Login

Hydrotheek

help
Vijfenzeventig jaar deskundig in weg en water, 1927-2002 : Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Wegbouwkundige Dienst, Rijkswegenbouwlaboratorium [Boek]
Neve, R. de \ 2002
help
Assetmanagement van natte infrastructuur [: thema water] \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Voortman, H. \ Seinen, W. \ 2012
De wereld van de constructieve waterbouw is de laatste jaren flink in beweging. De toetscyclus voor primaire waterkeringen, het programma Risico Inventarisatie Natte Kunstwerken (RINK) en het Programma Asset Management (PAM) van Rijkswaterstaat, geve ...
help
Combineren van onder- en bovengrondse infrastructuur met bomen [Boek]
Groot, R. de \ Heit, R. \ 2012
Het goed combineren van bomen en infrastructurele voorzieningen vraagt om integrale ontwerpen, efficiënte oplossingen bij problemen en een zorgvuldige toepassing van de beschikbare technieken. Deze publicatie geeft praktische informatie om dit te doe ...
help
Infratech ook bij jongeren succesvol \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2011
De keuze van het thema 'Samenwerking in de infraketen' voor Infratech, die van 11 tot en met 14 februari 2011 plaatsvond in Ahoy Rotterdam, bleek een schot in de roos. De vakbeurs heeft volgens de organisatie een recordaantal van ruim 20.000 bezoeker ...
help
Infrastructuur en netwerken : klimaat en vitale infrastructuur [Boek]
[2014]
Onderzoekers, beleidsmakers en ondernemers werkten in Kennis voor Klimaat samen aan manieren om Nederland klimaatbestendiger te maken. Binnen het thema Infrastructuur en Netwerken is de samenhang onderzocht van vitale infrastructuren en zijn manieren ...
help
Verkenning Klimaatverandering en infrastructuur [Boek]
Wit, S. de \ 2009
Wat is de bestaande kennis op het gebied van klimaatadaptatie en welke kennisleemten zjin er? State of the art van Klimaatverandering en infrastructuur. Bij het vormgeven van klimaatadaptatie verdient infrastructuur bijzondere aandacht. Een goed func ...
help
Water : de bepalende factor voor ruimtelijke structuur en inrichting \ Watertovenaars : Delftse ideeen voor nog 200 jaar Rijkswaterstaat [Hoofdstuk uit boek]
Huisman, P. \ Angremond, K. d' \ Schiereck, G.J. \ 1998
help
Aanpassen met beleid : bouwstenen voor een integrale visie op klimaatadaptatie [Boek]
Ligtvoet, W. \ Bree, L. van \ Dorland, R. van \ 2013
In het Deltaprogramma ligt de focus op waterveiligheid, zoetwatervoorziening en het klimaatbestendig maken van steden. Daarmee zijn de overheersende gevolgen van klimaatverandering al behoorlijk gedekt. Niettemin vraagt de Nationale Adaptatiestrategi ...
help
Verloren rivieren \ Kennislink.nl [Artikel]
Roekel, A. van \ 2013
Honderden riviertjes, beken en andere stroompjes liggen verborgen onder onze voeten, overdekt door keien en asfalt. Vaak om redenen van hygiëne en de behoefte aan nieuwe infrastructuur zijn de rivieren in stedelijke gebieden de laatste eeuwen overdek ...
help
Praktische handleiding belevingswaardenonderzoek [Boek]
Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer \ 2006
Belevingswaardenonderzoek (BWO) biedt projectleiders een waardevol instrument bij de planvorming en realisatie van infrastructurele werken. Het brengt het perspectief van de burger in beeld. In een BWO wordt de kwaliteit van de leefomgeving vastgeste ...
help
InfraTech deze keer iets minder 'nat' : thema InfraTech \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2010
Water is een minder prominent thema dan gehoopt tijdens InfraTech 2011, de tweejaarlijkse beurs over infrastructuur. Dat geldt niet alleen op de beursvloer, maar eveneens voor het uitgebreide kennisprogramma. “Ik heb de indruk dat er in de waterwerel ...
