Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Kansen voor soortenrijke slootkantvegetaties in veenweidegebieden \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Strien, A.J. van \ Keurs, W.J. ter \ 1988
help
Slootkanten in veenweiden : natuurelement en ekologische infrastruktuur \ Nieuwsbrief Stichting Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland [Artikel]
Melman, T.C.P. \ 1988
Het zeer dichte netwerk van sloten is zeer typerend voor het Veenweidelandschap. Per vierkante kilometer polder is er zo'n 20 tot 25 km sloot en daaraan grenzend een dubbele lengte slootkant! Is dit zeer intensieve drainage systeem vanuit agrarische ...
help
Inzakken van taluds en afkalven van oevers [Boek]
Unie van Waterschappen \ 1988
help
Proefprojecten voor een meer natuurlijk beheer: schaduw door beekbegeleidende beplanting \ Terravisie : maandblad voor medewerkers en belangstellenden van de Cultuurtechnische Dienst, het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding, het Internationaal Instituut voor Landaanwinning en Cultuurtechniek en de Stichting voor Bodemkartering [Artikel]
1988
In de Gelderse Achterhoek is op enkele plaatsen gestart met zogenaamde "beekbegeleidende beplanting". Het doel is om na te gaan wat de beste manier is om langs watergangen beplantingen aan te brengen die voldoende schaduw geven en tevens de oever ver ...
help
Kunstmeststrooien en natuurgericht slootkantbeheer \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Melman, T.C.P. \ Linden, J. van der \ 1988
help
Inzakken van taluds en afkalven van oevers \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Havekes, H.J.M. \ Siefers, H.J. \ 1988
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.