Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Eindrapportage proef oeververdedigingsmaterialen [Boek]
Dijk, W. van \ 1993
help
Soortenrijkdom en mechanisch onderhoud \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Best, E.P.H. \ 1993
help
Drie beheerstypen voor grasland op rivierdijken \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Fliervoet, L.M. \ 1993
help
Bijzonder inventariserend onderzoek van taluds en bermen van sterk verontreinigde watergangen in de provincie Overijssel [Boek]
Tauw Infra Consult \ [1993]
help
Natuurvriendelijke oevers langs kleine wateren [Boek]
Pot, R. \ 1993
help
Oever- en natuurontwikkeling langs het Amsterdam-Rijnkanaal bij Nigtevecht [Boek]
Leerdam, A. van \ Roos, C. \ 1993
In opdracht van Rijkswaterstaat directie Utrecht heeft Witteveen+Bos raadgevende ingenieurs b.v. een verkennend onderzoek verricht naar de mogelijkheden voor herstel van een ecologische verbinding tussen de kerngebieden de Venen en de Vechtplassen do ...
help
Ecologische verbindingszones langs waterlopen : verslag informatiebijeenkomst gehouden op 23 juni 1992 [Boek]
Consulentschap voor Natuur-, Milieu- en Faunabeheer in de Provincie Noord-Brabant \ Noord-Brabant \ 1993
help
Signaaladvies natuurvriendelijke oevers [Boek]
Kwaadsteniet, P.I.M. de \ Capelleveen, H.E. van \ 1993
help
The impact of mechanical harvesting regimes on the species composition of Dutch ditch vegetation : a quantitative approach \ Journal of aquatic plant management : a publication of the Aquatic Plant Management Society [Artikel]
Best, E.P.H. \ 1993
help
Vaarthouden bij een succesvolle koers : RMNO-advies natuurvriendelijke oevers \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Kwaadsteniet, P.I.M. de \ Koten - Hertog, M. van \ Hosper, S.H. \ 1993
help
Ditch banks as a conservation focus in intensively exploited peat farmland \ Landscape ecology of a stressed environment [Hoofdstuk uit boek]
Melman, T.C.P. \ Strien, A.J. van \ 1993
help
Riet ... van belang [Studentenverslag]
Hoefsloot, C.A.H. \ 1993
help
De ecologische potenties van de Noord - Brabantse en Midden - Limburgse kanalen [Boek]
Beekmans, S.C. \ Bogaerts, S. \ 1993
help
Naar een alternatieve bescherming van oevers op Walcheren [Boek]
Scheppingen, Y.C.M. van \ 1993
help
Monitoring milieuvriendelijke oevers : Wilhelminakanaal en Zuid-Willemsvaart (1993) [Boek]
Reitsma, J.M. \ Munts, R. \ Roosendaal, A.J.J.M. van \ 1993
help
Nota verduurzaamd hout in de waterbouw [Boek]
Zuiveringschap West-Overijssel \ 1993
help
Lijnen uitgezet voor nader onderzoek : inventarisatie belasting oeverbeschermingsmaterialen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Seinen, S. \ Kroes, P.J. \ Zevenbergen, C. \ 1993
help
Emissie van PAK uit gecreosoteerd hout [Boek]
Hoogheemraadschap Rijnland \ 1993
help
Herprofilering van geuloevers : een onderzoek naar de wenselijkheid van geuloeveraanpassingen in de Amsterdamse Waterleidingduinen [Boek]
Oosterbaan, B.W.J. \ 1993
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.