Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Monitoring van natuurvriendelijke oevers langs rijkswateren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Elbersen-van der Straten, J. \ Duijn, P. \ Icke, J. \ 2002
Het Keuze-instrument Monitoring Natuurvriendelijke Oevers (KIMONO) is ontwikkeld als hulp bij de keuze van locaties, doelstellingen, variabelen en meetmethoden ten aanzien van het volgen van de ecologische ontwikkelingen en de eventuele neveneffecten ...
help
De rol van slibophoping bij eutrofiëring in stagnante ondiepe oeverstroken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boedeltje, G. \ Smolders, A.J.P. \ Duijn, P. \ 2004
Slibophoping is één van de problemen die zich voordoen in ondiepe waterzones achter vooroeververdedigingen langs kanalen en meren. In het bijzonder in oeverzones met stilstaand water vormen zich bovendien kroosdekken die de aquatische biodiversiteit ...
help
Technische en ecologische eisen ten behoeve van het design & construct-contract van de verbreding langs de Twentekanalen voor het onderdeel natuurvriendelijke oevers [Boek]
Bakker, J.J. \ Duijn, P. \ 2003
Technische en ecologische eisen zijn geformuleerd voor oevers, die in 3 soorten zijn verdeeld: oeverstroken, geïsoleerde poelen en zwaaikom. Hierbij is sprake van verschillende niveaus van eisen, in afnemende mate van vrijheid voor de opdrachtnemer: ...
help
De rol van de zaadvoorraad bij de vestiging van planten in ondiepe oeverstroken na het baggeren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boedeltje, G. \ Bakker, J. \ Duijn, P. \ Leereveld, G. \ 2004
De ontwikkeling en instandhouding van een gevarieerde water- en oevervegetatie vormt een belangrijk doel van het waterbeheer van ondiepe oeverstroken langs (scheepvaart)kanalen. Aangezien door slibophoping veel van de oudere oeverstroken ongeschikt z ...
help
Meten aan oevervegetaties : een onderzoek naar het meten van oevervegetaties langs smalle oevers van rijkswateren ten behoeve van het evalueren van natuurvriendelijke oevers [Boek]
Duijn, P. \ 1994
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.