Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Natuurvriendelijke oevers. 2. Aanleg, inrichting en beheer \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Wijnhoven, A.L.J. \ Pot, R. \ 1995
help
Natuurvriendelijke oevers. 1. Karakterisering, functies en zonering \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Wijnhoven, A.L.J. \ Pot, R. \ 1995
help
Riet, een natuurvriendelijke oeverbescherming \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Visser, J. van de \ Noordermeer, J. \ 1997
Het waterschap De Brielse Dijkring heeft een methode ontwikkeld om riet op een efficiente manier te kweken
help
Natuurlijk natuurvriendelijke oevers \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Friele, M.D. \ 2001
Project Abbenbroek voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers in het beheersgebied van het waterschap De Brielse Dijkkring
help
Natuurvriendelijke oevers langs het Noordzeekanaal \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Wieringen, M. van \ 1997
help
Natuurlijke oevers in Den Helder \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Meche, A.M. van der \ 1997
help
Nieuw groen in de Amsterdamse grachten \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Koedood, J. \ 1997
help
Gevolgen van het dempen van sloten voor de erlangs staande bomen en beplantingen \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Kopinga, J. \ 1981
Wanneer een sloot wordt gedempt treedt vrijwel altijd een voor de wortelactiviteit ongunstige verandering van het bodemzuurstofgehalte op. Deze is het gevolg van (al dan niet in combinatie): verdringing van zuurstof als gevolg van het stijgen van de ...
help
Experiment met natuuroevers in de Vecht \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Snel, J. \ Boom, H. \ 2000
Maatregelen ter verbetering van de ecologische verbindingsmogelijkheden van de stedelijke Vechtoevers. Langs de vechtoevers in Maarssen en Breukelen zijn verschillende typen natuuroeverconstructies aangelegd. De rijshoutoever blijkt een goed bruikbaa ...
help
Oeverbeplanting langs de Stortelersbeek \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Harmsen, C. \ Jansens, J.W. \ 1987
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.