Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Begroeiing van blokkenmatten \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Verkade, G.J. \ Veenbaas, G. \ Reitsma, J.M. \ 1992
help
Oevervegetatie kan functie geotextiel versterken : doorgroeibaarheid geotextielen onderzocht \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Ivens, E.A.M. \ Verkade, G.J. \ Reitsma, J.M. \ 1992
help
Aanleg en beheer van grasland op rivierdijken [Boek]
Fliervoet, L.M. \ 1992
help
Met oevers meer natuur : op zoek naar referentiebeelden en maatregelen voor aanleg, inrichting en beheer van natuurvriendelijke oevers [Boek]
Cuperus, R. \ Canters, K.J. \ 1992
Deze studie is uitgevoerd naar aanleiding van een gezamenlijk initiatief van RIZA (Ontwerpeisen ten behoeve van het ecologisch functioneren van milieuvriendelijke oevers) en DWW (Referentiebeelden natuurvriendelijke oevers).
help
Natuurontwikkeling in het IJsselmeergebied : uitbreiding van de oeverzones : projectenplan 1992 - 1997 [Boek]
Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders \ 1992
In het hiervoor liggende projectenplan wordt aangegeven hoe het in de rijksnota's geformuleerde beleid met betrekking tot vooroeverontwikkeling en natuurbouw voor de peride 1992-1997 uitgewerkt is en wordt. In het plan worden allereerst algemene acht ...
help
Modellen voor de beoordeling van oevers op hun geschiktheid als habitat of corridor voor fauna [Boek]
Duel, H. \ 1992
help
Waterbodemverontreiniging door toepassen gecreosoteerd hout \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Heijnis, J.D. \ Keijzer, W.F. \ Boom, L. van \ 1992
help
Botanische samenstelling, oecologie en erosiebestendigheid van rivierdijkvegetaties [Boek]
Zee, F.F. van der \ 1992
help
Ontwikkelingsvisie voor natuurvriendelijke oevers in het Noordzeekanaal-complex [Boek]
DHV Raadgevend Ingenieursbureau \ 1992
help
Milieuvriendelijke oevers voor Drentse rijkskanalen \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Rossingh, H. \ 1992
help
Meer dan alleen verdedigend : hoe noem je zo'n oever? \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Klein Breteler, J.T. \ Verkade, G.J. \ 1992
help
Natuurvriendelijke oever pakt niet veel duurder uit : beter subsidie voor onderhoud \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bruchem, A.J. van \ 1992
help
Jute wellicht bruikbaar voor tijdelijke oeverbescherming : milieuvriendelijke oever gebaat bij afbreekbaar geotextiel \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Burg, A. van den \ Smit - Voordijk, E. \ 1992
help
Kwaliteit van water, bodem en oevers in het Waterschap Het Lange Rond, 1990 - 1991 [Boek]
Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en Westfriesland \ 1992
help
Oeverconstructie - materialen als habitat voor de aquatische macrofauna : een onderzoek naar de aquatische macrofauna in relatie tot vijf verschillende oeverconstructies in het Prinses Margriet kanaal [Studentenverslag]
Koomen, A. \ 1992
Het doel van dit onderzoek is een beoordeling geven van de geschiktheid van verschillende oeverconstructie-materialen als habitat voor de aquatische macrofauna.
help
Tussen wal en schip : onderzoek voor de inrichting van de IJsseloevers op natuurvriendelijke basis [Boek]
Beekmans, C. \ Verbraak, P.J.J. \ 1992
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.