Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Natuurvriendelijke oevers. 2. Aanleg, inrichting en beheer \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Wijnhoven, A.L.J. \ Pot, R. \ 1995
help
Natuurvriendelijke oevers. 1. Karakterisering, functies en zonering \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Wijnhoven, A.L.J. \ Pot, R. \ 1995
help
Natuurvriendelijk waterloopbeheer breed toepasbaar \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ebbers, J. \ Pot, R. \ Sessink, J.T.M. \ 1995
help
Hoe werken fauna-uitstapplaatsen optimaal? \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Heinen, E.C. \ Reinhold, J.O. \ Bekker, G.J. \ 1995
help
Toepassing van asfalt bij binnenwateren [Boek]
Looff, A. de \ Herpen, J.A. van \ [1995]
help
Analyse van de resultaten van floristische monitoring ecologisch onderhoud 1991 en 1994 : Waterschap Roer en Overmaas [Boek]
Tongeren, O.F.R. van \ 1995
help
Floristische monitoring ecologisch onderhoud Waterschap Roer en Overmaas [Boek]
Buggenum, H.J.M van \ 1995-1996
help
Monitoring en evaluatieplannen oeververbeteringsprojecten MEP-4 : Amerongse Bovenpolder, Steenwaard, Hondswaard, Grote Bol [Boek]
Hoogerwerf, G. \ 1995
help
Monitoring fauna oeververbeteringsproject Opijnen 1995 : onderzochte groepen: broedvogels, doortrekkende steltlopers [Boek]
Verbeek, P.J.M. \ 1995
help
Oevers van natuur [Video]
Geenen, T. van \ Boelens, J. \ [1995]
help
Gebruik van bestrijdingsmiddelen langs akkerranden en slootkanten in de Haarlemmermeer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Snoo, G.R. de \ Wegener Sleeswijk, A. \ 1995
help
Gerecycleerde kunststof vervanger voor hardhout \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Duzijn, R.F. \ Ketelaars, M.B.G. \ Kuiper, P.J.C. \ 1995
help
Oevers natuurlijk beter : natuurvriendelijke oevers komen dichterbij \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Molenaar, A.J. \ Wassen, M.J. \ Oudbroekhuizen, E. van \ 1995
help
Een aquatisch ecolint in Amsterdam \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Cusell, H. \ Hylkema, J. \ Kock, F. de \ 1995
In Amsterdam wordt een 10 km lange zone van natuurvriendelijke oevers aangelegd. Nieuw is dat een dergelijk grootschalig project in het stedelijk gebied wordt uitgevoerd
help
Samen werken aan goed water : opening oeverinrichtingsproject en symposium \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Galen, S. van \ 1995
help
Life - history characteristics of Scirpus lacustris and Scirpus maritimus : with special reference to the restoration of these species in former tidal areas [Proefschrift]
Clevering, O.A. \ 1995
help
Natuurvriendelijke oevers [Boek] - 2e dr.
Simons, H.E.J. \ Koolen, J.L. \ Verkade, G.J. \ Adriaanse, L.A. \ Berchum, A.M. van \ Boeters, R.E.A.M. \ 1995
help
Unsprayed field margins : implications for environment, biodiversity and agricultural practice : the Dutch field margin project in the Haarlemmermeerpolder [Proefschrift]
Snoo, G.R. de \ 1995
help
Monitoring natuurvriendelijke oevers langs het Wilhelminakanaal (1995) [Boek]
Reitsma, J.M. \ Munts, R. \ Beek, G.C.W. van \ 1995
help
Literatuuronderzoek naar de invloed van het zoutgehalte in de bodem op de ontwikkeling van helofyten [Boek]
Heerdt, G.N.J. ter \ 1995
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.