Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
PLONS, hulpmiddel bij de inrichting van natuurvriendelijke kanaaloevers [Boek]
1994
Langs kanalen, waar golven en stromingen veroorzaakt door scheepvaart en wind natuurontwikkeling bemoeilijken, treft men tegemvoordig natuurvriendelijke oevers aan. De vooroever moet zodanig zijn ingericht dat aan bovenstaande wensen voor hoeveelheid ...
help
Evaluatie natuurvriendelijke oeverconstructies Biesbosch : een tussenrapportage [Boek]
Boks, G. \ 1994
help
Distribution and growth of the helophyte species Phragmites australis and Scirpus lacustris in water depth gradients in relation to wave exposure \ Aquatic botany : an international scientific journal dealing with applied and fundamental research on submerged, floating and emergent plants in marine and freshwater ecosystems [Artikel]
Coops, H. \ Geilen, N. \ Velde, G. van der \ 1994
help
Milieuvriendelijke oevers, tegen welke prijs? : kosten oevers eenvoudig berekenen met spreadsheetprogramma \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Brouwer, J. \ 1994
help
Oeverbekleding colloidaal beton volwassen : oeverbekleding Julianakanaal : breuksteen met colloidaal beton \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Fase, A. \ 1994
Om te voorkomen dat het kanaalwater weglekt naar het grondwater zijn bodem en taluds voorzien van een waterdichte laag. Hiervoor is klei (bodemafdichting) en asfalt (taluds) toegepast
help
Riet als oeverbescherming : milieuvriendelijk en niet duur \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Hoogerland, J.R. \ Zeijts, T.E.J. van \ 1994
help
Wortellaag is sterkste punt bij grasdijken : onderzoek naar gedrag grasbekleding onder zware golfbelasting \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Smith, G.M. \ Seijffert, J.W.W. \ 1994
help
Beheer op peil : praktijkrichtlijnen interventieniveaus oevers [Boek]
Ittersum, G. van \ Meekeren, H. van \ Vergeer, G.J.H. \ 1994
help
Monitoring fauna oeververbeteringsproject Opijnen 1994 : onderzochte groepen: overwinterende watervogels, broedvogels, vissen, amfibieen, libellen, sprinkhanen [Boek]
Krekels, R.F.M. \ Verbeek, P.J.M. \ 1994
help
De ecologische status en potenties van de Hollandsche IJssel als zoetwatergetijderivier [Boek]
Sips, H.J.J. \ 1994
help
Meten aan oevervegetaties : een onderzoek naar het meten van oevervegetaties langs smalle oevers van rijkswateren ten behoeve van het evalueren van natuurvriendelijke oevers [Boek]
Duijn, P. \ 1994
help
Kosten van rietoevers : vergelijking van kosten tussen rietoevers en traditionele oevers bij waterlopen in landinrichtingsprojecten [Boek]
Hoogerland, J.R. \ Zeijts, T.E.J. van \ [1994]
help
Begrazing van oevervegetaties door watervogels en muskusratten : literatuurstudie en aanzetten voor inrichting en beheer = Grazing of riparian vegetations by waterbirds and muskrats : literature survey and proposals for design and management [Boek]
Dirksen, S. \ Boudewijn, T.J. \ 1994
help
Zaadvoorraden in oevers en de mogelijke toepassing bij inrichting van natuurvriendelijke oevers [Boek]
Ivens, E. \ 1994
help
Proefproject Riemer : profielverruiming in een kwelsloot [Boek]
Buggenum, H.J.M. van \ 1994
help
Emissie van arseen, koper en chroom uit met anorganische metaalzouten verduurzaamd hout [Boek]
Hoogheemraadschap van Rijnland \ 1994
help
Beleidsstandpunt toepassing geimpregneerd hout in de waterbouw [Boek]
Hoogheemraadschap van Rijnland \ 1994
help
Eindrapport : proefproject oeverbekleding van open colloidaalbeton langs de Westermeertocht in de Noordoostpolder [Boek]
Waterschap Noordoostpolder \ Vereniging Nederlandse Cementindustrie \ 1994
help
Natuurvriendelijke oevers [Boek]
Simons, H.E.J. \ Koolen, J.L. \ Verkade, G.J. \ 1994
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.