Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Groenresten in het waterbeheer [Boek]
Rings, A.F. \ Tuit, W.H. \ 2000
help
[Schoon water : een sloot vol leven] [Boek]
Hoekstra, R. \ Klaver, K. \ 2000
help
Floristisch meetnet oevers zoete rijkswateren 1999 : uitwerking Rijntakken en evaluatie eerste ronde [Boek]
Odé, B. \ Beringen, R. \ 2000
help
Structuur en ontwikkeling van het ooibos in Hochter Bampd \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Looy, K. Van \ Kenzeler, K. \ Bijlsma, R.J. \ 2000
De te verwachten effecten van het Grensmaasproject op het gedrag van de rivier, zodat ook prognoses over de invloed op de bosontwikkeling mogelijk worden
help
Waarnemingen aan paaiende Kopvoorns in de Grensmaas \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Gubbels, R.E.M.B. \ 2000
Waarnemingen over 1998 en 1999
help
Natuurvriendelijke oevers : evaluatie van de stand van zaken in Nederland [projectteam A.J.M. Meijer ... et al.] [Boek]
Meijer, A.J.M. \ 2000
help
Effecten van aangepast beheer van perceelsranden op de kwaliteit van sloten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Straten, J.W.H. van der \ Hartog, P.S. \ Wal, B. van der \ 2000
Met behulp van het ecologisch beoordelingssysteem voor sloten van STOWA is in vijf proefprojecten (Schone Maas; Bergambacht; Zonnestraal; Bollenland; Biddinghuizen) het effect onderzocht van de nagestreefde emissiereductie van gewasbeschermingsmiddel ...
help
Experiment met natuuroevers in de Vecht \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Snel, J. \ Boom, H. \ 2000
Maatregelen ter verbetering van de ecologische verbindingsmogelijkheden van de stedelijke Vechtoevers. Langs de vechtoevers in Maarssen en Breukelen zijn verschillende typen natuuroeverconstructies aangelegd. De rijshoutoever blijkt een goed bruikbaa ...
help
Het Ecolint na vijf jaar \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Cusell, H. \ Koedood, J. \ Zoest van \ Hylkema, J. \ 2000
Langs de zuidrand van Amsterdam is tussen 1995 en 1998 het Ecolint Nieuwe Meer-Nieuwe Diep aangelegd, bestaande uit een natuurvriendelijke inrichting van oevers. Een evaluatie van de totstandkoming, de natuurgerichte maatregelen, ontwerp en uitvoerin ...
help
Zonnige zichten over verdwenen rivier : kritiek \ Blauwe Kamer : tijdschrift voor landschapsontwikkeling en stedebouw [Artikel]
Dooren, N. van \ 2000
Het ontwerp van het Griendpark. De Griend was een grindplaat in de Maas. Na kanalisatie van de Maas ontstond een nieuw lensvormig stuk land. Een herdefiniering van de betekenis van de Maas voor Maastricht
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.