Login

Hydrotheek

help
Beheer van zonnebaarsinvasies : controleren is beter dan genezen : infoblad veldwerkpaatsen [Boek]
Terhürne, R. \ 2013
De Noord-Amerikaanse zonnebaars (Lepomis gibbosus) wordt in Nederland geïmporteerd voor vijvers en aquaria. Overtollige vis komt terecht in natuurlijke wateren, met alle gevolgen van dien. Bedreigde soorten, zoals knoflookpad, boomkikker en kamsalama ...
help
Landelijke praktijkproef bestrijding 'Japanse' duizendknoop van start \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Groot, C. de \ Oldenburger, J. \ 2013
Meer dan 25 Nederlandse terreinbeheerders zijn in 2013 in samenwerking met Stichting Probos gestart met een landelijke praktijkproef die tot doel heeft effectieve bestrijdingsmethoden voor duizendknoop te vinden. Duizendknoop is een uitheemse planten ...
help
Een effectieve aanpak van invasieve exoten in Nederland: inventarisatie van verbetervoorstellen voor juridische instrumenten op nationaal niveau [Boek]
Hoop, L. de \ Hollander, H. \ Hullu, E. de \ Kessel, N. van \ Kleef, H.H. van \ Lam, T.E.P.A. \ Odé, B. \ Schiphouwer, M. \ Spikmans, F. \ Leuven, R.S.E.W. \ 2015
Het doel van dit project is drieledig, namelijk de inventarisatie van: 1) relevante juridische knelpunten waar in de praktijk tegenaan wordt of kan worden gelopen bij de uitvoering van surveillance-, eliminatie- of beheersmaatregelen voor invasieve e ...
help
Bestrijden exoten : 'dat is een heel gedoe' \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Moerman, A. \ 2015
De cabomba caroliniana, oftewel de waterwaaier, is een invasieve exoot. De waterplant verspreidt zich razendsnel en bestrijding lijkt een gevecht tegen de bierkaai. Bij de Loosdrechtse Plassen gloort dit voorjaar enige hoop in de strijd tegen de door ...
help
Concept-afwegingskader beheersing invasieve oever- en waterplanten [Boek]
Dijk, C. van \ Riemens, M. \ 2014
Uitheemse, woekerende oeverplanten en waterplanten kunnen voor veel problemen zorgen in de waterbeheersing. Dan is bestrijding gewenst. Dit rapport is een eerste stap in de ontwikkeling van een volwaardig afwegingskader voor het kiezen van de meest a ...
help
Risk analysis of the non-native Fanwort (Cabomba caroliniana) in the Netherlands [Boek]
Matthews, J. \ 2013
The probability of C. caroliniana arriving in the Netherlands is determined largely by the plant trade. C. caroliniana is one of the most frequently imported aquarium plants to the Netherlands, representing over 30% of the total import volume, and is ...
help
A risk analysis of the Chinese mitten crab in The Netherlands [Boek]
Bouma, S. \ Soes, D.M. \ 2010
The Chinese mitten crab is an exotic crustacean already present in high numbers for many years. To get more of an insight into the occurrence of the Chinese mitten crab in The Netherlands, any possible ecological, economical and social impacts, and t ...
help
A risk analysis of exotic trout in the Netherlands [Boek]
Soes, D.M. \ Broeckx, P.-B. \ 2010
De salmoniden zijn, zowel voor de consumptie als voor de hengelsport, erg gewild. Nadat de inheemse soorten sterk achteruitgingen is men in Europa gaan experimenteren met Noord-Amerikaanse soorten. Verschillende van deze soorten hebben habitateisen d ...
help
Risk analysis of non-native Curly Waterweed (Lagarosiphon major) in the Netherlands [Boek]
Matthews, J. \ 2012
Curly Waterweed (Lagarosiphon major) is an aquatic plant, non-native to the Netherlands. After first being observed in 2003 in the Soest administrative area, L. major has been recorded in the southern and northern provinces. Previously, there was a l ...
help
A risk analysis of bigheaded carp (Hypophthalmichthys sp.) in the Netherlands [Boek]
Soes, D.M. \ 2011
Two species of bigheaded carp (silver carp and bighead carp) are known to be invasive species of special concern. To gain insight into the occurrence of the alien bigheaded carp species in the Netherlands, the possibility of them becoming invasive, t ...
help
A risk analysis of sunfishes (Centrarchidae) and pygmy sunfishes (Elassomatidae) in the Netherlands [Boek]
Soes, D.M. \ 2010
The family Centrarchidae includes about 34 species, which all have their native range in North America. In the Netherlands the most ill famous member is Lepomis gibbosus. This in the Netherlands invasive species is the only member of the family with ...
