Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Landelijke inventarisatie gezette steenbekledingen op zee- en meerdijken \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Asperen, L. van \ Loon, J. van \ 1998
help
Natuurvriendelijk waterloopbeheer breed toepasbaar \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ebbers, J. \ Pot, R. \ Sessink, J.T.M. \ 1995
help
15 jaar monitoring van natuurvriendelijke oevers Midden-Regge : fraaier landschapsbeeld en beduidend lagere onderhoudskosten \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peperstraten, J. van \ 2005
Natuurvriendelijke oevers en beduidend lagere onderhoudskosten. Ziedaar het resultaat van een beleidswijziging gevolgd door 15 jaar monitoring. Waterschap Regge en Dinkel besloot de verdieping en verbreding van de Midden-Regge nu eens anders uit te v ...
help
Bomen en dijken, 'dijken' van bomen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Obbink, J.W. \ 1997
Knelpunten en oplossingen voor het behoud van bomen bij civieltechnische werkzaamheden
help
De Kromme Rijn als ecologische verbindingszone : evaluatie van een natuurvriendelijk herinrichtingsproject \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Oomen, W.W.J. \ 1998
help
Voor succes is monitoren noodzaak : symposium natuurvriendelijke oevers \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Godefrooij, T. \ 1997
help
Afvoer maaisel drijft ecologisch beheer in het nauw \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Seegers, H.C.M. \ Bruin, J.W.S. de \ 1996
Uit een enquete onder waterschappen blijkt, dat barrieres zijn opgeworpen voor de afvoer en verwerking van maaisel
help
Slootschoningsmateriaal verwerken in een natuurvriendelijke oever \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
2001
In een proefproject langs de Verlengde Breevaart (Reeuwijk, Zuid-Holland) is zaden- en wortelrijke bagger uit de najaarsschouw gebruikt als bouwmateriaal voor een natuurvriendelijke oever. Een evaluatie na twee jaar
help
Waterschap Zuiderzeeland en Rijkswaterstaat starten proef met "nieuwe" houtsoorten en - producten \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Weijers, J. \ Mulder, S. \ 2001
Nu hout uit duurzaam beheerde bossen verkrijgbaar is en er nieuwe, milieuvriendelijke methoden zijn voor het verduurzamen van hout is het mogelijk nieuwe houtsoorten te testen voor oeverbeschoeiing
help
Waterschappen en het gebruik van inheemse bomen en struiken \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Goderie, R. \ 1997
help
Oevers natuurlijk beter : natuurvriendelijke oevers komen dichterbij \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Molenaar, A.J. \ Wassen, M.J. \ Oudbroekhuizen, E. van \ 1995
help
Een aquatisch ecolint in Amsterdam \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Cusell, H. \ Hylkema, J. \ Kock, F. de \ 1995
In Amsterdam wordt een 10 km lange zone van natuurvriendelijke oevers aangelegd. Nieuw is dat een dergelijk grootschalig project in het stedelijk gebied wordt uitgevoerd
help
Samen werken aan goed water : opening oeverinrichtingsproject en symposium \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Galen, S. van \ 1995
help
Jurisprudentie gewolmaniseerde oeverbeschoeiing, dwangsom \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Havekes, H.J.M. \ 1997
help
U.S. weigert vergunning beschoeiing \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Vendrig T.P.M. \ 1995
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.