Login

Hydrotheek

help
Unieke balgstuw keert stormvloed : grootste balgkering ter wereld gereed \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Meuleman, W. \ Dries, H. \ Jansen, P. \ 2001
help
Groot Salland wijst detailontwerp balgstuwkering af : aannemer biedt onvoldoende veiligheidsgaranties \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1999
help
Reductie van hoogwatergolf door regionale waterberging : voorstel provincie Gelderland om instroom IJssel met kwart te verminderen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Roelevink, A. \ Arts, M. \ Torfs, P.J.J.F. \ Kabout, J. \ 2004
De provincie Gelderland heeft voorgesteld om de zijdelingse toestromen richting de IJssel te reduceren met 25 procent door realisatie van regionale waterberging. Dit met het oog op de verwachting dat de maatgevende afvoer op de IJssel zal oplopen als ...
help
Veiligheidsmaatregelen langs de IJssel \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2005
Langs de IJssel staat nog een aantal maatregelen op het programma om de veiligheid voor 2015 beter te kunnen garanderen. De meeste protesten riep het plan op om ter hoogte van Wijhe een hoogwatergeul aan te leggen in de uiterwaarden ten oosten van de ...
help
Flexibele evacuatiestrategie \ Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing [Artikel]
Vreugdenhil, H. \ Verhoeven, R. \ Kolen, B. \ 2015
In de IJssel-Vechtdelta (provincie Overijssel) is het op voorhand niet duidelijk hoeveel tijd er is bij een overstromingsdreiging om een gebied te evacueren. Het is niet in alle situaties mogelijk om alle inwoners veilig het bedreigde gebied te laten ...
help
The influence of floodplain morphology and river works on spatial patterns of overbank deposition \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
Thonon, I. \ Middelkoop, H. \ Perk, M. van der \ 2007
Floodplain topography and related patterns of overbank flow constitute a major control on the amounts and patterns of sediment deposition on floodplains. We studied the differences in sediment deposition at two scales along two river branches of the ...
help
De bevaarbaarheid van de Gelderse IJssel voor en na Rijnkanalisatie \ Berichten der Stichting Streekbelangen Oostelijk Gelderland [Artikel]
Til, K. van \ 1961
In het raam van de Rijnkanalisatie speelt de bevaarbaarheid van de Gelderse IJssel, hierna kortweg IJssel genoemd, een zeer grote rol. Dat de bevaarbaarheid van deze Rijntak van een dergelijk groot belang is, zal eerst worden nagegaan.
help
Sportvisserij ontwikkelingsplan : visserijkundig beheer en sportvisserijgebruik watersysteem IJssel [Boek]
Nederlandse Vereniging van Sportvissersfederaties (NVVS) \ [1996]
Beheersplan NVVS
help
Enhancing flood risk system robustness in practice \ Comprehensive flood risk management : research for policy and practice [Congresverslag]
Mens, M.J.P. \ Klijn, F. \ Schielen, R.M.J. \ 2013
We consider robust (fluvial) flood risk systems to have the ability to remain functioning under a range of river discharges. To understand system robustness, it is thus useful to analyze how the flood impact varies over a range of possible events. We ...
help
Parameter optimisation for two-dimensional flow modelling \ Hydroinformatics '98 : proceedings 3rd international conference, Copenhagen [Hoofdstuk uit boek]
Wijbenga, J.H.A. \ Duits, M.T. \ Noortwijk, J.M. van \ 1998
To determine the design water levels along the major rivers in the Netherlands, two-dimensional flow models, based on the software package WAQUA, are applied. Calibration of these mathematical models is, in general, a time consuming process. This pro ...
help
Residential landscape, IJssel bypass \ Topos : European landscape magazine [Artikel]
Visser, R. de \ 2005
Many modern cities and urban developments lack a relationship to their rivers. Vista landscape and urban design looks for concepts which focus on the integration of urban development, nature, water management and landscape
help
Bomendijk \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Boomgaard, J. van den \ 2001
help
Fauna in het rivierengebied – boven en onder water \ 25 jaar kennis maken voor natuurkwaliteit [Artikel]
Bosch, H. van den \ 2014
Natuurontwikkeling in uiterwaarden en herinrichting van stroomgeulen heeft grote gevolgen voor de dieren in het rivierenlandschap. Hoe zit het eigenlijk met de verspreiding van de karakteristieke soorten en wat zijn de kansen en bedreigingen als hun ...
help
Waterpeil IJssel alarmerend hoog door natuuraanleg \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Kleis, R. \ 2011
Natuur in de uiterwaarden leidt tot gevaarlijk hoge waterstanden. Alterra : plannen zullen nooit worden gerealiseerd. Makaske en collega's hebben het proces voor het eerst in kaart gebracht
help
De Koude Oorlog aan de IJssel : inundatie \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Timmerman, W. \ 2007
Nog maar sinds kort mogen we weten dat de Russische dreiging - de verovering van West-Europa - tot in de 70-er jaren van reële, zeer ernstige en alles vernietigende ernst was. Met name Nederland moest binnen 6 dagen veroverd zijn. De Russische dreigi ...
help
Twee rivieren : Rijn en Maas in Nederland [Boek]
Middelkoop, H. \ Boo, M. de \ Breukel, R.M.A. \ 1998
Dit boekje laat zien hoe de Rijn en de Maas er voor staan. Het geeft een schets van belangrijkste thema's rond deze rivieren met de verwachtingen voor de toekomst. Achtereenvolgens: historische context, hoogwaterproblematiek, de waterverdeling, de bi ...
help
Bennie Steentjes Land voor natuur aan de Oude IJssel [Video]
Steentjes, B. \ STOWAvideo \ 2012
Dit is het 5e filmpje in de reeks 'Mooi water dichterbij, filmpjes op YouTube' over ervaringen van mensen met verbetering van de waterkwaliteit. Varkenshouder Bennie Steentjes geeft uitleg over zijn medewerking met het Waterschap Rijn en IJssel bij d ...
help
IJssel : handreiking ruimtelijke kwaliteit [Boek]
Bosch Slabbers landschapsarchitecten \ 2007
Met dit document wordt ontwerpers, beleid- en plannenmakers een handreiking geboden voor de wijze waarop de ruimtelijke kwaliteit van het IJssellandschap kan worden versterkt. De handreiking is geen blauwdruk voor het toekomstige landschapsbeeld, maa ...
help
Historisch - geomorfologische ontwikkeling van enkele riviertrajecten langs de IJssel [Boek]
Maas, G.J. \ 1998
help
Dijkdoorbraak Zalk 8 januari 1926 [Boek]
Dam, P. van \ Beijersbergen, J.A. \ 1981
In de hiernavolgende notitie wordt ingegaan op de oorzaak van de dijkdoorbraak op de linkeroever van de IJssel te Zalk op 8 januari 1926.
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.