \ 2013
Onder deze titel vond op 4 december 2012 een workshop plaats. Op uitnodiging van Alterra wisselden 34 deskundigen met elkaar van gedachten over het meten en interpreteren van grondwaterstanden
help
Verslag NHV discussiemiddag over het NHI, 22 januari 2009. Het NHI : zullen alle hydrologen instappen? \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Versteeg, R. \ Post, V. \ 2009
De hydrologie van Nederland wordt in het NHI met behulp van Modflow, SIMGRO/MetaSWAP en SOBEK CF in een landsdekkend model gebracht, op een ruimtelijk detailniveau van 250x250 m en een temporeel discretisatieniveau van 1 dag. Alleen het zuidelijk dee ...
help
Rondom MODFLOW (2) : waterbalansen achteraf \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Blonk, A. \ 2008
In de praktijk van het modelleren met MODFLOW komt het regelmatig voor dat een modelleur na een modelberekening constateert dat niet alle modelfluxen zijn bewaard. De modelleur moet dan alle interne MODFLOW vlaggen controleren en zonodig aanzetten wa ...
help
NHI 2.2 : beschrijving van de veranderingen en toetsing in NHI 2.2 [Boek]
Hoogewoud, Jacco \ Veldhuizen, Ab \ Prinsen, Geert \ Hunink, Joachim \ 2011
Jaarlijks vind een release plaats van een nieuwe NHI versie. In deze versie zijn de laatste inzichten verwerkt die beschikbaar en toepasbaar zijn. De aanpassingen zijn vooral gevoed door de laatste aanbevelingen van de STOWA toetsing (voor zover nog ...
help
Meten en interpreteren van grondwaterstanden : analyse van methodieken en nauwkeurigheid [Boek]
Ritzema, H. \ Heuvelink, G.B.M. \ Heinen, M. \ Bogaart, P.W. \ Bolt, F.J.E. van der \ Hack-ten Broeke, M.J.D. \ Hoogland, T. \ Knotters, M. \ Massop, H.T.L. \ Vroon, H.R.J. \ 2012
Bij het meten en interpreteren van grondwaterstanden spelen drie vragen: 1) Hoe kunnen we een grondwaterstand meten op één bepaalde locatie?; 2) Hoe kunnen we een tijdreeks van grondwaterstanden op een locatie in een samenvattende maat karakteriseren ...
help
Performance of high-resolution X-band radar for rainfall measurement in the Netherlands \ Hydrology and earth system sciences [Artikel]
Beek, C.Z. van de \ Leijnse, H. \ Stricker, J.N.M. \ Uijlenhoet, R. \ Russchenberg, H.W.J. \ 2010
This study presents an analysis of 195 rainfall events gathered with the X-band weather radar SOLIDAR and a tipping bucket rain gauge network near Delft, The Netherlands, between May 1993 and April 1994. The aim of this paper is to present a thorough ...
help
Verslag: NHV Najaarsbijeenkomst 'Grootschalig Modelleren en Waterbeheer' \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bonte, M. \ 2015
Computers worden steeds sneller en hydrologische modellen navenant groter en complexer. Waar in de jaren 80 een MODFLOW model 100 grid-cellen had, tel je tegenwoordig niet meer mee als je model minder dan een miljoen gridcellen heeft. Dit hydrologisc ...
help
Nederlands Hydrologisch Instrumentarium : stand van zaken \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Beijk, V. \ 2015
Onder de noemer van Nederlands Hydrologische Instrumentarium (NHI) wordt sinds 2010 gewerkt aan de ambitie om een gezamenlijk hydrologisch instrumentarium te ontwikkelen. Sinds 2013 wordt er door waterbeheerders, waterbedrijven, kennisinstituten en m ...
help
Het NHMI : fantastische ontwikkeling, ouwe wijn in nieuwe zakken of een noodzakelijk kwaad? \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Heijkers, J. \ 2007
Het Nationaal Hydrologisch Model Instrumentarium. In deze bijdrage een beschouwende blik op een STOWA bijeenkomst in dit kader. De doelstellingen van de middag "betere en goedkopere regionale modellen via landelijke inbreng en betere landelijke model ...
help
Het nationaal hydrologisch modelinstrumentarium met een zijdelingse blik op de waterschappen \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bakker, M. \ 2007
Nederland brengt een einde aan het bestaan van twee nationale grondwatermodellen en komt met een (eenzijdig ontworpen?) Nationaal Hydrologisch Model Instrumentarium. Landelijke partijen hebben elkaar nu gevonden in het brengen van één hydrologisch mo ...
help
Wat te doen in het post-IRIS-OWA-tijdperk? \ H2O online [Artikel]
Joolink, R. \ Graaf, J. de \ Teurlincx, R. \ Matamala, A. \ 2014
In 2014 komt er een einde aan het IRIS-tijdperk; het onderhoud aan de applicatie stopt. Eén van de mogelijkheden ter vervanging van de OWA-module is de software WISKI KiWQM (Waterinformatiesysteem Kisters, Water Quality Module). In 2013 heeft watersc ...
help
Een grondwaterstand, wat zegt dat nou? \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Boukes, H. \ 2011
Het meten van een grondwaterstand is op zich niet moeilijk, ook al duiken er nog regelmatig fouten op wanneer meet reeksen worden beschouwd. Maar zelfs wanneer een meting volledig is uitgevoerd is het belangrijk om te beseffen dat het slechts om een ...
help
Een alternatieve GHG analyse \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Edelman, D.H. \ Burger, A.S. \ 2009
Nederland raakt steeds voller. Daardoor wordt er op steeds meer locaties gebouwd die eerdere generaties bestempelden als niet geschikt voor bebouwing. Dit zijn bijvoorbeeld locaties waar het grondwater relatief dicht aan het maaiveld staat. Dit gegev ...
help
Bayesiaanse identificatie van gebiedsneerslag en modelparameters \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Botterhuis, A.A.J. \ Eertwegh, G.A.P.H. van den \ Heijkers, W.J.M. \ 2009
De Nederlandse waterbeheerders gebruiken steeds meer modelberekeningen voor de onderbouwing van beleid en planvorming. Het is daarbij van groot belang dat de mate van detail en nauwkeurigheid aansluit bij de vraagstelling. De uitkomsten van modellen ...
help
Waternet : burgers en agrariërs willen open waterbeheerinformatie \ H2O online [Artikel]
Schaap, P. \ Poortinga, I. \ 2014
Van de overheid wordt een actieve houding verwacht in het beschikbaar stellen van haar data. Het (open) beschikbaar stellen van waterbeheergegevens staat echter nog in de kinderschoenen. Daarbij komt dat deze gegevens vaak niet eenvoudig te interpret ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.