help
Veerman en Elverding: vernieuwing in waterbeleid en uitvoering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Deelstra, Y. \ Keetelaar, J. \ Kabout, J. \ Zwam, H. van \ 2009
In 2008 omarmde het kabinet twee vernieuwende adviezen. De tweede Deltacommissie en de adviescommissie Versnelling Besluitvorming Infrastructurele Projecten, beter bekend als de commissies Veerman en Elverding, leggen beide omvangrijke en verstrekken ...
help
Innoveren, een kwestie van doen : visie op de verschillende rollen van Verkeer en Waterstaat [Boek]
Zeeuw, F. de \ Raad voor Verkeer en Waterstaat \ 2005
De Raad Verkeer en Waterstaat benadrukt, dat kennisontwikkeling onvoldoende is om innovatie tot stand te brengen. De overheid zal in (publieke) sectoren waarin kennisontwikkeling een dominante rol speelt, de focus meer moeten leggen op de economische ...
help
Innovatie mobiliteit en water : voor een bereikbaar, schoon en veilig Nederland - Innovatiebrief [Boek]
Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ 2006
Het Innovatieberaad Mobiliteit en Water bestaat uit sleutelfiguren van de sectoren Verkeer, Bouw, Logistiek, Luchtvaart en Water en ontwikkelde zich van een platform dat verschillende visies en sectorale ervaringen met elkaar deelde naar een platform ...
help
Lange termijn overwegingen bij de planning van drinkwaterinfrastructuur \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Meijer, M. \ 2000
Met welke onzekerheden hebben drinkwaterbedrijven te kampen bij besluiten over vervanging of uitbreiding van de infrastructuur? Zeven bronnen van onzekerheden passeren met voorbeelden de revue (watervoorraden; de vraag naar drinkwater; regelgeving; f ...
help
De ondergrondse toekomst : toekomstverkenningen in de drinkwatersector (2) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Stemgee, K. \ Bauwens, A. \ Boomen, M. van den \ 2003
Hoe zal de ondergrondse infrastructuur er over twintig jaar uitzien? Chaos of orde? Of gebruiken we dan helemaal geen ondergrondse leidingen meer? Uit drie toekomstbeelden is af te leiden met welke potentiële ontwikkelingen waterleidingbedrijven moet ...
help
Hoogte kanteldijk dijkring 14 : Blankenburgverbinding [Boek]
Bus, C.A. \ 2014
De Blankenburgverbinding, voorheen Noord Westelijke Oeververbinding (NWO), is de verbinding tussen de A15 Maasvlakte/Mainport Rotterdam en de A20 West-land/Haaglanden. De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft in de ontwerp-rijksstructuurvisie h ...
help
De haven wordt weer stad : samenwerking uit pure noodzaak \ Waterwonen [Artikel]
Wesselink, J.-W. \ 2009
De Rotterdamse Stadshavens (1.600 ha) zijn misschien wel de grootste binnenstedelijke herontwikkelingslocatie van Nederland. Havens, waar nu schepen worden gelost, krijgen de komende 30 jaar een veel meer stedelijk karakter waar wordt gewerkt, maar o ...
help
Rijksweg A2/A67, randweg Eindhoven \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Ketelaars, R. \ 2009
De bestaande A2/A67 Randweg Eindhoven wordt tussen 2006 en medio 2010 uitgebreid van 2 naar 4 rijbanen. Er wordt een systeem aangelegd waarbij het doorgaande verkeer wordt gescheiden van het regionale verkeer. Het doorgaande verkeer Utrecht - Maastri ...
help
Flowlands : basing planning on transport and water networks \ ILRI workshop: water and food security in (semi-)arid areas : proceedings of the [second] Wageningen water workshop 1998, [2-4 November] [Hoofdstuk uit boek]
Tjallingii, S.P. \ Langeveld, J.W.M. \ Bus, L. \ 1999
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.