Login

Hydrotheek

help
Hoogwater en de sterkte van dijken : terugblik op het hoge water \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Jorissen, R.E. \ 1995
help
Impact of river training and retention measures on flood peaks along the Rhine \ Journal of hydrology [Artikel]
Lammersen, R. \ Engel, H. \ Langemheen, W. van de \ 2002
help
The effect of flooding on the recruitment of reed marsh and tall forb plant species \ Vegetatio : acta geobotanica : revue internationale de phytosociologie, ecologie et phytogeographie : organe officiel de l'Association internationale de phytosociologie [Artikel]
Lenssen, J.P.M. \ Dolle, G.E. ten \ Blom, C.W.P.M. \ 1998
help
Wie is er bang voor water? Dl. 2. Dijken \ Natuur en techniek : natuurwetenschappelijk en technisch maandblad [Artikel]
Deen, J. van \ 1995
help
Laag land, hoog water : Nederland en zijn rivierdijken \ Geografie [Artikel]
Borger, G.J. \ 1996
help
Hoe snel loopt de polder vol? : rekenmodel voor bresgroei in zanddijken \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Visser, P.J. \ 1999
Voor het berekenen van de bij een dijkdoorbraak te verwachten schade is het noodzakelijk het verloop van de inundatie van de polder te kennen. Een mathematisch model is daarom ontwikkeld voor de groei van het stroomgat in een doorbrekende dijk en het ...
help
Normering regionale wateroverlast : olie of zand? \ ROM : maandblad voor ruimtelijke ontwikkeling [Artikel]
Knaap, W.G.M. van der \ Immink, I. \ Wielen, H. van der \ 2005
Normering regionale wateroverlast moet binnenkort een cruciale rol gaan vervullen in de afstemming tussen gemeenten, waterschappen en provincies. Voorlopig is de praktijk weerbarstig : de bestuurlijk-organisatorische complexiteit in het stedelijk wat ...
help
Proeven met waterberging in Friesland succesvol : inundatie van landbouwgrond en natuurgebied \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2004
Inundatieproeven in Friesland zijn dermate succesvol geweest dat een vervolg reeds is opgestart. De resultaten van de eerste serie proeven met het onder water laten lopen van landbouwgrond en natuurgebied hebben hiervoor voldoende gunstige resultaten ...
help
River flood protection in the Netherlands \ 2nd International conference on river flood hydraulics [Hoofdstuk uit boek]
Wijbenga, J.H.A. \ Lambeek, J.J.P. \ Mosselman, E. \ 1994
help
De vernieling van de Rijndijk bij Elden en haar gevolgen \ Boor en spade =: Auger and spade : verspreide bijdragen tot de kennis van de bodem van Nederland [Artikel]
Edelman, C.H. \ Pijls, F.W.G. \ 1948
Eerder verschenen in: Tijdschrift KNAG 63(1946). Dit artikel bevat een RAF luchtfoto, met het effect van de uitschurende werking van de rivierklei
help
Inschatting extra economische landbouwschade bij overstroming van zout in plaats van zoet \ Standaardmethode schade aan LNC-waarden als gevolg van overstromingen : methode voor het bepalen van de gevolgen van overstromingen voor de aspecten opgaande begroeiing, vegetatie, aquatische ecosystemen en historische bouwkunde [Hoofdstuk uit boek]
Wösten, J.H.M. \ 2003
help
Geen sneeuw maar wateroverlast Noord-Holland \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Lammers, O. \ 2005
Was op 25 november heel Nederland in de ban van de plotselinge zware sneeuwval, in het gebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier was men met man en macht (100 man) bezig het water de baas te worden. En het was nog even spannend ook. In de ...
help
Luctor et submergo? : een beschouwing over water in de polder \ Topos : periodiek over landschapsarchitectuur, ruimtelijke planning en sociaal-ruimtelijke analyse [Artikel]
Marrewijk, A.A.M. van \ 2006
Hoe gaan we om met een geleidelijke stijging van de zeespiegel op lange termijn; wat kunnen we leren van de geschiedenis; hoe groot is onze bereidheid om tijdig maatregelen te nemen. Dit artikel geeft een helder betoog hoe beleidsmakers en bestuurder ...
help
Investigating the announcement effects in flood risk management : using the designation of emergency inundation areas as a quasi-experiment \ Proceedings of the 53rd Annual North American Meetings of the Regional Science Association International, November 16th - 18th 2006 [Congresverslag]
Daniel, V.E. \ Florax, R.J.G.M. \ Rietveld, P. \ 2006
The use of emergency inundation areas is one of the tools dedicated to flood risk management. In the Netherlands, zones at risk along rivers are protected by dike rings. The probability of a dike break is set as small as possible and is guaranteed by ...
help
Verslag van de stormvloed van 20 december 1991 (SR65) [Boek]
Nederland. Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ 1992
help
Deltaplan grote rivieren : basisrapport [Boek]
Nederland. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat \ 1995
help
Safe dams and dikes, how safe? \ Dams and dikes in development : proceedings of the symposium at the occasion of the World Water Day, 22 March 2001 [Hoofdstuk uit boek]
Vrijling, J.K. \ 2003
help
Hoogwaternormering regionale watersystemen [Boek]
Kok, M. \ HKV Lijn in water \ Alterra \ 2000
help
Model appropriateness for simulation of climate change and river flooding \ Computational methods, surface water systems and hydrology [Hoofdstuk uit boek]
Booij, M.J. \ 2000
help
Kans op nieuwe norm overstroming \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Keijts, B. \ 2000
De voorzitter van de Technische Adviescommissie van de Waterkeringen geeft aan dat de commissie met nieuw berekende overstromingskansen voor een aantal dijkringen bezig is. Deze zullen een beter beeld geven van de veiligheid van een gebied tegen over ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.