Login

Hydrotheek

help
ICT: data op orde \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Meppelink, C. \ 2011
ICT maakt het mogelijk veel data te verzamelen die kunnen helpen bij de sturing van waterschappen. De kunst is om al die gegevensstromen op elkaar af te stemmen en met elkaar te verbinden. Waterschap Hunze en Aa's voerde met succes een project uit wa ...
help
Het beste idee en de mooiste IT-toepassingen in de watersector \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Helm, A. van der \ Schagen, K. van \ 2012
Op 25 mei 2012 vond de allereerste bijeenkomst van de nieuwe KNW-themagroep 'IT-toepassingen in de watersector' plaats. De themagroep 'IT-toepassingen in de watersector' wil kennisuitwisseling bevorderen van het gebruik van informatietechnologie in d ...
help
Waterschap Zeeuws-Vlaanderen goed op dreef met open source software \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Lucassen, W. \ 2004
De ICT-wereld is een dynamische wereld. De veranderingen volgen elkaar in korte tijd op. Er gaat ook veel geld in om. De roep om doelmatiger met overheidsgeld om te springen dwingt overheidsinstanties tot het zoeken van creatieve oplossingen voor aut ...
help
ICT niet meer weg te denken uit de waterwereld \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2008
Informatie- en communicatietechnologie (ICT) is niet meer weg te denken uit de moderne wereld. Ook in de waterwereld hebben de laatste jaren grote technologische ontwikkelingen plaatsgevonden waarbij ICT een belangrijke rol speelde. Zo zijn er tegenw ...
help
Quadtree flood simulations with sub-grid digital elevation models \ Proceedings of the Institution of Civil Engineers. Water Management [Wetenschappelijk artikel]
Stelling, G.S. \ 2012
Flooding is an increasing hazard to society and good governance now implies careful water management in terms of design, planning and control of urban and rural areas. This requires that rainstorms, extreme water levels and so on are taken into accou ...
help
Waterschap Rijn en IJssel geeft invulling aan doelstelling 'andere overheid' \ VI matrix [Artikel]
Veurman, B. \ 2005
Rijn en IJssel heeft als eerste Nederlands waterschap een organisatiebrede database operationeel gemaakt. Deze basisregistratie maakt het werken intern makkelijker, maar ook het toegankelijk maken voor derden - een Europese eis
help
IMAGI : improving investments in information technology for water \ Hydroinformatics... : proceedings of the ...international conference on hydroinformatics [Artikel]
Prins, J. \ Dubbers, Y. \ 1998
help
Kennis voor Klimaat 3e tranche : eindrapport 3Di [Boek]
Kennis voor Klimaat \ cop. 2013
Het onderzoeks- en innovatietraject 3Di Waterbeheer streeft naar overstromings- en wateroverlastberekeningen veel sneller en veel gedetailleerder uit te voeren en de resultaten in aansprekende (3D) beelden te visualiseren voor burgers, bestuurders, r ...
help
Architectuur onmisbaar voor doelgerichte ICT op een rwzi : wat is de rol van informatietechnologie in het zuiveringsbeheer in 2010? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kolk, H. van der \ Kuij, R. van der \ Kuppen, P. \ Uijterlinde, C. \ 2004
Zet een timmerman, metselaar, elektricien en loodgieter bij elkaar en vraag ze gezamenlijk een huis te bouwen. Kunt u zich het resultaat voorstellen? Aan de individuele deskundigheid van de vakmensen zal het niet liggen, maar op basis van de door de ...
help
Brengen water, energie en klimaatverandering risico's en kwetsbaarheden? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Valk, M. van der \ 2011
Al dan niet toevallig na het verschijnen van het rapport over kwetsbaarheid en veerkracht van maatschappelijke systemen van de KNAW vond eind oktober 2011 aan de Universiteit Twente een internationale conferentie plaats over veerkracht van samenlevin ...
help
De rol van ICT bij toekomstig beheer van de RWZI [Boek]
Kolk, H. van der \ 2003
help
Informatietechnologie rond het zuiveringsbeheer : visienotitie [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer, STOWA \ 2001
help
Muskusrattenbestrijding en peilbeheer digitaal \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Hoving, R. \ 2011
Waterschap Reest en Wieden werkt aan applicaties voor peilbeheer en muskusrattenbestrijding. De andere waterschappen kunnen profiteren van de ervaringen die daarmee worden opgedaan.
help
GEO voor de waterleidingbedrijven : quickscan naar de mogelijkheden van GIS en geo-informatie [Boek]
Daal, K. van \ Popering, S. van \ 2008
Geo-ict is de afgelopen jaren sterk in beweging. Er zijn diverse ontwikkelingen die een aantal jaren geleden in de kinderschoenen stonden maar inmiddels succesvol binnen productieomgevingen ingezet worden. Tijdens een trenddag hebben experts van de d ...
help
Een referentiearchitectuur voor de waterschappen : de realisatie en de invloed van een integraal model [Proefschrift]
Toet, R. \ 2007
Het onderzoek spitst zich voornamelijk toe op de ontwikkeling van ICT architecturen voor de gehele waterschapswereld. Dit betekent dat alle waterschappen tezamen gezien worden als één organisatie. Dit onderzoek laat zien in hoeverre dit mogelijk is e ...
help
Het belang van goed beheer van procesautomatisering : leren van ervaringen uit de industrie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Monsma, S. \ Verkerk, C. \ 2004
Het zuiveringsproces wordt meer en meer geautomatiseerd. Daarnaast zijn de eerste automatiseringssystemen van een decennium geleden aan vervanging toe. De afhankelijkheid van de procesautomatisering neemt daardoor toe, evenals de kosten. Goed beheer ...
help
Nut en noodzaak van hydrologische databases [thema automatisering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Lobbrecht, A. \ Witteborg, A. \ 2005
De enorme informatiebehoefte die de laatste jaren is ontstaan vanuit wetgeving en afspraken tussen overheidsorganisaties, heeft waterbeheerders ertoe gebracht belangrijke stappen te nemen naar gestructureerde opslag van meetgegevens. Een essentieel e ...
help
De watersector op kop in ICT? : toekomstverkenningen in de drinkwatersector (7) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hooff, I. van \ 2003
De ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie gaan razendsnel, zo snel dat het bijna niet meer bij te benen is. In de watersector heerst tot nu toe de instelling, dat ICT een wonderlijk en ook wel nuttig fenomeen is, waar we van enig ...
help
Waterschap Zeeuws-Vlaanderen en GIS dag 2004 \ Geo-info : tijdschrift voor geo-informatie Nederland [Artikel]
Scheele, T. \ 2005
Om waterschapstaken uit te voeren is kaartmateriaal nodig. Daartoe heeft men expertise in huis op het gebied van CAD, GIS, GPS ontvangers, pencomputers. Een voorbeeld vanuit Zeeland, hoe de gegevens verzameld en verwerkt worden
help
Overheid sluit deuren van papierwinkel : e-overheid leidt tot efficiëntere overheidsdienstverlening en minder administratieve lasten \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]Website e-overheid - Website Het Waterschapshuis
Peters, N. \ 2006
Om de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren en de administratieve lasten te drukken, heeft het kabinet besloten beter gebruik te maken van informatie- en communicatietechnologie, ook wel aangeduid met de term 'e-overheid.' De watersc ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.