help
Risk analysis of exotic fish species included in the Dutch Fisheries Act and their hybrids [Boek]
Schiphouwer, M.E. \ Kessel, N. van \ Matthews, J. \ Leuven, R.S.E.W. \ Koppel, S. van de \ Kranenbarg, J. \ Haenen, O.L.M. \ Lenders, H.J.R. \ Nagelkerke, L.A.J. \ Velde, G. van der \ Crombaghs, B.H.J.M. \ Zollinger, R. \ 2014
In dit rapport worden de risico’s geanalyseerd van exotische vissoorten die zijn opgenomen in de Visserijwet en hun hybriden. De volgende soorten en één specifieke hybride zijn in de analyse meegenomen: beekridder (Salvelinus alpinus); roofblei (Leuc ...
help
Aquatische exoten vroeg detecteren via eDNA : case study rivierkreeften [thema kleinschalige innovaties groenblauwe ruimte] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Groot, G.A. de \ Laros, I. \ Ottburg, F.G.W.A. \ Roessink, I. \ 2014
Aquatische exoten laten kleine hoeveelheden DNA achter in hun leefmilieu, zogenaamd environmental DNA of eDNA. Daarmee kan de aanwezigheid van bepaalde exoten op een eenvoudige manier (anlyse van watermonsters) worden aangetoond. Deze detectietechnie ...
help
Dé bestrijdingsmethode nog niet gevonden : drie jaar praktijkproef duizendknoop \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Vrolijk, M. \ 2015
Een ding is duidelijk, na drie jaar is dé bestrijdingsmethode tegen Japanse duizendknoop nog niet gevonden. De vijf onderzochte methoden geven stuk voor stuk wisselende resultaten. Toch lijkt één submethode - het stengel voor stengel injecteren met g ...
help
Risicobeoordeling en uitzetcriteria voor de uitheemse quaggamossel (Dreissena rostriformis bugensis) in Nederland [Boek]
Hoop, L. de \ Bruijs, M.C.M. \ Collas, F.P.L. \ Dionisio Pires, L.M. \ Dorenbosch, M. \ Gittenberger, A. \ Matthews, J. \ Kleef, H.H. van \ Velde, G. van der \ Vonk, J.A. \ Leuven, R.S.E.W. \ 2015
Het doel van dit project is drieledig, namelijk 1) het uitvoeren van een risicobeoordeling van de quaggamossel in Nederland, 2) het opstellen van een protocol met beoordelingscriteria voor ontheffingsverzoeken ingevolge de Ffw voor het uitzetten van ...
help
Bedreigen invasieve exoten onze beken? \ De wijerd [Artikel]
Schoutens, A. \ 2015
De Nederlandse flora en fauna wordt steeds meer divers. Tussen deze planten en diersoorten zitten echter ook zeer agressieve die uit kunnen groeien tot invasief. Deze soorten verrijken de Nederlandse flora en fauna niet maar zijn een bedreiging voor ...
help
Verantwoorde verwerking van Japanse duizendknoop : essentiële schakel in effectieve bestrijding [Boek]
BVOR \ [2015]
Japanse duizendknoop is een sterk woekerend kruid. Zodra de plant zich ergens heeft gevestigd en voldoende licht heeft, is deze heel moeilijk weg te krijgen. De plant tast infrastructuur en funderingen aan, en overwoekert andere planten. Effectieve b ...
help
Inpassen of verdringen? Ongewervelde exoten in zoetwaterecosystemen \ De levende natuur [Artikel]
Verdonschot, R.C.M. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2014
In zoete wateren is het vinden van ongewervelden die van oorsprong niet inheems zijn eerder regel dan uitzondering. Maar zijn er eigenlijk verschillen tussen watertypen en zo ja, waardoor worden deze veroorzaakt? Om hier inzicht in te krijgen, hebben ...
help
Verspreiding van rivierkreeften en risico’s voor baggeraanwas in het beheergebied van Waterschap Rivierenland \ H2O online [Artikel]
Gylstra, R. \ Bois, T. du \ Koese, B. \ Soes, M. \ 2016
Waterschap Rivierenland heeft onderzoek uitgevoerd naar de verspreiding van rivierkreeften in de KRW-waterlichamen. Op vrijwel alle 103 locaties zijn uitheemse soorten aangetroffen. Dat betekent dat op al die locaties rekening gehouden moet worden me ...
help
Opmars exotische grondels \ Tussen Duin en Dijk [Artikel]
Timmermans, G. \ Goverse, E. \ 2016
Vier exotische grondelsoorten koloniseren de Nederlandse wateren in rap tempo. Ook Noord-Holland is bereikt en de verwachting is dat de komende jaren deze grondels op veel locaties zullen verschijnen en een bedreiging vormen voor de inheemse vissoort ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.