Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Landelijke inventarisatie gezette steenbekledingen op zee- en meerdijken \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Asperen, L. van \ Loon, J. van \ 1998
help
De dijk van top tot teen : beleid inzake inrichting, beheer en onderhoud van dijktaluds [Boek]
Polderdistrict Betuwe \ 1998
help
Species richness in reed marshes [Proefschrift]
Lenssen, J.P.M. \ 1998
help
Eerste resultaten floristisch meetnet voor oevers van zoete rijkswateren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Tamis, W.L.M. \ Ode, B. \ Groen, C.L.G. \ 1998
help
Ecologie van de vooroevergebieden van het Volkerak - Zoommeer [Boek]
Remmelzwaal, A.J. \ 1998
Na de afsluiting van het Volkerak-Zoommeer is er veel geld en aandacht besteed aan de inrichting van de oeverzone. De buitendijkse gronden in het gebied zijn vrijwel overal beschermd tegen erosie, door de aanleg van aanliggende oeververdedigingen en ...
help
De Kromme Rijn als ecologische verbindingszone : evaluatie van een natuurvriendelijk herinrichtingsproject \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Oomen, W.W.J. \ 1998
help
Zanddikte op oeverwallen van de Waal (km 900-910) een jaar na het hoogwater van 1997 [Boek]
Cohen, K.M. \ Quartel, S. \ Berendsen, H.J.A. \ 1998
help
Begroeiing op vooroeververdedigingen en kribben in het benedenrivierengebied [Boek]
Reitsma, J.M. \ Dulos, A.C. \ 1998
Vegetatiemonitoring van vooroeververdedigingen in het benedenrivierengebied. Met daarnaast aandacht voor de type van begroeiing (diepte beworteling, verhouting, kans op omwaaien, invangen van strooisel) en de mate van vegetaiebeheer
help
Mogelijke neveneffecten natuurvriendelijke oevers op land- en tuinbouw : een inventarisatie : project in het kader van Waterbeheersplan (1993 - 1997) [Boek]
Vaart, L. van der \ 1998
help
Natuurvriendelijke oever Spaarnwoude, monitoring 1997 [Boek]
Splunder, I. van \ 1998
help
Bloemrijke sloten op de Tolakker : een onderzoek naar de mogelijkheden van natuurvriendelijk slootkantbeheer op proefboerderij de Tolakker [Boek]
Rijke, Maria de \ 1998
help
Natuurvriendelijke oevers in stedelijk gebied [Boek]
Heuvelmans, M. \ 1998
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.