Login

Hydrotheek

help
Innovatie en governance: een logische combinatie \ Water governance [Artikel]
Diepeveen, A. \ Neijland, R. \ 2012
Innovatie staat voor vernieuwing, flexibiliteit en het nemen van risico. Governance, daarentegen, is gericht op sturing, regels en beheren, en lijkt daarmee haaks te staan op innovatie. Toch gaan ze hand in hand, zoals is gebleken tijdens het Innovat ...
help
De wateruitdagingen : tussenstand december 2006 : tweede fase van de WINN-verkenning naar de maatschappelijke waterinnovatieopgaven van Rijkswaterstaat/ [red.: Willem Bruggeman, Iris Casteren van Cattenburch] [Boek]
Bruggeman, W. \ Casteren van Cattenburch, I. \ cop. 2006
WINN, het waterinnovatieprogramma van Rijkswaterstaat, startte begin 2006 met een onderzoek naar de maatschappelijke trends rond water. Doel van dat onderzoek is om de waterinnovatieopgaven voor Rijkswaterstaat te benoemen. Welke invloed heeft bijvoo ...
help
Innovatie rode draad bij nieuwe bestuursleden STOWA \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2016
STOWA is de afgelopen maanden vier nieuwe bestuursleden rijker geworden. Het gaat om Michiel van Haersma Buma, Peter Ketelaars, Jacqueline Verbeek-Nijhoff en Wiebe van der Ploeg. Ze stellen zich graag aan u voor en vertellen wat hun binding is met ST ...
help
Nut en noodzaak van slibonderzoek \ H2O online [Artikel]
Heijkoop, D. \ Koornneef, E. \ Roeleveld, P. \ 2015
In de afvalwaterzuivering is de afgelopen jaren de aandacht verschoven van de waterlijn naar de sliblijn. Dit artikel betoogt dat toegepast labonderzoek, en de juiste vertaling van de resultaten naar maatregelen en businesscases, veel problemen kan v ...
help
Spraakwater: contra intuïtief innoveren in de waterwereld \ Water governance [Artikel]
Termeer, C.J.A.M. \ 2012
Veel innovaties in de waterwereld ontmoeten in eerste instantie vooral scepsis, denk aan wateropslag onder kassen, waterhouderijen of waterdiensten. Hoe komt het nu dat wanneer innovaties aan de orde zijn, mensen al snel roepen dat het niet kan of da ...
help
TRIZ: inventief oplossen van (water)problemen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Trietsch, E. \ Gras, B. \ Kooiman, J.W. \ 2004
Voor het bedenken van technische innovaties en het oplossen van technische problemen wordt meestal ‘brainstorming’ gebruikt of wordt getracht oplossingen te genereren via 'trial-and-error', vaak met gering succes. Hoe kan dit efficiënter? Voor het sy ...
help
Watersector moet zich meer op de markt richten : aanzien watersector uit zich niet in export \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2005
Dit jaar nog moet de watersector beginnen aan een nieuwe, marktgerichte aanpak, gericht op het buitenland. Innovaties moeten ook daadwerkelijk aan de man gebracht worden. De sector moet daarbij niet alleen Nederland, maar heel Europa als zijn thuisma ...
help
Waterzakken leiden tot forse ruimtebesparing : innovatieve vormen van waterberging \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bals, J. \ Rijsberman, M. \ Adel, J. van den \ 2005
De ruimte in Nederland staat in een toenemende mate onder druk. Waterbeheerders zoeken ruimte voor uitbreiding van het oppervlaktewater, projectontwikkelaars en planologen claimen dezelfde ruimte voor stedelijke ontwikkelingen en natuurbeschermers wi ...
help
Ontwikkelingen in Japan op het gebied van watertechnologie : Japanners bezoeken Nederland op vijfde workshop \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Pereboom, J. \ Megen, R. van \ Loosdrecht, M. van \ 2005
Japan is al enkele decennia een trouwe partner van Nederlandse watertechnologie. Verschillende Nederlandse organisaties werken succesvol samen met Japan. Voor de vijfde keer kwamen daarom vertegenwoordigers van de watersector uit beide landen bijeen ...
