Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Biologisch afbreekbare geotextielen breed toepasbaar \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Duijvestijn, A.M.W. \ Verkade, G.J. \ 1996
help
Kwelproeven ten behoeve van damwandenproefvak [Boek]
Manen, H.A. van \ 1996
help
Afvoer maaisel drijft ecologisch beheer in het nauw \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Seegers, H.C.M. \ Bruin, J.W.S. de \ 1996
Uit een enquete onder waterschappen blijkt, dat barrieres zijn opgeworpen voor de afvoer en verwerking van maaisel
help
Kansen voor waterplanten achter vooroeververdedigingen in het Haringvliet : een haalbaarheidsstudie [Boek]
Lenssen, J.P.M. \ Menting, F.B.J. \ 1996
help
Floatlands als onderdeel van integraal waterbeheer in Amsterdam \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Koedood, J. \ Havekes, M. \ Tonkes, M. \ 1996
Floatlands of moeraseilanden zorgen voor een groene strook drijvende oever- en waterplanten op locaties waar dit in eerste instantie niet mogelijk lijkt
help
Oevervegetatie langs het Haringvliet, Hollandsch Diep en in de Biesbosch bij vier alternatieven voor het beheer van de Haringvlietsluizen : studie ten behoeve van de MER Beheer Haringvlietsluizen [Boek]
Jans, L. \ 1996
help
Erosie van onverdedigde oevers [Boek]
Vergeer, G.J.H. \ 1996
help
Impact of hydrodynamic changes in the zonation of helophytes \ Netherlands journal of aquatic ecology [Artikel]
Coops, H. \ Velde, G. van der \ 1996
help
Wielen, zandputten en kreken in West-Brabant : ecologische toestand en ontwikkelingsmogelijkheden [Boek]
Peters, J. \ Buskens, R. \ Smulders, R. \ Geelen, H. \ 1996
help
Overzicht projecten natuurvriendelijke oevers in Nederland : demo-versie 22-3-96 [Boek]
Meijer, A.J.M. \ Reitsma, J.M. \ Geelen, T. van \ 1996
help
Extensief graslandbeheer op zeedijken : effecten op vegetatie, wortelgroei en erosiebestendigheid [Boek]
Sprangers, J.T.C.M. \ 1996
help
Welke begroeiing is te verwachten bij natuurvriendelijke oeververdedigingen? [Boek]
Ivens, E. \ 1996
help
Implementatie natuurbeleid bij waterbeheerders : ideaal beeld en knelpunten : Waterschap Mark en Weerijs op weg naar gedifferentieerd beheer en onderhoud [Boek]
Sessink, J.T.M. \ 1996
help
Oeverbescherming : een harde rand(voorwaarde)? : evaluatie [Boek]
Waterschap Noordoostpolder \ [1996]
help
Het ecologisch rendement van natuurvriendelijke oevers in Amsterdam : eindrapport [Boek]
Koninklijk Ingenieurs- en Architectenbureau Haskoning \ Bureau Waardenburg \ 1996
help
Habitat karakterisering van de Nederlandse kustwateren [Boek]
Eertman, R.H.M. \ 1996
help
Herprofilering van geuloevers in het voorraadgebied : een onderzoek naar de wenselijkheid van geuloeveraanpassingen in de Amsterdamse Waterleidingduinen [Boek]
Oosterbaan, B.W.J. \ 1996
help
Leidraad verzameling en gebruik van flora- en vegetatiegegevens : een leidraad voor waterbeheerders [Boek]
Sessink, J.T.M. \ 1996
help
Oeverplanten : over eigenschappen en toepassingen in het water- en oeverbeheer [Boek]
Coops, H. \ Geilen, N. \ 1996
help
Helophyte zonation : impact of water depth and wave exposure [Proefschrift]
Coops, H. \ 1996
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.