Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Multifunctionele oevers [Boek]
Rooy, P.T.J.C. van \ 1990
help
De stikstofbalans van slootkanten : aspecten van natuurgerichte inrichting en beheer van veenweidegebieden \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Melman, T.C.P. \ Oers, L.F.C.M. van \ Kemmers, R.H. \ 1990
help
Natuurvriendelijke oeverbescherming bij het Waterschap De Brielse Dijkring \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Voogt, H. \ 1990
help
Milieuvriendelijke oevers : voorlopige leidraad voor een integrale benadering van ontwerp, aanleg en beheer van oevers [Boek]
Rijkswaterstaat \ 1990
De verschillende stappen van het ontwerpproces worden kort besproken. Gedetailleerd wordt ingegaan op de volgende stappen uit het proces: inventarisatie, ontwerp, uitvoering en beheer en onderhoud. Tevens worden rekenregels voor de dimensionering geg ...
help
Voorlopige richtlijnen milieuvriendelijke oevers \ PT/Civiele techniek [Artikel]
1990
help
Natuurtechniek en waterstaatswerken [Boek]
Aanen, P. \ Alberts, W. \ Bekker, G.J. \ 1990
help
De aanleg van biezenbegroeiingen : mogelijkheden voor her-introduktie van biezen in het Haringvliet - Hollandsch Diepgebied [Boek]
Clevering, O.A. \ Gulik, W.J.M. van \ 1990
NIOO onderzoek oevervegetatie
help
Integrale aanpak oevers geeft milieu de ruimte : milieuvriendelijke oevers in Derde nota waterhuishouding \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Stuip, J. \ 1990
help
Van poel tot plasberm : beheersplan Dommerskanaal [Boek]
Bokkel, N. ten \ Cate, J.P. ten \ Hell, J. \ 1990
Een natuurtechnisch project langs het veenkoloniale Dommerskanaal, in de vorm van aaleg van plasbermen
help
Natuurlijke oevers in beweging : handleiding voor inrichting en beheer van riet- en andere natuurlijke oevers [Boek]
Kwaadsteniet, P.I.M. de \ Alleijn, W.F. \ Hof, I.C. van 't \ Noorden, J.P.M. van \ 1990
help
Vegetatieonderzoek langs de genormaliseerde Elsgraven beek in de gemeente Markelo : verslag biomonitoring in verband met gewijzigd maaibeheer van talud en berm in de periode 1985 - 1990 [Boek]
Zonderwijk, M. \ 1990
help
Vormgeving en inrichting viswater [Boek]
Milliano, J. de \ Rosier, H.W. \ \ 1990
OVB, NVVS en LNV handleiding gebiedsinrichting viswater
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.