Login

Hydrotheek

help
Tekst bij de bodemkundige overzichtskaart 1:10.000 van een gedeelte van de Bommelerwaard (volgens opname Sept.-Dec. 1943, Juni-Sept. 1944) [Boek]
Hoeksema, K.J. \ 1944
Verslag van een van de eerste bodemkarteringen (tijdens de tweede wereldoorlog) van Nederland, die resulteerden in de oprichting van de Stichting van Bodemkartering. Het betreft gegevens over overslaggronden ontstaan door dijkdoorbraken en de stroomg ...
help
Het oppervlaktewater getypeerd: de eerste Nederlandse watertypenkaart \ Agro informatica : tijdschrift van de Vereniging voor Informatici werkzaam in de Agrarische Sector [Artikel]
Puijenbroek, P. van \ Clement, J. \ 2008
Bij het Planbureau voor de Leefomgeving (voorheen Milieu- en NatuurPlanbureau) en Alterra wordt gewerkt aan het beschikbaar stellen van digitale basiskaarten op het gebied van natuur en milieu. Het doel hiervan is om een samenhangende set van kaarten ...
help
Validatie van grondwaterstandskaarten met behulp van de Landelijke Steekproef Kaarteenheden \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Knotters, M. \ Hoogland, T. \ Brus, D.J. \ 2013
Verschillende kaarten geven de diepte tot het freatische grondwater aan. Voorbeelden zijn de kaart van de grondwaterdynamiek, en kaarten die zijn gemaakt met modelinstrumentaria zoals het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium en de hydrologische com ...
help
Atlas 2001 : Atlas der Überschwemmungsgefährdung und möglichen Schäden bei Extremhochwasser am Rhein = Atlas de lì aléa dínondation et des dommages potentiels en cas de crues extrêmes sur le Rhin = Atlas van het overstromingsgevaar en mogelijke schade bij extreem hoogwater van de Rijn [Kaart]
Schnatz, I. \ Busskamp, R. \ Internationale Kommission zum Schutz des Rheins \ 2001
help
Waterschap Peel en Maasvallei vernieuwt kaartcommunicatie \ VI matrix [Artikel]
Bode, J. \ 2009
Overheden hebben de afgelopen jaren hun best gedaan om digitale kaarten via internet te ontsluiten. Helaas hebben ze daarbij veelal slechts ‘digitale kaartenbakken’ ontwikkeld, waar een doorsnee burger niet veel mee kan of wil. Het Venlose waterschap ...
help
Verdwenen kaarten : schatten van de schappen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ayar, B. \ 2011
Net als veel andere waterschappen kan het hoogheemraadschap van Delfland zich bogen op een grote kaartenrijkdom. Het schap heeft vele overzichtskaarten. De oudste is die van Mathijs de Been van Wena uit 1606. De kaart, of eigenlijk schilderij, is uni ...
help
Een proef voor revisie van grondwatertrappen op kaartblad 27 oost (Heerde) [Boek]
Hamming, C. \ 1983
help
Beken Atlas Veluwe [Kaart]
2016
Bekenatlas van de Veluwe.
help
Hydrologische veldkenmerken en interpretatie van kaarten toegepast op het waterschap Salland [Boek]
Bon, J. \ 1970
help
Methoden van Gt-actualisatie schaal 1 : 50000 : een kwantitatieve vergelijking van kwaliteit en kosten [Boek]
Finke, P.A. \ Holst, A.F. van \ Groot Obbink, D.J. \ 1995
help
De bodemkundig-hydrologische gesteldheid van het terrein "Beerzerveld" (gem. Ommen) [Boek]
Dekkers, J.M.J. \ 1988
help
De bodemgesteldheid in de stroomgebieden van de Eefsebeek, Dommerbeek en Flierdebeek (ontwateringsplan "Eefsebeek") [Boek]
Buitenhuis, A. \ 1962
help
An ecohydrological sketch of climate change impacts on water and natural ecosystems for the Netherlands: bridging the gap between science and society \ Hydrology and earth system sciences [Wetenschappelijk artikel]
Witte, J.P.M. \ Runhaar, J. \ Ek, R. van \ Hoek, D.C.J. van der \ Bartholomeus, R.P. \ Batelaan, O. \ Bodegom, P.M. van \ Wassen, M.J. \ Zee, S.E.A.T.M. van der \ 2012
For policy making and spatial planning, information is needed about the impacts of climate change on natural ecosystems. To provide this information, commonly hydrological and ecological models are used. We give arguments for our assessment that mode ...
help
Historisch kaartlezen : schatten van de schappen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ayar, B. \ 2014
Waterschapskaarten zijn er in alle soorten en maten. Exemplaren van deze kaarten vinden we ook in de privé-collectie van oud-hoogheemraadlid en kaartenverzamelaar John Steegh. De collectie van maar liefst 10.000 kaarten en 1.350 atlassen omvat divers ...
help
Vochttrappen en grondwatertrappen en hun betekenis voor de landbouw in de Groninger veenkolonien \ Boor en spade =: Auger and spade : verspreide bijdragen tot de kennis van de bodem van Nederland [Artikel]
Smet, L.A.H. de \ Daniels, D. \ 1965
help
Het ontsluiten van databanken met GIS \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Beets, W. \ Oostwoud, D.J. \ 2011
We zijn er inmiddels aan gewend dat eindeloos veel gegevens over de wereld beschikbaar komen via het internet. Niet iedereen beseft echter wat allemaal mogelijk is met deze gegevens. In dit artikel wordt ingegaan op het combineren van en rekenen met ...
help
Automated global water mapping based on wide-swath orbital synthetic-aperture radar \ Hydrology and earth system sciences [Artikel]
Westerhoff, R.S. \ Kleuskens, M.P.H. \ Winsemius, H.C. \ Huizinga, H.J. \ Brakenridge, G.R. \ Bishop, C. \ 2013
This paper presents an automated technique which ingests orbital synthetic-aperture radar (SAR) imagery and outputs surface water maps in near real time and on a global scale. The service anticipates future open data dissemination of water extent inf ...
help
De grenzen van waterschappen in beeld : naar een uniform landelijk bestand van waterschapsgrenzen \ Geo-info : tijdschrift voor geo-informatie Nederland [Artikel]
Damoiseaux, M. \ 2005
De Unie van Waterschappen heeft in 2004 een uniform GIS bestand met waterschapsgrenzen samengesteld op basis van TOP10vector. Dit artikel geeft technische achtergronden bij de totstandkoming van één bestand: een integratie van de werkgebieden van de ...
help
De Bosatlas van het klimaat [Kaart]
Sluijter, R. \ cop. 2011
Iedere Nederlander praat er over. We hebben ander weer dan vroeger. Maar wat verandert er precies? Hoe meet je dat? En wat betekent dat voor de Nederlandse samenleving? Wij introduceren, in samenwerking met het KNMI, De Bosatlas van het klimaat, een ...
help
Using soil maps to predict nitrate leaching with a regional transport model \ Vulnerability of soil and groundwater to pollutants : international conference Noordwijk aan Zee, The Netherlands, March 30 - April 3, 1987 [Hoofdstuk uit boek]
Vries, W. de \ Kragt, J.F. \ Breeuwsma, A. \ 1987
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.