help
Blauw goud moet nu gaan blinken : financiële sector moet 'moeilijke markt' tot bloei brengen [geldstromen] \ WaterForum [Artikel]
Elshof, L. \ 2013
De watersector heeft een belofte in te lossen. Water geldt voor trendwatchers, economen, wetenschappers én beleidsmakers bij de overheid als een van de groeimarkten van de toekomst. Dat geldt voor de deltatechnologie – denk alleen maar aan de bescher ...
help
Leren met water : kennisconferentie water 22.04.2008 [Website]
[2008]
Op 22 april vond in Rotterdam voor de tweede maal de kennisconferentie Leren met Water plaats, georganiseerd door de stichting Leven met Water, het Kennisplatform NBW, STOWA en InnovatieNetwerk i.s.m. CURNET. Op de conferentie werden de resultaten ge ...
help
Huub Savenije, hoogleraar hydrologie aan de TU Delft: "Zonder veldwerk geen innovatie" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2009
Dagelijks worden we geconfronteerd met de heersende financiële crisis en de gevolgen daarvan. In grote aantallen worden wereldwijd, maar ook in Nederland, banen geschrapt. Baken in deze storm zou kunnen zijn dat ‘Nederland kennisland’ één van de bele ...
help
Tijd rijp voor 'intelligente' watervoorziening : domme data of slimme informatie? : thema [Drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schotsman, R. \ Lubbers, C. \ Eekeren, M. van \ Jutte, F. \ 2011
We meten steeds meer, maar weten we dan ook meer? Niet als we verzuipen in de 'domme data', zeggen ze bij Royal Haskoning. Wel als een intelligent leidingnet - voorzien van smart-soft sensoren - zichzelf controleert, bestuurt en dus beheerst. Die sit ...
help
Veerman vreest gevolgen aanpak huidige kabinet \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2011
Cees Veerman heeft als scheidend voorzitter van de Raad van Toezicht van het programma Kennis voor Klimaat stevige kritiek geuit op de handelwijze van het nieuwe kabinet ten aanzien van (innovatie in) het waterbeheer. Tijdens de conferentie Knooppunt ...
help
De eerste ‘energiefabriek’ van Waterschap Groot Salland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Evenblij, H. \ Pinkse, H. \ 2012
Uit het afvalwater van Kampen wordt evenveel energie gehaald als nodig is om het afvalwater te zuiveren en het slib te verwerken. Voor de vernieuwde Kamper rioolwaterzuivering van Waterschap Groot Salland betekent dit dat de zuivering van afvalwater ...
help
Innovaties voor rwzi's in Limburg \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2012
De installaties die het rioolwater in Limburg zuiveren, worden in de toekomst modulair en duurzaam gebouwd. De nieuwe installaties kunnen op maat zuiveren, inspelen op veranderingen in de omgeving en maken gebruik van de meest recente zuiveringstechn ...
help
Uitbreiding rwzi Garmerwolde op basis van prestatie-inkoop \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Frans, O. \ 2012
De grootste rioolwaterzuivering in Noord-Nederland, in Garmerwolde, breidt uit. Het consortium GMB Civiel / Imtech Infra is in opdracht van Waterschap Noorderzijlvest begonnen met de bouw van een innovatieve en energiezuinige Nereda zuiveringsinstall ...
help
Relevante vragen voor kennis- en innovatieagenda van het waterschap \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Brink, P. van den \ Haan, J. de \ 2012
Welke kennisvragen zijn voor een waterschap relevant om op te pakken? De onderstaande wegingsmethode maakt het volgens ondergetekenden mogelijk om voor de gehele organisatie een uniforme werkwijze te hanteren om de meest relevante kennisvragen te sel ...
help
Gruisontwatering biedt nieuw perspectief op verbeteren slibverwerking \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boesten, M. \ Poiesz, W. \ Reus, D. de \ Haijer, A. \ 2012
Omdat slibontwatering signifi cant beter kan, werken de Rijksuniversiteit Groningen, Waterschap Noorderzijlvest en ingenieursbureau Water & Energy Solutions sinds 2009 aan optimalisatie van mechanische slibontwatering. Wanneer bij mechanische ontwate ...
help
Dutch rainmaker leeft van de wind \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Smit, R. \ 2013
Het lijkt een gouden vondst: een windmolen die waterdamp omzet in water. Ideaal voor warme regio's waar een schreeuwend tekort is aan water. Dat dacht in elk geval Piet Oosterling. Hij is uitvinder van onder andere melkrobots en hij bedacht ook de wi ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.