Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Monitoring van macrofauna in ondiepe oeverstroken langs het Twenthekanaal (2003) [Boek]
Klutman, A.G.M. \ Boedeltje, G. \ 2003
Sinds 1993 worden de samenstelling en ontwikkeling van de macrofauna in natuurvriendelijke oevers langs de Twenthekanalen gevolgd. Dit vindt plaats op drie locaties die zich bevinden ter hoogte van Goor, bij de Mogezompsebrug en de Dochterensebrug. D ...
help
Het beheer van ondiepe oeverstroken langs de Twenthekanalen 2004-2014 [Boek]
Boedeltje, G. \ 2003
Van juni 1998 t/m juli 2002 is een uitgebreid onderzoek uitgevoerd in ondiepe oeverstroken langs de Twenthekanalen en enkele kanalen in Noord-Brabant, waarin wortelende waterplanten centraal stonden. Deze waterplanten (waaronder fonteinkruiden, aarve ...
help
De rol van slibophoping bij eutrofiëring in stagnante ondiepe oeverstroken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boedeltje, G. \ Smolders, A.J.P. \ Duijn, P. \ 2004
Slibophoping is één van de problemen die zich voordoen in ondiepe waterzones achter vooroeververdedigingen langs kanalen en meren. In het bijzonder in oeverzones met stilstaand water vormen zich bovendien kroosdekken die de aquatische biodiversiteit ...
help
Natuurvriendelijke oever Spaarnwoude : monitoring 2004-2007 [Boek]
Bakker, N. de \ Besteman, B. \ Boedeltje, G. \ 2008
In 1996 is ter hoogte van Spaarnwoude langs het Noordzeekanaal een natuurvriendelijke oever aangelegd: Nvo Spaarnwoude. De doelstellingen die als uitgangspunt stonden werden uitgewerkt in streefbeelden voor de verschillende vegetatiezones. Hieruit on ...
help
Natuurvriendelijke oever Zuiderpolder : monitoring 2004-2007 [Boek]
Bakker, N. de \ Besteman, B. \ Boedeltje, G. \ Wieringen, M. van \ 2008
In februari 2004 realiseerde Rijkswaterstaat langs het Noordzeekanaal de natuurvriendelijke oever Zuiderpolder. Hierbij werden natuurdoelstellingen geformuleerd en werd de uitgangssituatie van een aantal aspecten van het water, de oever en de natuur ...
help
Natuurvriendelijke oever Spaarnwoude : monitoring 2007 [Boek]
Boedeltje, G. \ Bakker, N. \ Besteman, B. \ 2008
In 1996 is ter hoogte van Spaarnwoude langs het Noordzeekanaal een natuurvriendelijke oever aangelegd. De oever bestaat uit een circa twee kilometer langgerekt binnenmeer met flauwe oeverzones, dat in open verbinding staat met het kanaal. De vestigin ...
help
De rol van de zaadvoorraad bij de vestiging van planten in ondiepe oeverstroken na het baggeren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boedeltje, G. \ Bakker, J. \ Duijn, P. \ Leereveld, G. \ 2004
De ontwikkeling en instandhouding van een gevarieerde water- en oevervegetatie vormt een belangrijk doel van het waterbeheer van ondiepe oeverstroken langs (scheepvaart)kanalen. Aangezien door slibophoping veel van de oudere oeverstroken ongeschikt z ...
help
Constructed shallow zones along navigation canals: vegetation establishment and change in relation to environmental characteristics \ Aquatic conservation : marine and freshwater ecosystems [Artikel]
Boedeltje, G. \ Smolders, A.J.P. \ Roelofs, J.G.M. \ Groenendael, J.M. van \ 2001
The aim of this study was to examine the relationships between the aquatic plant vegetation that becomes established and the physical and chemical characteristics of water and sediment, in order to find the determinants of species composition and the ...
help
Beperkingen en kansen voor waterplanten in natuurvriendelijke oevers langs scheepvaartkanalen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boedeltje, G. \ Smolders, A.J.P. \ Tukker, W. \ Groot-van Leerdam, M. de \ 2003
In ondiepe oeverstroken langs het Twenthekanaal en de Zuid-Willemsvaart is de relatie onderzocht tussen de vegetatie en eigenschappen van water en waterbodem, met als doel de kenmerken te vinden die de aan- of afwezigheid van wortelende waterplanten ...
help
Natuurvriendelijke oever Zuiderpolder : monitoring 2007 [Boek]
Boedeltje, G. \ Bakker, N. \ Besteman, B. \ 2008
In 2004 realiseerde Rijkswaterstaat langs het Noordzeekanaal de natuurvriendelijke oever Zuiderpolder (Nvo Zuiderpolder). Hierbij werden natuurdoelstellingen geformuleerd en werd de uitgangssituatie van een aantal aspecten van het water, de oever en ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.