Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Natuurvriendelijke oevers - Oeverbeschermingsmaterialen [Boek]
Stuip, J. \ Bos, A.D. \ Boeters, R.E.A.M. \ Kennisoverdrachtcommissie F11 "Natuurvriendelijke oevers" \ 1999
help
Natuurvriendelijke oevers - Aanpak en toepassing [Boek] - 1e dr
Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving \ 1999
help
De ecologie van water- en oevervegetatie \ Vegetatie langs grote wateren [Hoofdstuk uit boek]
Smits, N.A.C. \ Schaminée, J.H.J. \ 1999
help
Beheerplan rietoevers Waard- en Groetkanaal \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Kleijn, A. \ 1999
help
Monitoring natuurvriendelijke oevers langs de Zuid-Willemsvaart (1998) [Boek]
Reitsma, J.M. \ Munts, R. \ 1999
help
Delfland breed uitgemeten : resultaten van vier jaar watersysteemonderzoek 1994 - 1997 [Boek]
Hoogheemraadschap van Delfland \ 1999
help
Natuurvriendelijke oevers - Vegetatie langs grote wateren [Boek]
Soesbergen, M. \ Duijn, P.P. \ Smits, N.A.C. \ 1999
In dit deel van de serie 'Natuurvriendelijke oevers' staat de koppeling tussen de ecotopen, zoals die in de Rijkswateren-Ecotopen-Stelsels zijn gebruikt, en de bijbehorende plantengemeenschappen centraal. Het betreft de vegetatie van oevers langs gro ...
help
Natuurvriendelijke oevers worden gewone oevers \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Verkade, G.J. \ 1999
Voorbeelden van natuurontwikkelingsprojecten langs oevers, waarbij waterschapsbelangen en natuurbelangen op elkaar worden afgestemd. O.a. door aangepast onderhoud (maaien), inrichting als ecologische verbindingszone, natuurontwikkelingsgebieden met w ...
help
Natuurvriendelijke oevers - Belasting en sterkte [Boek]
Bakker, J.J. \ 1999
In dit handboek worden vooral de belasting, de constructieve aspecten en de dimensioneringsfilosofie behandeld. Allereerst worden de hydraulische belastingen op de oever en de specifieke aspecten van verschillende constructies belicht. Vervolgens wor ...
help
Natuurvriendelijke oevers van beide kanten bekeken \ OVB-Bericht : voorlichtingsblad van de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij [Artikel]
Breugel, M. \ Schouten, W. \ 1999
De betekenis van natuurvriendelijke oevers voor herstel van het leefmilieu van de vis en van de visstand. Bij ontwerp, inrichting, beheer en onderhoud moet dan wel rekening worden gehouden met de eisen die vissen aan hun leefmilieu stellen
help
Oeverbescherming door riet [themanummer riet] \ De levende natuur [Artikel]
Coops, H. \ 1999
Welke rol speelt golfwerking (wind, scheepvaart), in combinatie met peilbeheersing en eutrofiering, op het verdwijnen van rietkragen, en door welke maatregelen kunnen rietoevers beschermd worden
help
Ecologische evaluatie van uitgevoerde maatregelen in Amsterdamse stadswateren : onderdeel aquatische macrofauna [Boek]
Haaren, T. van \ Klink, A. \ Tempelman, D. \ 1999
help
Natuurvriendelijke oevers en baggerberging in het Alkmaarder- en Uitgeestermeer : een voorbeeld uit de praktijk \ OVB-Bericht : voorlichtingsblad van de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij [Artikel]
Breugel, M. van \ Schouten, W. \ 1999
Berging van bagger in natuurvriendelijke oevers is een hot item ('werk met werk' en 'win-win'), maar betekent meestal een beperking van de visserijmogelijkheden voor beroeps- en sportvisserij
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.